Aktualizacja: Egzaminy prawnicze 2020 czasowo odwołane. Przyczyną zagrożenie epidemiologiczne

Egzaminy prawnicze 2019

Wbrew pierwotnym planom Ministerstwa Sprawiedliwości oraz późniejszym zapowiedziom Narodowej Rady Adwokackiej, egzaminy prawnicze 2020 nie odbyły się w przewidywanym terminie. Za przyczyną tak wyjątkowej zmiany decyzji stała troska o bezpieczeństwo ich uczestników, które w chwili ogólnoświatowego zagrożenia epidemiologicznego mogłoby zostać poważnie narażone.

Pierwotne założenia odnośnie do egzaminów prawniczych 2020

Kiedy Ministerstwo Sprawiedliwości w porozumieniu z Naczelną Radą Adwokacką oraz z Krajową Radą Radców Prawnych ustalało termin egzaminów prawniczych, mających odbyć się w 2020 roku, ewentualnego zagrożenia koronawirusem nie był w stanie nikt przewidzieć. O wyznaczeniu terminu egzaminów adwokackich i radcowskich na dni 24-27 marca 2020 r. poinformował Departament Zawodów Prawniczych. Informacja ta znalazła się na oficjalnej stronie Ministerstwa oraz w wielu serwisach prasowych. Jednak wraz z pojawieniem się zagrożenia epidemiologicznego, a następnie po odwołaniu przez premiera Mateusza Morawieckiego wszystkich imprez masowych w Polsce, pojawiły się też wątpliwości co do rzeczonych egzaminów.

Uspokajający komunikat NRA

Tego samego dnia, kiedy premier poinformował o odwołaniu imprez masowych w Polsce, tj. 10 marca 2020, Naczelna Rada Adwokacka wydała komunikat, w którym poinformowała, iż pozostaje w stałym kontakcie z Ministerstwem Sprawiedliwości – organizatorem egzaminów prawniczych. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej ds. egzaminu adwokackiego w 2020 r. poinformował również, że obecnie brak jest podstaw do zamiany terminu egzaminu. Jednak nie można tego wykluczyć, jeśli wzrośnie zagrożenie. Jednocześnie Okręgowe Rady Adwokackie rozpoczęły przygotowania do podjęcia dodatkowych działań profilaktycznych, mających zminimalizować jakiekolwiek zagrożenie.

Egzaminy prawnicze 2020 jednak odwołane

Mimo uspokajających komunikatów NRA, już dwa dni później (12 marca) Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że z uwagi na panujące w całym kraju zagrożenie koronawirusem, egzaminy prawnicze – początkowo przewidziane na 24-27 marca 2020 – zostają odwołane.

Wraz z egzaminami prawniczymi, odwołano również mający odbyć się w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie 2 kwietnia 2020 r. konkurs na aplikację uzupełniającą sędziowską. Nowe terminy egzaminów adwokackich i radcowskich Ministerstwo Sprawiedliwości – po konsultacji z Naczelną Radą Adwokacką i Krajową Radą Radców Prawnych – ogłosi niezwłocznie po zmniejszeniu się zagrożenia epidemiologicznego.

Archiwum: Egzaminy prawnicze 2019

W dniach 26-29 marca tego roku na terenie całego kraju odbyły się egzaminy prawnicze. Wnioski o dopuszczenie do obu przeprowadzanych egzaminów – adwokackiego i radcowskiego – złożyło łącznie blisko 4 tys. kandydatów do zawodu prawnika. Wyniki egzaminów poznamy najprawdopodobniej pod koniec kwietnia.

Lokalizacja i skład komisji egzaminacyjnych

Tegoroczne egzaminy prawnicze, na które składają się egzamin adwokacki oraz radcowski, odbyły się w dniach 26-29 marca. Chęć wzięcia udziału w egzaminie adwokackim zgłosiło łącznie 1577 osób, z czego aż 1233 aplikantów. Egzaminy te przeprowadzane były przez 26 komisji egzaminacyjnych powołanych w Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Warszawie oraz we Wrocławiu. W większości miast funkcjonowały jedna lub dwie komisje i tylko w Warszawie powołano ich aż osiem.

Jeśli chodzi o egzamin radcowski, to tu osób chętnych do udziału zgłosiło się znacznie więcej, bo aż 2285, z czego zdecydowaną większość (1840 osób) stanowili aplikanci. Ze względu na większą liczbę kandydatów, egzaminy radcowskie zorganizowane zostały przez 38 komisji rozlokowanych w największych miastach Polski, w tym m. in. w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze. Zwyczajowo najwięcej komisji przeprowadzającej egzamin radcowski powstało w Warszawie – w tym roku było ich aż dziesięć.

Skład każdej komisji egzaminacyjnej, zgodnie z prawem, tworzy osiem osób wysuwanych na to stanowisko przez odpowiednie organy. Wśród nich znalazło się czterech przedstawicieli ministra sprawiedliwości (zwykle są to sędziowie Sądu Najwyższego, sądów powszechnych oraz sądów administracyjnych) i czterech prawników (adwokatów lub radców prawnych) oddelegowanych przez Naczelną Radę Adwokacką, a także przez Krajową Radę Radców Prawnych.

Przy rozwiązywaniu zadań możliwe pewne wsparcie

Podczas trwających cztery dni egzaminów, kandydaci na adwokatów i radców rozwiązywali zadania z prawa karnego, prawa cywilnego, rodzinnego, gospodarczego, administracyjnego, a także z zasad wykonywania zawodu oraz zasad etyki. Uczestnicy egzaminu mieli sześć godzin na rozwiązanie zadań z prawa karnego, cywilnego i gospodarczego oraz łącznie osiem godzin na zadania z prawa administracyjnego, zasad wykonywania zawodu lub etyki.

Pytania egzaminacyjne przygotowane zostały przez specjalne zespoły, w których skład weszli (podobnie jak w przypadku komisji egzaminacyjnych) przedstawiciele ministra sprawiedliwości, Naczelne Rady Adwokackiej (NRA) oraz Krajowej Rady Radców Prawnych (KRRP). Egzamin rozpoczęło prawo karne. W ramach zadania uczestnicy egzaminu musieli napisać apelację, która przynajmniej części z nich sprawiła pewne problemy, tym bardziej, że jedynymi pomocami dopuszczalnymi na egzaminie są teksty aktów prawnych wraz z komentarzami i orzecznictwami.

Zadania egzaminacyjne, tak jak w poprzednich latach, można było rozwiązywać z wykorzystaniem własnego, prywatnego sprzętu komputerowego lub w formie tradycyjnej. Zdecydowana większość, bo blisko 99 proc zdających, wybrało możliwość korzystania z komputerów osobistych, na których wcześniej zainstalowano specjalne aplikacje egzaminacyjne. Stworzone przez Ministerstwo Sprawiedliwości aplikacje posiadają własne edytory tekstu, umożliwiające zapisywanie rozwiązania poszczególnych zadań. Jednocześnie aplikacje te blokują dostęp do zasobów pamięci wewnętrznej komputera i wstrzymują możliwość nawiązywania łączności z urządzeniami zewnętrznymi.

Zdawalność egzaminów prawniczych w latach poprzednich

W ubiegłym roku do egzaminów adwokackich przystąpiło 2181 osób, zaś do egzaminów radcowskich 2710. Średnia zdawalność na egzaminie adwokackim wyniosła 84 proc. Wyniki z egzaminu radcowskiego okazały się nieco słabsze, ponieważ w jego przypadku średnia zdawalność osiągnęła poziom jedynie 79 proc. Ubiegłoroczne wyniki niewiele różniły się od tych, jakie uczestnicy egzaminów prawniczych osiągnęli w latach poprzednich. W roku 2017 średnia zdawalność egzaminu adwokackiego wyniosła 83 proc., a egzaminu radcowskiego 79 proc. W roku 2015 wyniki średniej zdawalności kształtowały się na poziomie 82 proc. – egzamin adwokacki, oraz 82,5 proc. – egzamin radcowski. Zdecydowanie najsłabiej w ostatnich latach wypadli uczestnicy egzaminu prawniczego z roku 2016, kiedy to średnia zdawalność egzaminu adwokackiego osiągnęła poziom zaledwie 70 proc., a radcowskiego – 77 proc.

Sprawdź egzamin prawniczy w Profinfo.pl

Redaktor specjalizujący się w tematyce prawa cywilnego. Wiedzę zdobywał w trakcie studiów oraz pracując w wydawnictwie Wolters Kluwer.

2 Comments

  1. Pamiętam swój egzamin na radcę prawnego, lekko nie było, ale ostatecznie bardzo się cieszę, że postawiłem na prawo. Bardzo ciekawy blog, podoba mi się że regularnie zamieszczacie tu takie branżowe newsy. Nie ukrywam, że chętnie tu zaglądam.

  2. Już w przyszłym roku mnie to czeka, także jeszcze spokojnie, ale wiem że koniec końców będę panikować. Bardzo chciałabym, żeby udało mi się za pierwszym razem dostać na wymarzoną aplikację adwokacką, no ale zobaczymy. Mam nadzieje, że nauka i ciężka praca się opłacą!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *