Facebook

strefa_znizek_marzec_1920x60_a (002).jpg [26.59 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Ustawa o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (ABW)

Publicznoprawne podstawy bezpieczeństwa wewnętrznego
Promocja!

Publicznoprawne podstawy bezpieczeństwa wewnętrznego

Marian Zdyb
Wolters Kluwer Polska

Wnikliwe omówienie problematyki bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.

 

31,20 zł
39,00 zł
Więcej
Podstawowe płaszczyzny zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego. Aspekty materialnoprawne

Podstawowe płaszczyzny zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego. Aspekty materialnoprawne

Kamil Sikora, Jerzy Stelmasiak, Marian Zdyb
Wolters Kluwer Polska

Publikacja zawiera wnikliwą i systematyczną analizę poszczególnych sfer aktywności administracji publicznej w zakresie problematyki bezpieczeństwa i porządku publicznego w państwie. Autorzy omawiają takie zagadnienia jak m.in.: bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, bezpieczeństwo ekologiczne, bezpieczeństwo energetyczne, bezpieczeństwo w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego i kultury, bezpieczeństwo w transporcie drogowym oraz bezpieczeństwo w systemie planowania i zagospodarowania przestrzennego.

W opracowaniu znajdują się odwołania do najnowszego orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych. Pod koniec każdego rozdziału publikacji zamieszczono zestawienia bibliograficzne najważniejszych pozycji literatury dotyczących prezentowanych aspektów bezpieczeństwa wewnętrznego.

Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla studentów prawa, administracji, bezpieczeństwa wewnętrznego, bezpieczeństwa narodowego oraz politologii. Powinna zainteresować pracowników administracji publicznej, w tym pracujących w organach zespolonych służb, inspekcji i straży, a także adwokatów i radców prawnych zajmujących się problematyką roli organów administracji publicznej w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego.

44,10 zł
Więcej
Prywatna ochrona bezpieczeństwa. Koncepcje - podmioty - zadania - normy - konteksty
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Prywatna ochrona bezpieczeństwa. Koncepcje - podmioty - zadania - normy - konteksty

Jolanta Jabłońska-Bonca
Wolters Kluwer Polska

Publikacja zawiera wyniki badań przeprowadzonych w ramach grantu "Prywatna ochrona bezpieczeństwa i jej normy. »Niepaństwowe prawo?«".

127,20 zł
159,00 zł
Więcej
Wywiad i kontrwywiad w polityce międzynarodowej na przełomie XX i XXI wieku

Wywiad i kontrwywiad w polityce międzynarodowej na przełomie XX i XXI wieku

Marek Górka
Difin

Praca przybliża oraz wyjaśnia nieznane dotąd w pełni działania tajnych służb. Zawarte w książce treści są okazją do lepszego zrozumienia roli, jaką odgrywają tajne służby w funkcjonowaniu państwa i jego interakcji z innymi krajami. Zastosowanie wywiadu w formułowaniu polityki jest również istotnym elementem współczesnych stosunków międzynarodowych. Praca stanowi wprowadzenie do problematyki wywiadu i kontrwywiadu, zarówno z punktu widzenia analityka, jak i decydenta, będąc zarazem spójnym studium wywiadu oraz procesów wywiadowczych. Książka może okazać się ciekawa dla szerokiego grona odbiorców, w tym praktyków wywiadu i osób pracujących we wszystkich dziedzinach bezpieczeństwa narodowego, a także studentów oraz badaczy zajmujących się nauką o bezpieczeństwie i polityce.

53,10 zł
Więcej

Ustawa o ABW oraz Agencji Wywiadu z 24 maja 2002 r. powołała do życia Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencję Wywiadu. Zgodnie z postanowieniami ogólnymi ustawy, celem ABW jest ochrona bezpieczeństwa wewnętrznego kraju oraz porządku konstytucyjnego. Celem AW jest ochrona bezpieczeństwa zewnętrznego państwa. ABW i AW są urzędami administracji rządowej, a ich szefowie podlegają bezpośrednio Prezesowi Rady Ministrów.

Ustawa o ABW oraz Agencji Wywiadu określa organizację ABW i AW, uprawniania, które posiadają jej funkcjonariusze oraz zasady dotyczące ich służby łącznie z powoływaniem na stanowisko. Definiuje korpusy i stopnie zawodowe oraz prawa i obowiązki funkcjonariuszy. Odnosi się do ich uposażenia, przyznawania mieszkań służbowych. Ustawa określa również odpowiedzialność dyscyplinarną funkcjonariuszy i porządkuje przepisy karne odnoszące się do obszarów ich działalności.