Jakie zmiany w prawie przynosi nam rok 2019?

Rok 2019 przynosi wiele zmian w polskim prawie. Większość z nich dotyczy pracowników i pracodawców, jednak wśród nowych przepisów znalazły się i takie, które stanowią kontynuację prorodzinnej i prospołecznej polityki rządu. Część z nich ma szansę znacząco wpłynąć na sytuację osób najbardziej potrzebujących wsparcia.

Coraz wyższa płaca minimalna

Z całą pewnością jedną z największych zmian, jaką przynosi rok 2019, jest kolejny wzrost płacy minimalnej. Od 1 stycznia 2019 roku wynosi ona 2250 zł brutto miesięcznie. Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę oznacza również wzrost minimalnej stawki godzinowej i przekłada się na wyższe świadczenia.

Artykuł 13 Kodeksu pracy stanowi, iż „Pracownik ma prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę. Warunki realizacji tego prawa określają przepisy prawa pracy oraz polityka państwa w dziedzinie płac, w szczególności poprzez ustalanie minimalnego wynagrodzenia za pracę”. Kierując się treścią tego artykułu, Rada Ministrów 11 września 2018 roku wydała rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r. Zgodnie z treścią tego rozporządzenia, od dnia 1 stycznia 2019 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2250 zł brutto miesięcznie, zaś minimalna stawka godzinowa wzrośnie względem roku poprzedniego do 14,70 zł brutto (do tej pory było to 13,70 zł brutto). Zgodnie z obowiązującym prawem wysokość stawki godzinowej, a tym samym całego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy, nie może być niższa od wymienionej w przytoczonym rozporządzeniu.

Szerokie wsparcie osób niepełnosprawnych

Wzrost płacy minimalnej pociąga za sobą również zwiększenie wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Wzrasta więc wysokość świadczenia pielęgnacyjnego waloryzowanego rok po roku i od 1 stycznia 2019 będzie to 1583 zł, co oznacza zwiększenie świadczenia o 106 zł w stosunku do roku 2018.

Wraz ze wzrostem świadczenia pielęgnacyjnego, rośnie także zasiłek pielęgnacyjny – czyli świadczenie mające na celu pokrycie kosztów związanych z opieką nad osobami niezdolnymi do samodzielnej egzystencji. Zasiłek ten będzie wynosił 215,83 zł, jednak jego wzrost zostanie przesunięty w czasie i zacznie obowiązywać dopiero od 1 listopada 2019 roku.

Znacznie wcześniej, bo od 1 stycznia 2019 roku, zaczęła obowiązywać ustawa o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, którego utworzenie ma na celu zwiększenie pomocy osobom niepełnosprawnym, a który zasilany ma być z tzw. daniny solidarnościowej obejmującej osoby o zarobkach rocznych przekraczających 1 mln zł.

Programy opieki nad seniorami

Kolejną zmianą w polskim prawie, mającą na celu wspomóc osoby najgorzej sytuowane i wymagające szczególnej opieki, jest nowelizacja ustawy dotyczącej waloryzacji rent i emerytur. Zgodnie z jej treścią najniższa emerytura, renta przyznawana z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, a także renta rodzinna wzrosną z 1029,80 zł do kwoty 1,1 tys. zł.

Wzrośnie także najniższa renta przyznawana z tytułu częściowej niezdolności do pracy i będzie to wzrost z poziomu 772,35 zł do 825 zł.

Waloryzacja rent i emerytur stanowi jeden z elementów programu opieki nad seniorami, który w 2019 roku będzie nadal rozwijany. Obok niej warto wspomnieć również o projekcie „Opieka 75+”, który w 2019 roku będzie realizowany w formule rozszerzonej. Oznacza to, że zwiększona dostępność do usług opiekuńczych, w tym do usług specjalistycznych, obejmować będzie już nie tylko osoby samotne, które przekroczyły 75 rok życia, ale także seniorów posiadających własne rodziny.

Nowością w 2019 roku będzie program „Mama4+”, czyli tzw. „emerytury matczyne”. Zadaniem tego programu jest uhonorowanie kobiet, które wychowały co najmniej czwórkę dzieci i zajmując się nimi przez lata, były zmuszone do rezygnacji z pracy zawodowej. Osobom tym będą wypłacane specjalne rodzicielskie świadczenia uzupełniające w wysokości nieprzekraczającej najniższego świadczenia emerytalnego. Program „Mama4+” ma wejść w życie w marcu tego roku.

Kontynuacja polityki prorodzinnej

Kolejnymi zmianami w prawie o znaczeniu prospołecznym są:

  • zmiany w Karcie Dużej Rodziny,
  • zmiany w pakiecie alimentacyjnym,
  • utrzymanie zwiększonego finansowania programu „Maluch+”.

Zmiany w Karcie Dużej Rodziny oznaczają objęcie zniżkami wszystkie osoby, które kiedykolwiek wychowywały troje dzieci. W roku 2019 wzrosną nakłady na ten program o 12 mln zł w stosunku do roku ubiegłego i osiągną poziom ponad 40 mln zł.

Nowe przepisy pakietu alimentacyjnego mają z kolei zapewnić bardziej skuteczną egzekucję świadczeń alimentacyjnych. Dzięki nim komornicy zyskają dostęp do informacji gromadzonych przez ZUS, a organizatorzy robót publicznych będą mieć obowiązek w pierwszej kolejności zatrudniać dłużników zalegających z alimentami.

Rodziców najmłodszych dzieci z całą pewnością ucieszy utrzymanie zwiększonych nakładów na program „Maluch+”, w ramach którego rząd zapewnia dofinansowanie do tworzenia nowych żłobków oraz klubów dziecięcych. W roku 2019 nakłady te wyniosą 450 mln zł, czyli tyle samo, co w roku ubiegły i aż 300 mln więcej niż w roku 2017.

Redaktor bloga księgarni Profinfo.pl. Pisaniem zajmuje się od wielu lat. Ostatnio skupiony na tematyce prawa i biznesu.

4 Comments

  1. Cieszę się, że w tak przystępny sposób omawiacie zmiany, które następują w naszym kraju. Dla wielu osób są one często niejasne i niezrozumiałe. Dzięki Wam wszystko jest jakby łatwiej pojąć. Na pewno jeszcze tu zajrzę, bo często korzystam z księgarni Profinfo.pl, więc super przy okazji dowiedzieć się co w „trawie” i w Polsce piszczy.

  2. Dobrze, że najniższa poszła choć trochę w górę, aż jestem ciekawa jakie zmiany da nam rok 2020. Aż strach myśleć jak ten czas leci. Bo to już tak naprawdę za 2 miesiące. Mam nadzieję, że poruszycie tu ten temat, bo uwielbiam czytać Wasze wpisy.

  3. Wszystko się potwierdziło w 2019 roku. Szczególnie interesuje mnie kwestia świadczeń rodzinnych. Dużą pomocą dla młodych rodziców jest program Maluch+. Wiem, bo sam jako młody tata zapisałem dziecko do żłobka wybudowanego dzięki pieniądzom z tego programu.

  4. Myśleliśmy, że dzięki waloryzacji rent i emerytur starsi ludzie będą mieli więcej pieniędzy na swoje wydatki a koszyk dóbr zakupiony za świadczenie emerytalne będzie większy. Niestety inflacja, która powoduje wzrost cen niweluje całą waloryzację świadczeń. Emeryte czy rencistę nadal stać na tyle samo a może nawet i mniej…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *