Aż 30% zgłaszanych przestępstw to przestępstwa gospodarcze – Inga Skowrońska

Aż 30% zgłaszanych przestępstw to przestępstwa gospodarcze

W 2021 r. Policja potwierdziła popełnienie 224 775[1] przestępstw gospodarczych. Dla porównania w tym samym roku doszło do popełnienia 70 727[2] przestępstw drogowych (czyli ponad trzykrotnie mniej niż przestępstw gospodarczych). Z kolei wszczętych przez Policję postępowań przygotowawczych w tym samym czasie było 738 358[3]. Sprawy dotyczące przestępstw gospodarczych stanowiły więc ok. 30% postępowań prowadzonych przez jednostki Policji.

Co więcej, analiza danych statystycznych z lat 1999–2021 wskazuje na wzrostową tendencję popełnianych przestępstw gospodarczych w każdym roku (w 1999 r. stwierdzono ich 60 393). Z rozwojem gospodarczym związane jest bowiem ryzyko intensyfikacji zjawiska przestępczości gospodarczej. Warto w tym względzie przytoczyć dane z 2020 r., w którym to Policja stwierdziła popełnienie 198 163 przestępstw gospodarczy. W kolejnym roku liczba tych przestępstw wzrosła o 26 612 czynów zabronionych, a więc prawie o 14%[4].

Powyższe dane potwierdzają doniosłość praktyczną prawa karnego gospodarczego. Zauważają to szkoły wyższe i uniwersytety, wprowadzając w programach kształcenia przedmioty związane z tą tematyką.

Zagadnienia z zakresu prawa karne gospodarczego są omawiane w licznych specjalistycznych pozycjach: w artykułach, komentarzach, monografiach czy też systemach prawa. Jednak jeśli chodzi o kompleksowe ujęcie przedmiotu dla studentów, aplikantów czy osób pragnących poznać podstawowe zagadnienia z tego obszaru, to od 2007 roku[5] nie pojawiło się żadne opracowanie.

Prawo karne gospodarcze. Przed egzaminem
Polecamy “Prawo karne gospodarcze. Przed egzaminem” autorstwa Ingi Skowrońskiej

W odpowiedzi na tę potrzebę powstało kompendium: „Prawo karne gospodarcze. Przed egzaminem”. Ma przyjazną formułę pytań i odpowiedzi, co ułatwia zaznajomienie się z materiałem. Książka zawiera odniesienia zarówno do funkcjonowania przepisów w praktyce orzeczniczej, jak i ich wpływu na obrót gospodarczy. Wzbogacona została także o infografiki, które ułatwiają zapamiętywanie i zrozumienie treści. Opracowanie to może więc stanowić istotne wsparcie w nauce prawa karnego gospodarczego.


Inga Skowrońska – adwokat specjalizująca się w sprawach karnych i wykroczeniowych oraz gospodarczych, wykładowca na Uniwersytecie SWPS, Filia we Wrocławiu, szkoleniowiec; autorka portalu edukacyjnego o prawie – karalne.pl.


[1] Dane dostępne: https://statystyka.policja.pl/st/przestepstwa-ogolem/przestepstwa-gospodarcz/122291,Przestepstwa-gospodarcze.html, dostęp online: 15.02.2023 r.
[2] Dane: https://statystyka.policja.pl/st/przestepstwa-ogolem/przestepstwa-drogowe/122282,Przestepstwa-drogowe.html, dostęp online: 15.10.2022 r.
[3] Dane dostępne: https://statystyka.policja.pl/st/przestepstwa-ogolem/121940,Przestepstwa-ogolem.html, dostęp online: 17.10.2022 r.
[4] Dane dostępne: https://statystyka.policja.pl/st/przestepstwa-ogolem/przestepstwa-gospodarcz/122291,Przestepstwa-gospodarcze.html, dostęp online: 15.02.2023 r.
[5] Pozycje to: J. Skorupka, Prawo karne gospodarcze. Zarys wykładu, Warszawa 2007, R. Zawłocki, Prawo karne gospodarcze. Zarys prawa, Warszawa 2007.

Redaktor specjalizujący się w tematyce prawa cywilnego. Wiedzę zdobywał w trakcie studiów oraz pracując w wydawnictwie Wolters Kluwer.

Dodaj komentarz