Znamy termin egzaminów wstępnych na aplikację adwokacką 2019. Koszty egzaminu i samej aplikacji wzrosną

Egzamin na aplikację adwokacką 2019

Wszystkich absolwentów studiów prawniczych, planujących dalszy rozwój w obranym kierunku, z całą pewnością ucieszy fakt, iż następne egzaminy wstępne na aplikację adwokacką, radcowską, notarialną oraz komorniczą odbędą się 28 września 2019 roku. Zmartwić może ich natomiast to, iż opłaty zarówno za egzamin, jak i aplikację, będą wyższe.

Termin egzaminów na aplikację adwokacką został wyznaczony

Termin przeprowadzenia egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką jak co roku wyznaczony został przez odpowiedzialnego za to Ministra Sprawiedliwości. Departament Zawodów Prawniczych ministerstwa poinformował o tym na oficjalnych, rządowych stronach już 30 października 2018 roku. Zgodnie z komunikatem kolejne egzaminy wstępne na aplikację adwokacką odbędą się w sobotę 28 września 2019 r.

Aplikacja adwokacka w księgarni Profinfo.pl

Jak zwykle również przy tej okazji pojawia się pytanie o to, jak wypadną tegoroczne egzaminy wstępne na poszczególne aplikacje. Wszyscy zamierzający wziąć w nich udział z całą pewnością mają nadzieję, że ich wynik będzie o wiele bardziej korzystny, niż miało to miejsce w ubiegłym, 2018 roku. Przypomnijmy, iż w zeszłym roku egzaminy na aplikacje prawnicze odbywały się w niemalże identycznym terminie (29 września) i że przestąpiło do nich niemal 7 tysięcy absolwentów prawa z całego kraju. Wyniki, niestety, dla wielu okazały się być mocno rozczarowujące. Na blisko siedmiu tysięcy zdających jedynie 3551 osób ukończyło egzamin wstępny z wynikiem pozytywnym, co daje około pięćdziesięcioprocentową zdawalność.

Znamy tytuły aktów prawnych stanowiących podstawę dla pytań na tegorocznym egzaminie

Przyczyną, dla której tak wiele osób nie potrafiło uporać sobie z egzaminem wstępnym między innymi na aplikację adwokacką i radcowską, mogły być pytania testowe przygotowane w oparciu o opublikowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości wykaz tytułów aktów prawnych przygotowany specjalnie na te egzaminy. W przypadku ubiegłorocznego egzaminu na aplikację adwokacką, wykaz ten obejmował 54 tytuły, wśród których znalazły się między innymi:

  • Traktat z dnia 25 marca 1957 r. o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – tekst uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
  • Traktat z dnia 7 lutego 1992 r. o Unii Europejskiej – tekst uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,
  • ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
  • ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
  • ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
  • ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji,
  • ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorców.

Jak widać, przygotowane zagadnienia są niezwykle szeroki i dotyczące różnych gałęzi prawa, co z całą pewnością stanowiło realną trudność w trakcie egzaminu.

Opłaty za egzamin wstępny i za samą aplikację adwokacką ponownie wzrosły

Informacją, która może zdecydowanie popsuć humory wszystkim absolwentom studiów prawniczych jest to, iż już od kilku miesięcy mówi się o wzroście opłat za rok szkoleniowy aplikacji oraz za sam egzamin wstępny. Jest to niestety jeden z negatywnych efektów zjawiska, które całościowo należy uznać za pozytywne, przynajmniej dla zdecydowanej większości osób zatrudnionych na umowę o pracę. Zjawiskiem tym jest wzrost wysokości minimalnego wynagrodzenia, od którego uzależnione są zarówno ceny aplikacji, jak i egzaminu wstępnego na aplikację.

Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę, który 1 stycznia 2019 roku osiągnął poziom kolejnych 150 zł (obecnie minimalne wynagrodzenie za pracę to 2 250 zł miesięcznie) oznacza, że za egzamin wstępny na aplikację adwokacką przestępujący do niego będą musieli zapłacić 1 125 zł, czyli aż o 75 zł więcej niż w roku ubiegłym, choć i wówczas ceny za egzamin z tych samych powodów wzrosły o 50 zł w stosunku do roku 2017. Cena za rok szkoleniowy aplikacji adwokackiej wyniesie 5 850 zł, to jest blisko 400 zł więcej niż w roku 2018.

Redaktor specjalizujący się w tematyce prawa cywilnego. Wiedzę zdobywał w trakcie studiów oraz pracując w wydawnictwie Wolters Kluwer.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *