Polski Ład – czy podatek dochodowy od osób fizycznych będzie jeszcze powszechny?

Polski Ład, a podatek dochodowy: zmiany na 7 przykładach. PIT-ZERO - zwolnienia i wyłączenia podatkowe

Istotną częścią zmian podatkowych w ramach Polskiego Ładu są nowe regulacje odnoszące się do wprowadzenia różnego rodzaju zwolnień podatkowych i wyłączeń podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych. Są one popularnie nazywane PITEM-ZERO.

Mamy tak więc oto: PIT-ZERO dla młodych (funkcjonujący już kilka lat), ale od nowego roku ma dołączyć do niego PIT-ZERO dla dużych rodzin (4+), PIT-ZERO dla pracujących emerytów. O PICIE-ZERO dla parlamentarzystów wspominać nie wypada, skoro to rozwiązanie de facto jest już głęboko utrwalone w systemie podatku dochodowego od osób fizycznych.

W każdym razie wprowadzanie tychże nowych rozwiązań rodzi kolejne wyłomy w zasadzie powszechności opodatkowania podatkiem dochodowym. Oto bowiem kolejne grupy podatników stają się w istocie wyłączone z systemu podatku dochodowego od osób fizycznych. Szacuje się, że co najmniej kilka milionów podatników przestanie płacić podatek dochodowy od osób fizycznych (daninę o takiej właśnie nazwie).

Polski Ład 2022

Kup pakiet “Polski Ład 2022” autorstwa Adama Bartosiewicza w księgarni internetowej Profinfo.pl

W tym miejscu jednak trzeba od razu zauważyć, że paradoksalnie podatek dochodowy pozostanie nadal powszechny. Tylko, że teraz nazywać się będzie składką zdrowotną. Inną rzeczą jest zaś to, czy obciążenie tą składką realizuje zasady sprawiedliwości (podatkowej).

Lepiej zarabiające osoby zapłacą natomiast podatek dochodowy. Może czas tylko zmienić jego nazwę na podatek wyrównawczy…

Polski Ład w siedmiu przykładach

NOWE ZASADY USTALANIA WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Przykład
Podatnik A jako osoba prywatna zakupił samochód w 2015 r. za kwotę
140 000 zł. W 2022 r. postanowił wprowadzić ten samochód do działalności
gospodarczej. Jego wartość rynkowa (wyceniona na potrzeby ubezpieczenia)
wynosi 50 000 zł. Wartością początkową samochodu będzie wartość
rynkowa (jako że jest niższa od ceny nabycia), czyli kwota 50 000 zł.

NOWE ZASADY OPODATKOWANIA SAMOCHODÓW WYKUPYWANYCH Z LEASINGU

Przykład
Jan Kowalski, prowadzący działalność gospodarczą, wykupił „prywatnie”
z leasingu samochód osobowy w marcu 2022 r. W październiku 2022 r.
(a więc po upływie siedmiu miesięcy) sprzeda ten samochód. Będzie to dla
niego przychód z działalności gospodarczej.

BRAK MOŻLIWOŚCI AMORTYZACJI W KOSZTY WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI MIESZKALNYCH

Przykład
Podatnik J.K., prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, amortyzuje
w koszty wykorzystywany przez siebie w działalności lokal mieszkalny.
Został on przez niego nabyty w 2015 r. i jest od tego czasu amortyzowany.
Od 1.01.2022 r. nie będzie mógł już być amortyzowany.

KONIECZNOŚĆ OPODATKOWANIA NAJMU PRYWATNEGO RYCZAŁTEM

Przykład
Pan Grzegorz i pani Zofia są właścicielami dwóch nieruchomości. Przychody
z wynajmu jednej z nich opodatkowuje pani Zofia na zasadach
ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W przypadku drugiej pan
Grzegorz nie będzie miał już wyboru i będzie musiał opodatkować przychody
z jej wynajmu na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

LIKWIDACJA KARTY PODATKOWEJ

Przykład
Pani Maria prowadzi samodzielnie gabinet lekarski oraz jest na kontrakcie
w szpitalu. W 2021 r. zdecydowała się na opodatkowanie w formie
karty podatkowej, otrzymując stosowną decyzję organu podatkowego
w tej sprawie. W 2022 r. nie będzie mogła być już opodatkowana
kartą podatkową.

ZMIANY W ZAKRESIE SKŁADKI ZDROWOTNEJ

Przykład
Pan Marek prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. W styczniu
2022 r. osiągnął dochód w kwocie 20 000 zł. Z tego tytułu powinien
odprowadzić 1800 zł składki zdrowotnej. Nie odliczy tej kwoty od zaliczki
na podatek.

CZŁONKOWIE ZARZĄDU SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ POWOŁANI DO PEŁNIENIA FUNKCJI

Przykład
Pan Jerzy jest udziałowcem spółki z o.o. Zgromadzenie wspólników powołało
go na stanowisko prezesa zarządu i ustaliło wynagrodzenie w kwocie
8000 zł miesięcznie. Wynagrodzenie to podlega podatkowi na ogólnych
zasadach (wedle skali podatkowej). W 2022 r. od wynagrodzenia
należy odprowadzić składkę zdrowotną wynoszącą 720 zł miesięcznie
(8000 zł × 9%). Składka ta nie podlega odliczeniu od podatku (zaliczek
na podatek). Wynagrodzenie nie będzie nadal objęte składkami na ubezpieczenie
społeczne.

Więcej odpowiedzi na ten temat w Pakiecie „Polski Ład 2022”: https://www.profinfo.pl/sklep/pakiet-polski-lad-2022,155788.html


Adam Bartosiewicz – doradca podatkowy, radca prawny, doktor habilitowany nauk prawnych specjalizujący się w prawie podatkowym, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki relacji do prawa unijnego, oraz w prawie karnym skarbowym. Autor i współautor kilkuset publikacji z zakresu prawa podatkowego, m.in. książek: VAT. Komentarz (wyd. 15, Warszawa 2021), Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Komentarz (Warszawa 2011), VAT. 1556 wyjaśnień i interpretacji (Warszawa 2011), PIT. Komentarz (wyd. 5, Warszawa 2015).

Redaktor specjalizujący się w tematyce prawa cywilnego. Wiedzę zdobywał w trakcie studiów oraz pracując w wydawnictwie Wolters Kluwer.

Dodaj komentarz