Nastały czasy nowej ery dla frankowiczów

Przewodnik frankowicza

Ostatnie miesiące przypadające po jakże głośnym i ważnym – bo dotyczącym po raz pierwszy “polskiego” kredytu indeksowanego do kursu franka szwajcarskiego – wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 3 października 2019 r. (C-260/18) w sprawie Dziubak vs Raiffeisen, śmiało można nazwać czasami “nowej ery” dla kredytobiorców spłacających (lub już niepłacących) tzw. kredyty we frankach.

Wyrok ten przyniósł nie tylko przełom, ale był najlepszą i najskuteczniejszą jak dotąd pomocą dla frankowiczów. O ile wcześniej szanse na uzyskanie pozytywnego wyniku ledwie przekraczały klasyczne 50%, zaś prawomocnych wyroków (bez względu na wynik) było jak na lekarstwo, co czyniło z procesu dość ryzykowną i kosztowną inwestycję, to w okresie niespełna pół roku od orzeczenia TSUE (do wybuchu w marcu pandemii koronowirusa) można doliczyć się przeszło 70 prawomocnych (drugoinstancyjnych) wyroków Sądów Apelacyjnych i Okręgowych z korzystnych dla konsumentów, o których istnieniu wraz z uzasadnieniem nie było często nawet wiadomo w momencie wydawania Przewodnika frankowicza. Za takie można uznać wyroki, w których sąd stwierdził (choćby przesłankowo przy zasądzaniu zwrotu nienależnie zapłaconych/nadpłaconych rat) nieważność umowy kredytu bądź bezskuteczność klauzul indeksacyjnych/denominacyjnych z takim skutkiem, że umowa kredytu pozbawiona jest w całości przeliczeń walutowych i jest kredytem typowo złotowym z niezmienionym oprocentowaniem.

W czasach słusznie minionych „starej ery” (sprzed wspomnianego wyroku luksemburskiego Trybunału) sprawy dość często kończyły się, mimo dostrzeżenia niedozwolonego charakteru (abuzywności) postanowień odwołujących się do własnych tabel kursowych banku, próbą uzupełnienia przez sąd luki w umowie kredytu najczęściej odwołaniem do średniego kursu CHF publikowanego przez NBP. Taki niedopuszczalny zabieg „naprawiania” umowy przez sąd nie ma jakiejkolwiek podstawy prawnej i – co wyraźnie potwierdził TSUE – stoi w sprzeczności z celem oraz przepisami dyrektywy 93/12/EWG, której implementację w polskim systemie prawa stanowią przepisy o klauzulach abuzywnych w Kodeksie cywilnym.  

Pobierz ebook 10 pytań najczęściej zadawanych przez “frankowiczów”, w którym mec. Tomasz Konieczny rozwiewa wątpliwości.

Kwestie związane z kredytami frankowymi nadal sprawiają wiele trudności kredytobiorcom. Pojawiające się najczęściej a zarazem najbardziej problematyczne zagadnienia wyjaśniają Jacek Czabański, Mariusz Korpalski, Tomasz Konieczny, którzy od niemal 10 lat zajmują się sprawami kredytów frankowych. Ich książka “Przewodnik frankowicza” stała się bestsellerem, który doczekał się już trzech dodruków.

Redaktor specjalizujący się w tematyce prawa cywilnego. Wiedzę zdobywał w trakcie studiów oraz pracując w wydawnictwie Wolters Kluwer.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *