Facebook
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Akademicka. Prawo

Sortuj:
Prawo finansów publicznych z kazusami i pytaniami [PRZEDSPRZEDAŻ]

Prawo finansów publicznych z kazusami i pytaniami [PRZEDSPRZEDAŻ]

Dobrosława Antonów, Paweł Borszowski, Artur Halasz, Andrzej Huchla, Katarzyna Kopyściańska...
Wolters Kluwer Polska
Podręcznik przedstawia szerokie ujęcie prawa finansów publicznych, związanego z gromadzeniem i rozdysponowywaniem publicznych środków pieniężnych przez państwo, jednostki samorządu terytorialnego i inne jednostki sektora finansów publicznych. 
62,10 zł
69,00 zł
Więcej
Prawo pracy. Przed egzaminem [PRZEDSPRZEDAŻ]

Prawo pracy. Przed egzaminem [PRZEDSPRZEDAŻ]

Izabela Florczak, Katarzyna Jaworska, Anna Piszczek, Katarzyna Serafin
Wolters Kluwer Polska
Książka omawia zagadnienia z zakresu prawa pracy w przystępnej formie pytań i odpowiedzi, które najczęściej pojawiają się na egzaminach z tego przedmiotu. Jest to nowoczesny niezbędnik do nauki i powtórki materiału – czytelnik uczy się poprzez zadawanie pytań, formułowanie własnych odpowiedzi, a nas....
44,10 zł
49,00 zł
Więcej
Prawo wyborcze w Polsce [PRZEDSPRZEDAŻ]

Prawo wyborcze w Polsce [PRZEDSPRZEDAŻ]

Marek Chmaj
Wolters Kluwer Polska
W publikacji przedstawiono system wyborczy do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego, na urząd Prezydenta RP oraz do organów samorządu terytorialnego.
62,10 zł
69,00 zł
Więcej
Prawo handlowe. Zagadnienia wybrane
Nowość
Nowość

Prawo handlowe. Zagadnienia wybrane

Paweł Czaplicki, Michał Gornowicz, Sylwia Łazarewicz, Maja Piątkowska, Katarzyna Siemion,...
Wolters Kluwer Polska
Prawo handlowe jest dynamicznie rozwijającą i zmieniającą się gałęzią prawa. Niniejsza publikacja przedstawia aktualny i uwzględniający bieżące zmiany stan prawny, zarówno z perspektywy porządku krajowego, jak i regulacji Unii Europejskiej.
71,11 zł
79,00 zł
Więcej
Prawo handlowe
Nowość
Nowość

Prawo handlowe

Barbara Bajor, Dominik Bierecki, Joanna Bocianowska, Tomasz Bojar-Fijałkowski, Jerzy Cisze...
Wolters Kluwer Polska
Podręcznik w przystępny sposób prezentuje całość problematyki z zakresu prawa handlowego.
80,09 zł
89,00 zł
Więcej
Prawo rzeczowe. Pytania i odpowiedzi
Nowość
Nowość

Prawo rzeczowe. Pytania i odpowiedzi

Joanna Kuźmicka-Sulikowska
Wolters Kluwer Polska
Podręcznik stanowi kompletne i syntetyczne opracowanie problematyki polskiego prawa rzeczowego.
62,10 zł
69,00 zł
Więcej
Podstawy prawa
Nowość
Nowość

Podstawy prawa

Wojciech Góralczyk
Wolters Kluwer Polska
Podręcznik stanowi kompleksowe omówienie zagadnień związanych z podstawami prawa. Autor wprowadza czytelnika w świat pojęć i instytucji prawa, uzupełniając je przykładami z różnych dziedzin prawa publicznego i prywatnego. 
71,11 zł
79,00 zł
Więcej
Prawo spadkowe. Pytania i odpowiedzi
Nowość
Nowość

Prawo spadkowe. Pytania i odpowiedzi

Joanna Kuźmicka-Sulikowska
Wolters Kluwer Polska
W podręczniku jasno i przystępnie, w formie pytań i odpowiedzi, omówiono kluczowe zagadnienia polskiego prawa spadkowego. 
62,10 zł
69,00 zł
Więcej
Prawo karne materialne
Nowość
Nowość

Prawo karne materialne

Mateusz Filipczak, Jan Kulesza, Krystyna Patora
Wolters Kluwer Polska
Podręcznik zawiera usystematyzowany wykład prawa karnego materialnego, omawiając zasady odpowiedzialności karnej oraz środki reakcji penalnej w kontekście nauki o przestępstwie, nauki o ustawie karnej oraz nauki o karze.
80,09 zł
89,00 zł
Więcej
Ustroje konstytucyjne państw współczesnych

Ustroje konstytucyjne państw współczesnych

Paweł Sarnecki
Wolters Kluwer Polska
Prezentowany podręcznik obejmuje analizę ustrojów sześciu państw współczesnych - Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Włoch, Niemiec, Francji i Szwajcarii - których ustawy zasadnicze zawierają, w ocenie autora, modelowe rozwiązania konstytucyjne większości problemów ustrojowych współczesnych dem....
44,10 zł
49,00 zł
Więcej
Ochrona środowiska – organizacja i kontrola. Przed egzaminem

Ochrona środowiska – organizacja i kontrola. Przed egzaminem

Anna Barczak
Wolters Kluwer Polska
Książka omawia zagadnienia z zakresu ochrony środowiska – jego organizacji i kontroli – w przystępnej formie pytań i odpowiedzi, które najczęściej pojawiają się na egzaminach z tego przedmiotu. Jest to nowoczesny niezbędnik do nauki i powtórki materiału – czytelnik uczy się poprzez formułowanie odpo....
44,10 zł
49,00 zł
Więcej
Prawo karne gospodarcze. Przed egzaminem

Prawo karne gospodarcze. Przed egzaminem

Inga Skowrońska
Wolters Kluwer Polska
Książka to kompendium wiedzy na temat prawa karnego gospodarczego w formie pytań i odpowiedzi, tak aby czytelnik miał świadomość istnienia tych regulacji, rozumiał je oraz umiał wskazać praktyczne działanie tych przepisów, w szczególności w rzeczywistości gospodarczej.
44,10 zł
49,00 zł
Więcej
Kryminologia. Repetytorium

Kryminologia. Repetytorium

Kamil Bułat, Paweł Czarniak, Anna Gorzelak, Krzysztof Grabowski, Magdalena Grzyb, Mikołaj...
Wolters Kluwer Polska
W książce przedstawiono najważniejsze kwestie stanowiące przedmiot badan, analizy oraz interpretacji współczesnej nauki kryminologicznej. Omówiono zjawiska, które obecnie są w kręgu szczególnych zainteresowań teoretyków i praktyków związanych z nauka kryminologii, w tym m.in.: przemoc w rodzi....
35,10 zł
39,00 zł
Więcej
Kryminalistyka. Zarys wykładu

Kryminalistyka. Zarys wykładu

Tadeusz Hanausek
Wolters Kluwer Polska
Podręcznik zawiera wiadomości z przedmiotu kryminalistyka przeznaczone dla studentów prawa oraz osób zainteresowanych podstawowymi zagadnieniami badań kryminalistycznych.
44,10 zł
49,00 zł
Więcej
Prawo rzymskie. Przed egzaminem

Prawo rzymskie. Przed egzaminem

Grzegorz Blicharz, Joanna Kruszyńska-Kola
Wolters Kluwer Polska
W opracowaniu zaprezentowano zagadnienia z zakresu prawa rzymskiego w przystępnej formie pytań i odpowiedzi, które najczęściej pojawiają się na egzaminach z tego przedmiotu. Jest to nowoczesny niezbędnik do nauki i powtórki materiału. 
44,10 zł
49,00 zł
Więcej
Pakiet: Prawo rodzinne i opiekuńcze + Prawo cywilne + Postępowanie cywilne + Postępowanie karne + Prawo rzymskie - seria Przed egzaminem
Nowość
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
Nowość
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Pakiet: Prawo rodzinne i opiekuńcze + Prawo cywilne + Postępowanie cywilne + Postępowanie karne + Prawo rzymskie - seria Przed egzaminem

Emilia Gil, Grzegorz Blicharz, Grzegorz Kamieński, Izabella Gil, Joanna Kruszyńska-Kola, J...
Wolters Kluwer Polska
Sprawdź swoją wiedzę przed egzaminem! Nowa seria książek dla studentów i aplikantów.
171,50 zł
245,00 zł
Więcej
Prawo rodzinne i opiekuńcze. Przed egzaminem

Prawo rodzinne i opiekuńcze. Przed egzaminem

Joanna Zajączkowska-Burtowy
Wolters Kluwer Polska
Nowoczesny niezbędnik do nauki i powtórki przed sprawdzianem – czytelnik uczy się poprzez zadawanie pytań, formułowanie własnych odpowiedzi, a następnie ich weryfikację z tymi, które znajdują się w książce.
44,10 zł
49,00 zł
Więcej
Prawo spadkowe. Przed egzaminem

Prawo spadkowe. Przed egzaminem

Agnieszka Skorupka
Wolters Kluwer Polska
Książka omawia zagadnienia z zakresu prawa spadkowego w przystępnej formie pytań i odpowiedzi, które najczęściej pojawiają się na egzaminach z tego przedmiotu. Jest to nowoczesny niezbędnik do nauki i powtórki materiału. 
44,10 zł
49,00 zł
Więcej
PAKIET: Prawo cywilne + Postępowanie karne + Postępowanie cywilne + Prawo rodzinne i opiekuńcze - seria Przed egzaminem
Nowość
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
Nowość
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

PAKIET: Prawo cywilne + Postępowanie karne + Postępowanie cywilne + Prawo rodzinne i opiekuńcze - seria Przed egzaminem

Emilia Gil, Grzegorz Kamieński, Izabella Gil, Joanna Zajączkowska-Burtowy, Kazimierz Leżak...
Wolters Kluwer Polska
Pakiet: Postępowanie cywilne. Przed egzaminem Postępowanie karne. Przed egzaminem Prawo cywilne. Przed egzaminem Prawo rodzinne i opiekuńcze. Przed egzaminem
150,96 zł
196,00 zł
Więcej
Prawo administracyjne. Zagadnienia ustrojowe

Prawo administracyjne. Zagadnienia ustrojowe

Janusz Sługocki
Wolters Kluwer Polska
W książce przedstawione zostały podstawowe zagadnienia ustrojowego prawa administracyjnego
71,11 zł
79,00 zł
Więcej
Postępowanie sądowoadministracyjne

Postępowanie sądowoadministracyjne

Hanna Knysiak-Sudyka
Wolters Kluwer Polska
W podręczniku przedstawiono zagadnienia sądowej kontroli administracji stanowiącej instrument gwarantujący zgodne z prawem działanie organów administracji publicznej w stosunkach z podmiotami zewnętrznymi.
53,10 zł
59,00 zł
Więcej
Nauka o państwie i polityce

Nauka o państwie i polityce

Lech Dubel, Jarosław Kostrubiec, Grzegorz Ławnikowicz, Zbigniew Markwart
Wolters Kluwer Polska
Podręcznik prezentuje złożone mechanizmy decyzyjne w instytucji, jaką jest państwo. Autorzy wychodzą z założenia, że aby zrozumieć współczesne państwo i zasady nim rządzące, niezbędna jest znajomość idei, które legły u podstaw procesu prawotwórczego, a także teorii prowadzących do konkretnych rozstr....
62,10 zł
69,00 zł
Więcej
Podatki i prawo podatkowe

Podatki i prawo podatkowe

Andrzej Gomułowicz, Dominik Mączyński
Wolters Kluwer Polska
Najnowsze zmiany w regulacjach podatkowych, obejmujące m.in.: stanowienie nowych danin i podatków, procedury podatkowe oraz wykorzystywanie nowoczesnych technologii i algorytmów przy zwalczaniu zjawiska uchylania się od opodatkowania.
80,09 zł
89,00 zł
Więcej
Polski proces karny

Polski proces karny

Paweł Wiliński, Anna Gerecka-Żołyńska, Barbara Janusz-Pohl, Piotr Karlik, Martyna Kusak, S...
Wolters Kluwer Polska
Wydanie 2. zawiera omówienie m.in. zmian wprowadzonych do postępowania karnego w związku z pandemią COVID-19, w tym dotyczących zdalnych posiedzeń aresztowych, ograniczenia dostępu do akt, wydłużenia okresu przedawnienia karalności czynu oraz modyfikacji składów orzekających.
71,11 zł
79,00 zł
Więcej
Podstawy prawa finansów publicznych

Podstawy prawa finansów publicznych

Paweł Majka, Wojciech Morawski, Jacek Wantoch-Rekowski
Wolters Kluwer Polska
W podręczniku przedstawiono najistotniejsze zagadnienia dotyczące prawnych regulacji finansów publicznych. 
53,10 zł
59,00 zł
Więcej
Proces karny

Proces karny

Dominika Czerniak, Karolina Kremens, Krzysztof Nowicki, Jerzy Skorupka
Wolters Kluwer Polska
Podręcznik jest wzbogacony m.in. o materiały z akt spraw karnych, poddane anonimizacji, które są dostępne na stronie www.proces-karny.wolterskluwer.pl po wpisaniu indywidualnego kodu zamieszczonego w książce.
80,09 zł
89,00 zł
Więcej
Postępowanie karne

Postępowanie karne

Katarzyna Dudka, Hanna Paluszkiewicz
Wolters Kluwer Polska
W podręczniku przedstawiono współczesny model postępowania karnego ukształtowany przez ostatnie nowelizacje zarówno Kodeksu postępowania karnego, jak i powiązanych aktów prawnych, m.in. Kodeksu karnego, ustawy o Sądzie Najwyższym, Prawa o prokuraturze.
71,11 zł
79,00 zł
Więcej
Prawo cywilne. Przed egzaminem

Prawo cywilne. Przed egzaminem

Emilia Gil, Grzegorz Kamieński
Wolters Kluwer Polska
Publikacja to nowoczesny niezbędnik do nauki i powtórki przed egzaminem z zakresu prawa cywilnego materialnego. Zawiera kompleksowe omówienie zagadnień z wykorzystaniem metody nauki poprzez pytania i weryfikację prawidłowości udzielonych odpowiedzi.
44,10 zł
49,00 zł
Więcej
PAKIET: Prawo cywilne + Postępowanie karne + Postępowanie cywilne - seria Przed egzaminem
Nowość
Promocja!
Nowość
Promocja!

PAKIET: Prawo cywilne + Postępowanie karne + Postępowanie cywilne - seria Przed egzaminem

Emilia Gil, Grzegorz Kamieński, Izabella Gil, Kazimierz Leżak, Piotr Gil
Wolters Kluwer Polska
Pakiet: >>> Postępowanie cywilne. Przed egzaminem <<<>>> Postępowanie karne. Przed egzaminem <<<>>> Prawo cywilne. Przed egzaminem <<<
117,63 zł
147,00 zł
Więcej
PAKIET: Prawo cywilne. Przed egzaminem + Postępowanie cywilne. Przed egzaminem
Nowość
Promocja!
Nowość
Promocja!

PAKIET: Prawo cywilne. Przed egzaminem + Postępowanie cywilne. Przed egzaminem

Emilia Gil, Grzegorz Kamieński, Izabella Gil, Piotr Gil
Wolters Kluwer Polska
Pakiet: Prawo cywilne. Przed egzaminem Postępowanie cywilne. Przed egzaminem
78,42 zł
98,00 zł
Więcej
Postępowanie karne. Przed egzaminem

Postępowanie karne. Przed egzaminem

Kazimierz Leżak
Wolters Kluwer Polska
Niezbędnik do nauki i powtórki przed egzaminem z postępowania karnego.
44,10 zł
49,00 zł
Więcej
Postępowanie cywilne. Przed egzaminem

Postępowanie cywilne. Przed egzaminem

Piotr Gil , Izabella Gil, Emilia Gil
Wolters Kluwer Polska
Opracowanie zawiera kompleksowe omówienie zagadnień z zakresu postępowania cywilnego z wykorzystaniem metody nauki poprzez pytania i zawarte w książce odpowiedzi. Jest to nowoczesny niezbędnik do nauki i powtórki przed egzaminem – czytelnik uczy się poprzez zadawanie pytań, formułowanie własnych odp....
44,10 zł
49,00 zł
Więcej
PAKIET: Postępowanie karne. Przed egzaminem + Postępowanie cywilne. Przed egzaminem
Nowość
Promocja!
Nowość
Promocja!

PAKIET: Postępowanie karne. Przed egzaminem + Postępowanie cywilne. Przed egzaminem

Emilia Gil, Izabella Gil, Kazimierz Leżak, Piotr Gil
Wolters Kluwer Polska
Pakiet: Postępowanie karne. Przed egzaminem Postępowanie cywilne. Przed egzaminem
78,42 zł
98,00 zł
Więcej
Prawo administracyjne materialne

Prawo administracyjne materialne

Zofia Duniewska, Barbara Jaworska-Dębska, Piotr Korzeniowski, Ewa Olejniczak-Szałowska
Wolters Kluwer Polska
Podręcznik w sposób kompleksowy wyjaśnia współczesne zagadnienia materialnego prawa administracyjnego, uwzględniając obecnie obowiązujące regulacje prawne.
71,11 zł
79,00 zł
Więcej
Prawo finansów publicznych

Prawo finansów publicznych

Marcin Burzec, Michał Jędrzejczyk, Beata Kucia-Guściora, Monika Münnich, Piotr Pomorski, P...
Wolters Kluwer Polska
Podręcznik zawiera nowatorskie pod względem formy i treści ujęcie tematu szeroko rozumianych finansów publicznych. Jest to jedyna na rynku publikacja dotycząca polskich i europejskich finansów prezentowana w układzie alfabetycznym.
62,10 zł
69,00 zł
Więcej
Prawo karne materialne. Kazusy

Prawo karne materialne. Kazusy

Marcin Berent, Piotr Chrzczonowicz, Natalia Daśko, Jerzy Lachowski, Michał Leciak, Agata Z...
Wolters Kluwer Polska
Publikacja zawiera kazusy odnoszące się do wszystkich części Kodeksu karnego, w tym do części wojskowej.
44,10 zł
49,00 zł
Więcej
Postępowanie administracyjne, postępowanie egzekucyjne w administracji i postępowanie sądowoadministracyjne

Postępowanie administracyjne, postępowanie egzekucyjne w administracji i postępowanie sądowoadministracyjne

Zbigniew Kmiecik
Wolters Kluwer Polska
Podręcznik stanowi kompletny wykład z zakresu postępowania administracyjnego w ścisłym znaczeniu (tzw. jurysdykcyjnego), postępowania w sprawach wydawania zaświadczeń, postępowania w sprawach skarg i wniosków, postępowania egzekucyjnego w administracji oraz postępowania przed sądami administracyjnym....
71,11 zł
79,00 zł
Więcej
Prawa człowieka. Zarys wykładu

Prawa człowieka. Zarys wykładu

Zbigniew Hołda, Joanna Hołda, Dorota Ostrowska, Agnieszka Rybczyńska Julita
Wolters Kluwer Polska
Podręcznik stanowi zarys wykładu z zakresu problematyki prawa człowieka, w tym tematów dotyczących m.in.: praw człowieka w wewnętrznym porządku prawnym,praw człowieka w Unii Europejskiej,międzynarodowej ochrony praw człowieka,międzynarodowej ochrony mniejszości narodowych. Adresaci:....
44,10 zł
49,00 zł
Więcej
Prawo cywilne. Zarys wykładu

Prawo cywilne. Zarys wykładu

Adam Bieranowski, Piotr Bogdalski, Mieczysław Goettel
Wolters Kluwer Polska
Kompleksowe omówienie najważniejszych instytucji prawa cywilnego, zawartych w działach: część ogólna, prawo rzeczowe, prawo zobowiązań, prawo spadkowe oraz prawo rodzinne.
62,10 zł
69,00 zł
Więcej
Prawo karne. Testy i kazusy

Prawo karne. Testy i kazusy

Anna Jaworska-Wieloch
Wolters Kluwer Polska
Publikacja jest zbiorem pytań testowych z zakresu prawa karnego materialnego, koncentrujących się na problematyce części ogólnej Kodeksu karnego. Pytania mają charakter kazusów i zawierają cztery warianty odpowiedzi. Zmierzają do sprawdzenia umiejętności zastosowania wiedzy w praktyce, na tle konkre....
53,10 zł
59,00 zł
Więcej
Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę