Facebook

profinfo_Targi_ksiazki_druga_50_SPRING-5965_1920x60_k1.jpg [20.78 KB]

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Ustawa o Systemie Informacji Oświatowej

Dotacje oświatowe po zmianach
Promocja!

Dotacje oświatowe po zmianach

Aneta Majchrzak, Agata Piszko, Lidia Marciniak, Elżbieta Piotrowska-Albin
Wolters Kluwer Polska

Publikacja omawia najnowsze zmiany dotyczące m.in. sposobu podziału subwencji oświatowej oraz zasad udzielania dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych.

39,21 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 39,21 zł
49,00 zł
Więcej
Dotacje oświatowe + CD
Promocja!

Dotacje oświatowe + CD

Wojciech Lachiewicz, Agnieszka Pawlikowska
C.H. Beck

Książka wyjaśnia całość spraw dotyczących udzielania i rozliczenia dotacji oświatowych od 1.1.2018 r. po uchyleniu systemu dotowania funkcjonującego w latach 1991-2017. Nową jakość dotacji oświatowych wprowadziła ustawa z 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203). Dzięki tej publikacji dowiedzą się Państwo m.in.: jak bezbłędnie obliczyć kwotę dotacji w roku 2018; jak w poprawny sposób obliczać wysokość dotacji, jeśli prawo uzależnia ją od części oświatowej subwencji ogólnej; jaką metodą obliczyć od 1.1.2018 r. dotacje na 6-letnie niepełnosprawne dziecko; w jaki sposób i kiedy aktualizować wysokość dotacji oświatowej; do jakiej wysokości beneficjent ma zwrócić nadpłaconą dotację; do jakiej wysokości organ ma dopłacić o dotacji po jej aktualizacji; czy można aktualizować wysokość dotacji po zamknięciu roku budżetowego; jak prawidłowo ustalać liczbę uczniów w jednostce dotowanej; na co wolno wydatkować dotację oświatową; w jaki sposób należy rozliczać się z wykorzystania dotacji oświatowej; jakie treści zamieścić w nowej uchwale o dotacjach oświatowych podjętej w nowym stanie prawnym; jak skutecznie kontrolować wykorzystanie dotacji oświatowej oraz liczbę uczniów w dotowanej jednostce; co robić w przypadku, gdy kontrolowana placówka odmówi okazania dokumentów podczas kontroli bądź w ogóle nie wpuści kontrolerów; jak dochodzić zwrotu od beneficjenta dotacji podlegającej zwrotowi do budżetu; jak wnioskować o umorzenie przypadającej do zwrotu dotacji; jak rozliczyć się przed 1.1.2018 r. i po 1.1.2018 r. z inną gminą; jak przeprowadzić konkurs dla przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny (niepubliczny), aby uzupełnić ofertę przedszkoli miejskich; jak zarejestrować szkołę lub placówkę niepubliczną; jak uzyskać zezwolenie na prowadzenie szkoły lub placówki publicznej.

119,20 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 149,00 zł
149,00 zł
Więcej
Dotacje dla szkół i przedszkoli. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach
Promocja!

Dotacje dla szkół i przedszkoli. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach

Agata Piszko
Wolters Kluwer Polska

Książka Dotacje dla szkół i przedszkoli przybliża trudną i kontrowersyjną problematykę dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego szkołom i placówkom oświatowym prowadzonym przez podmioty prywatne. Szczegółowo omówiono w niej zagadnienia często sprawiające trudności w praktyce, takie jak podstawy udzielania dotacji, obliczanie ich wysokości, wykorzystywanie i rozliczanie.

Usystematyzowane w tematycznych rozdziałach problemy poprzedzone zostały krótkim komentarzem, a całość wzbogacono o orzecznictwo sądów powszechnych, administracyjnych oraz stanowiska organów nadzoru.

Adresaci:
Publikacja jest adresowana przede wszystkim do pracowników jednostek samorządu terytorialnego – w tym zwłaszcza wydziałów edukacji, zespołów obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek oświatowych, wydziałów budżetu i finansów, skarbników, a także do organów prowadzących szkoły i placówki publiczne i niepubliczne.

Książki z serii Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach przedstawiają najczęstsze problemy prawne zgłaszane przez użytkowników serwisu Prawo Oświatowe/ ABC, prowadzonego przez wydawnictwo Wolters Kluwer. Odpowiedzi udzielane przez specjalistów są bogatym źródłem praktycznej wiedzy prawnej, ułatwiają działanie i podejmowanie decyzji tym, którzy znaleźli się w podobnych sytuacjach.

31,20 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 35,10 zł
39,00 zł
Więcej
Oświata jako zadanie publiczne
Promocja!

Oświata jako zadanie publiczne

Danuta Kurzyna-Chmiel
Wolters Kluwer Polska

W opracowaniu dokonano analizy roli państwa (administracji rządowej) i samorządu terytorialnego w zakresie bezpośredniej realizacji zadań oświatowych, skupiono się także na ich regulacyjnym wpływie na podmioty niepubliczne równolegle realizujące te zadania. Oświatę zaprezentowano w kompleksowy sposób, w kontekście rozważań dotyczących realizacji celu działania administracji publicznej, jakim jest zaspokajanie potrzeb ludności w powszechny i równy sposób.

Adresaci:
Książka będzie stanowić istotną pomoc dla praktyków – przede wszystkim pracowników państwowych instytucji oświatowych, administracji samorządowej i podmiotów, które mają zamiar prowadzić lub już prowadzą szkoły i placówki oświatowe. Jest ona przeznaczona także dla osób, które chcą uporządkować swoją wiedzę z zakresu prawa oświatowego.

79,20 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 89,10 zł
99,00 zł
Więcej

Ustawa o Systemie Informacji Oświatowej

Ustawa o Systemie Informacji Oświatowej (SIO) zawiera informacje o elektronicznym systemie baz danych służącym do gromadzenia informacji o szkołach, placówkach oświatowych, nauczycielach oraz uczniach.

Celem Systemu Informacji Oświatowej jest uzyskiwanie danych, które są niezbędne do prowadzenia polityki edukacyjnej państwa. Celem polityki edukacyjnej z kolei jest podnoszenie jakości i upowszechnianie edukacji oraz usprawnianie finansowania zadań oświatowych. Baza danych systemu informacji oświatowej zawiera głównie informacje o uczniach, nauczycielach, majątku szkoły i jej wydatkach.

Zakres regulacji ustawy:

System informacji oświatowej służy uzyskiwaniu danych niezbędnych do:

  • prowadzenia polityki oświatowej państwa;
  • efektywnego funkcjonowania systemu finansowania zadań oświatowych;
  • analizy efektywności wykorzystania środków publicznych;
  • wykonywania nadzoru pedagogicznego na terenie kraju;
  • podnoszenia jakości edukacji.

System informacji oświatowej daje możliwość powszechnego dostępu do informacji z zakresu oświaty.

 

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę