Facebook

strefa_znizek_marzec_1920x60_a (002).jpg [26.59 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Ustawa o Narodowym Banku Polskim (NBP)

Kontrola dewizowa wykonywana przez Narodowy Bank Polski

Kontrola dewizowa wykonywana przez Narodowy Bank Polski

Ewa Kowalewska
CeDeWu

W książce „Kontrola dewizowa wykonywana przez Narodowy Bank Polski" przedstawiono analizę tych przepisów prawnych, które wyznaczają szczególną pozycję Narodowego Banku Polskiego w sferze obrotu dewizowego.Publikacja zawiera: • kompleksowe ujęcie zagadnień, wiążących się z wykonywaniem przez NBP kontroli dewizowej, jako jednego z zadań, które realizuje NBP pełniąc funkcję centralnej bankowej instytucji dewizowej;• główne trendy ewolucji reglamentacji dewizowej w zakresie dokonywania czynności obrotu dewizowego;• analizę zasad funkcjonowania kantorów walutowych oraz sprawowania kontroli działalności kantorowej;• zagadnienie kontroli dewizowej wykonywanej w zakresie indywidualnych zezwoleń dewizowych oraz wypełniania obowiązku sprawozdawczego.

49,50 zł
Więcej

Ustawa o Narodowym Banku Polskim z dnia 29 sierpnia 1997 roku określa status prawny, cel, zadania i formę prowadzenia działalności Narodowego Banku Polskiego jako centralnego banku Rzeczpospolitej Polskiej. Ustawa o NBP reguluje również:

  • organizację NBP – powoływanie, funkcje oraz zakres kompetencji Prezesa NBP, Rady Polityki Pieniężnej i Zarządu NBP,
  • relacje pomiędzy NBP a władzami państwowymi,
  • relacje pomiędzy NBP a Komitetem Stabilności Finansowej,
  • czym jest nadzór bankowy,
  • emisję znaków pieniężnych,
  • instrumenty polityki pieniężnej,
  • prowadzenie rachunków bankowych,
  • działalność dewizową,
  • szczególne uprawnienia i obowiązki NBP,
  • gospodarkę finansową NBP.