Od 1 stycznia 2019 roku użytkowanie wieczyste staje się własnością. Na jakich warunkach?

Od 1 stycznia 2019 roku użytkowanie wieczyste staje się własnością

1 stycznia 2019 roku to data ważna dla wszystkich właścicieli domów jednorodzinnych i mieszkań w budynkach wielorodzinnych wybudowanych na gruntach oddanych w użytkowanie wieczyste. Zgodnie z ustawą, mają oni prawo do odpłatnego nabycia prawa własności do tychże gruntów. I choć zmiana ta spotkała się z szerokim uznaniem społecznym, może wywołać pewne zamieszanie na rynku nieruchomości.

Co obejmuje nowelizacja ustawy o użytkowaniu wieczystym?

Podpisana w zeszłym roku przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, co do zasady dokonała przedmiotowego przekształcenia z dniem 1 stycznia 2019 r. Zgodnie z nią prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe może zostać przekształcone w prawo własności pod warunkiem, że grunty te zabudowane zostały wyłącznie budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub wielorodzinnymi, w których co najmniej połowa lokali to lokale mieszkalne. Oprócz samych budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych, ustawa obejmuje także wszelkie znajdujące się na tych gruntach budynki gospodarcze, garaże oraz inne obiekty budowlane wraz z urządzeniami budowlanymi umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z tychże obiektów.

Oprócz spełnienia powyższych warunków, aby mogło dojść do przekształcenia, niezbędne jest również wniesienie stosownej opłaty. Zgodnie z przepisami jest to opłata coroczna, którą właściciele będą zobowiązani uiszczać przez kolejnych 20 lat. Wysokość corocznej opłaty odpowiada wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, która obowiązywała w dniu przekształcenia. Opłata za przekształcenie ustalona została według stanu na dzień 1 stycznia 2019 roku i poszczególne samorządy mogą ją waloryzować wyłącznie z zastosowaniem wskaźników ogłaszanych przez GUS.

Ile wyniesie jednorazowa opłata za przekształcenie?

Nowelizacja ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów daje jednak możliwość znacznie szybszego i tańszego spłacenia całości zobowiązania związanego z tym przekształceniem. Zgodnie z treścią jej przepisów możliwe jest uiszczenie całej opłaty jednorazowo i to w dodatku z bardzo konkretnymi bonifikatami. Dotyczy to jednak jedynie gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa. W ich przypadku osoby fizyczne będące właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych, a także spółdzielnie mieszkaniowe starające się o przekształcenie praw użytkowania wieczystego w prawo własności, mogą wnieść opłatę jednorazową z następującymi bonifikatami:

  • 60% – jeśli opłata jednorazowa wniesiona zostanie w roku, w którym dochodzi do przekształcenia;
  • 50% – dla opłat jednorazowych wnoszonych w roku następującym po roku, w którym doszło od przekształcenia;
  • 40% – dla opłat jednorazowych wnoszonych w trzecim roku po przekształceniu;
  • 30% – gdy opłata wnoszona jest w czwartym roku po przekształceniu;
  • 20% – dla opłaty wnoszonej pięć lat po przekształceniu;
  • 10% – w przypadku opłat wnoszonych w szóstym roku po przekształceniu.

W przypadku gruntów będących własnością jednostek samorządu terytorialnego, ewentualne ustalenie bonifikat i ich wysokości znajduje się gestii właściwej dla danego samorządu rady lub sejmiku.

Jakie problemy mogą wynikać z nowych przepisów?

Choć omawiana ustawa wzbudza w większości pozytywne reakcje, zwłaszcza wśród osób mogących z niej skorzystać, nie brak również uwag wskazujących na możliwe problemy związane z jej przepisami. Eksperci zajmujący się rynkiem nieruchomości ostrzegają przed możliwymi utrudnieniami w sprzedaży i kupnie mieszkań znajdujących się na uwłaszczonym gruncie. Powodem tych utrudnień jest różnica pomiędzy okresem wejścia w życie ustawy a momentem, w którym właściciele uwłaszczanych gruntów będą mogli otrzymać potwierdzenie nabycia prawa własności. Na potwierdzenie to, według obecnych prognoz, trzeba czekać nawet 12 miesięcy, co może dość poważnie odwlec przeprowadzenie jakiejkolwiek transakcji.

Redaktor bloga księgarni Profinfo.pl. Pisaniem zajmuje się od wielu lat. Ostatnio skupiony na tematyce prawa i biznesu.

4 Comments

  1. Z tego co się orientuje dom moich dziadków stoi na takiej działce oddanej w użytkowanie wieczyste, muszę się zainteresować tematem, bo szczerze mówiąc wcześniej nawet nie wiedziałem, że miała miejsce nowelizacja ustawy o użytkowaniu wieczystym. Jakoś umknął mi ten temat.

  2. Bardzo interesujący wpis. Użytkowanie wieczyste to temat mi bardzo bliski, dlatego z chęcią go przeczytałem. Super, że poruszyliście tą kwestię i wyjaśniliście ją łatwym językiem, kilka rzeczy mi się dzięki temu artykułowi rozjaśniło. Pozdrawiam Was serdecznie i biorę się za czytanie innych artykułów.

  3. Tak jak ostrzegaliście przed problemami tak się stało. Długi okres oczekiwania na potwierdzenie nabycia prawa własności spowodował problemy ze sprzedażą domu po dziadkach. Do tej pory załatwiamy formalności. Ale byłem przygotowany, dzięki za artykuł!

  4. Opłaty za przekształcenie to w cale nie takie małe sumy. Sam artykuł bardzo rzeczowy i daje sporą dawkę wiedzy. Sam nie wiedziałem, że rząd zdecyduje się na taki krok i będziemy mieć prawo do nabycia prawa własności na gruntach oddanych w użytkowanie wieczyste.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *