Facebook
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Teksty Ustaw

Sortuj:
Sposób wyświetlania
Promocja!
Bestseller

-80 % Prawo budowlane. Warunki techniczne i inne akty prawne

W 34. wydaniu zbioru zawierającego najważniejsze akty prawne z zakresu prawa budowlanego uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustaw:
• z 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2209),
• z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1688).
Cena regularna: 36,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 18,00 zł
Cena regularna: 36,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 18,00 zł
Już od: 7,20 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-0519 W34P01 Rok publikacji: 2024
Promocja!

Ustawa o rachunkowości. Przepisy

Stan prawny: 15 września 2023 r.

Cena regularna: 15,90 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4,77 zł
Cena regularna: 15,90 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4,77 zł
Już od: 14,31 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-0819 W24P01 Rok publikacji: 2023
Promocja!

Kodeks pracy. Przepisy

Stan prawny:  na 15 września 2023 r.

Cena regularna: 15,90 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 7,95 zł
Cena regularna: 15,90 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 7,95 zł
Już od: 14,31 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-0448 W49P01 Rok publikacji: 2023
Promocja!

Kodeks postępowania karnego. Przepisy

Stan prawny na 13 września 2023 r.

Cena regularna: 19,90 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 3,98 zł
Cena regularna: 19,90 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 3,98 zł
Już od: 17,90 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska NEX-0763 W16P01 Rok publikacji: 2023
Promocja!

Kodeks karny. Przepisy

Stan prawny: 11 września 2023 r.

Cena regularna: 15,90 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4,77 zł
Cena regularna: 15,90 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4,77 zł
Już od: 14,31 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska NEX-0758 W14P01 Rok publikacji: 2023
Promocja!

-80 % Kodeks cywilny. Przepisy

Stan prawny na 1 września 2023 r.

Cena regularna: 15,90 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 3,18 zł
Cena regularna: 15,90 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 3,18 zł
Już od: 3,18 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska NEX-0757 W13P01 Rok publikacji: 2023
Promocja!

Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo o aktach stanu cywi...

Stan prawny na 1 września 2023 r.

Cena regularna: 16,80 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 3,36 zł
Cena regularna: 16,80 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 3,36 zł
Już od: 15,12 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska NEX-0764 W13P01 Rok publikacji: 2023
Promocja!

Kodeks spółek handlowych. Przepisy

Stan prawny na 1 września 2023 r.

Cena regularna: 18,90 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 9,45 zł
Cena regularna: 18,90 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 9,45 zł
Już od: 17,01 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska NEX-0765 W13P01 Rok publikacji: 2023

Kodeks postępowania administracyjnego. Prawo o postępow...

Publikacja zawiera teksty ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego oraz Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wraz z przepisami wprowadzającymi. Najnowsze zmiany wynikają m.in. z ustawy z 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową oraz ustawy z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Cena regularna: 12,90 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 12,90 zł
Cena regularna: 12,90 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 12,90 zł
Już od: 12,90 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-4675 W01P01 Rok publikacji: 2022

Ordynacja podatkowa. Przepisy

Stan prawny: 31 sierpnia 2022 r.

Cena regularna: 12,90 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 12,90 zł
Cena regularna: 12,90 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 12,90 zł
Już od: 12,90 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-0718 W28P01 Rok publikacji: 2022

Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o dochodach jedn...

Stan prawny: 1 września 2022 r.

Cena regularna: 16,80 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 16,80 zł
Cena regularna: 16,80 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 16,80 zł
Już od: 16,80 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-0985 W20P01 Rok publikacji: 2022

Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykr...

W 23. wydaniu uwzględniono zmiany wynikające m.in. z:
• ustawy z 22 lipca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej,
• ustawy z 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw.

Cena regularna: 13,90 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 13,90 zł
Cena regularna: 13,90 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 13,90 zł
Już od: 13,90 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-0538 W23P01 Rok publikacji: 2022

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Przepisy

Książka zawiera tekst Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej uchwalonej w dniu 2 kwietnia 1997 r. przez Zgromadzenie Narodowe.

Cena regularna: 12,90 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 12,90 zł
Cena regularna: 12,90 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 12,90 zł
Już od: 12,90 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-0342 W24D03 Rok publikacji: 2022
Promocja!

-30 % PAKIET: Traktat o Unii Europejskiej. Traktat o funkcjon...

Cena regularna: 38,80 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 27,16 zł
Cena regularna: 38,80 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 27,16 zł
Już od: 27,16 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska

Traktat o Unii Europejskiej. Traktat o funkcjonowaniu U...

Traktat o Unii Europejskiej, Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej to akty satnowiące pierwotne źródła prawa unijnego. W publikacji zamieszczono je wraz ze wszystkimi protokołami, regulaminami, załącznikami i deklaracjami oraz tabelami ekwiwalencyjnymi.

Cena regularna: 25,90 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 25,90 zł
Cena regularna: 25,90 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 25,90 zł
Już od: 25,90 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska NEX-0535 W06D01 Rok publikacji: 2022

Prawo o ruchu drogowym

Zobacz nowe wysokie mandaty i grzywny za wykroczenia drogowe.

Cena regularna: 31,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 21,69 zł
Cena regularna: 31,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 21,69 zł
Już od: 27,90 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska EBO-1266 W09P01 Rok publikacji: 2022

Kodeks postępowania administracyjnego. Prawo o ustroju...

W najnowszym wydaniu uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustawy z 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy z 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego. Dołączono także wyciąg z ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Cena regularna: 16,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 11,20 zł
Cena regularna: 16,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 11,20 zł
Już od: 14,41 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska EBO-3403 W04P01 Rok publikacji: 2021
Promocja!

-20 % Prawo ochrony środowiska. Przepisy

Stan prawny na 5 listopada 2019 r.

Cena regularna: 13,90 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 13,90 zł
Cena regularna: 13,90 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 13,90 zł
Już od: 11,12 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-0816 W08P01 Rok publikacji: 2019
Promocja!

-20 % Rachunkowość. Biegli rewidenci. Przepisy

Stan prawny na 10 października 2019 r.

Cena regularna: 13,90 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 13,90 zł
Cena regularna: 13,90 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 13,90 zł
Już od: 11,12 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-3945 W01P01 Rok publikacji: 2019
Promocja!

-20 % Kodeks wyborczy. Przepisy

Stan prawny na 13 sierpnia 2019 r.

Cena regularna: 13,90 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 13,90 zł
Cena regularna: 13,90 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 13,90 zł
Już od: 11,12 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-2365 W06P01 Rok publikacji: 2019
Promocja!

-20 % Prawo autorskie i prawa pokrewne. Prawo prasowe. Ustawa...

Stan prawny na 22 lipca 2019 r.

Cena regularna: 14,90 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 14,90 zł
Cena regularna: 14,90 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 14,90 zł
Już od: 11,92 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-2893 W02P01 Rok publikacji: 2019

Książki i ebooki Teksty Ustaw

Nieznajomość prawa szkodzi – maksyma to dotyczy każdego z nas, bez względu na wykształcenie, zawód czy pełnioną funkcję. Szczególnie jednak mocno nieznajomość prawa okazuje się być problematyczna dla ludzi, którzy z jego przepisami mają najczęstszą styczność i jednocześnie najczęściej działalność ich jest kontrolowana. Dotyczy to przede wszystkim całego szeroko rozumianego biznesu, pracowników wszystkich szczebli administracji publicznej oraz – rzez jasna – zawodów prawniczych. To właśnie z myślą o nich działające na całym świecie wydawnictwo Wolters Kluwer stworzyło serię wydawniczą obejmującą teksty ustaw, kodeksy postępowania, przepisy oraz przekrojowe opracowania poszczególnych gałęzi prawa.

Seria wydawnicza Teksty ustaw to zbiór książek i podręczników umożliwiających szybkie sięgnięcie po pełne teksty poszczególnych ustaw i przepisów, a także wskazówki dotyczące wybranych...

Nieznajomość prawa szkodzi – maksyma to dotyczy każdego z nas, bez względu na wykształcenie, zawód czy pełnioną funkcję. Szczególnie jednak mocno nieznajomość prawa okazuje się być problematyczna dla ludzi, którzy z jego przepisami mają najczęstszą styczność i jednocześnie najczęściej działalność ich jest kontrolowana. Dotyczy to przede wszystkim całego szeroko rozumianego biznesu, pracowników wszystkich szczebli administracji publicznej oraz – rzez jasna – zawodów prawniczych. To właśnie z myślą o nich działające na całym świecie wydawnictwo Wolters Kluwer stworzyło serię wydawniczą obejmującą teksty ustaw, kodeksy postępowania, przepisy oraz przekrojowe opracowania poszczególnych gałęzi prawa.

Seria wydawnicza Teksty ustaw to zbiór książek i podręczników umożliwiających szybkie sięgnięcie po pełne teksty poszczególnych ustaw i przepisów, a także wskazówki dotyczące wybranych postępowań. Wśród nich znaleźć można m. in. Kodeks postępowania administracyjnego, przepisy Ustawy o rachunkowości, Kodeks postępowania cywilnego czy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

Rozwiń Zwiń
Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę