Facebook

profinfo_Targi_ksiazki_druga_50_SPRING-5965_1920x60_k1.jpg [20.78 KB]

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Komentarz
Darmowa dostawa - 0 zł!

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Komentarz

Stanisław Nitecki, Aleksandra Wilk
Wolters Kluwer Polska

Publikacja stanowi wnikliwe omówienie problematyki wsparcia rodziny i pieczy zastępczej z perspektywy prawa administracyjnego.

199,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 199,00 zł
Więcej
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Komentarz
Promocja!

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Komentarz

Katarzyna Tryniszewska
Wolters Kluwer Polska

Kompleksowe i przystępne omówienie przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej będącej głównym aktem prawnym pracowników sektora pomocy społecznej w zakresie wspierania rodziny.

95,19 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 95,19 zł
119,00 zł
Więcej
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Komentarz z płytą CD
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Komentarz z płytą CD

Barbara Królak, Marek Rączka
C.H. Beck

Jedyny praktyczny komentarz do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej napisany z myślą o pracownikach jednostek pomocy społecznej Komentarz prezentuje analizę i praktyczne podejście do nowych rozwiązań i obowiązków, które przyniosło wejście w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej widziane z perspektywy osób bezpośrednio stosujących jej zapisy. W sposób syntetyczny, uwzględniając poglądy doktryny, orzecznictwo, piśmiennictwo przedstawiono analizę przepisów ustawy. Komentarz adresowany jest do szerokiego kręgu odbiorców- zarówno teoretyków, jak i praktyków. Autorzy skupiają się na stronie „użytkowej” przepisów, ograniczając rozważania o charakterze naukowym – z pewnością istotne, lecz mniej ważne w codziennej pracy z wykorzystaniem postanowień tego aktu prawnego. Regulowana ustawą problematyka jest nie tylko materią wrażliwą, nasyconą sporym ładunkiem emocjonalnym, ale niezwykle trudną dla samego dziecka. Dlatego wydawnictwo C.H. Beck przygotowało komentarz omawiający praktykę stosowania przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w realiach funkcjonowania jednostek opieki społecznej. Najważniejsze atuty publikacji: Ok. 60 wzorów dokumentów, decyzji niezbędnych w działania jednostki pomocy społecznej. Wszystkie wzory dostępne są także w wersji edytowalnej na dołączonej płycie CD, Autorzy z wieloletnim doświadczeniem w pracy pomocy społecznej, Wiele przykładów i omówienia kontrowersyjnych zagadnień, Uwzględnienie najnowszych zmian w kodeksie postępowania administracyjnego, Szczegółowe omówienie roli asystenta rodziny, Omówienie różnych form wsparcia rodziny.

207,21 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 259,00 zł
259,00 zł
Więcej
Socjologia rodziny
Promocja!

Socjologia rodziny

Tomasz Szlendak
Wydawnictwo Naukowe PWN

Nowoczesny wykład na temat ludzkiego życia rodzinnego i jego różnorodnych form, prezentujący najważniejsze teorie i podejścia, od perspektywy ewolucyjnej zaczynając, przez informacje z zakresu antropologii i historii społecznej, a na współczesnych badaniach socjologicznych kończąc. Autor w ciekawy sposób opowiada o głównych procesach wewnątrzrodzinnych, przedstawia ewolucyjne ramy rodziny, a także pasjonującą historię rodziny w kulturze zachodniej, zatrzymując się na współczesnych przemianach, przez wielu interpretowanych jako "kryzys rodziny". Ta bogato ilustrowana, pełna przykładów z życia codziennego książka zainteresuje nie tylko studentów nauk społecznych i humanistycznych, ale również wszystkich zastanawiających się nad kierunkami zmian życia rodzinnego.

71,20 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 89,00 zł
89,00 zł
Więcej
Karta Dużej Rodziny. Świadczenia rodzinne
Promocja!

Karta Dużej Rodziny. Świadczenia rodzinne

Wolters Kluwer Polska

Szczegółowe omówienie zasad przyznawania członkom rodzin wielodzietnych Karty Dużej Rodziny na podstawie nowej ustawy obowiązującej od 1 stycznia 2015 r., wyjaśniono szereg wątpliwości związanych ze stosowaniem tych przepisów.

55,20 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 55,20 zł
69,00 zł
Więcej
Pomoc społeczna. Wybrane instytucje pomocy rodzinie i dziecku
Promocja!

Pomoc społeczna. Wybrane instytucje pomocy rodzinie i dziecku

Bartosz Kołaczkowski, Małgorzata Ratajczak
Wolters Kluwer Polska

Publikacja stanowi kompleksową analizę regulacji prawnych dotyczących pomocy społecznej w Polsce. Autorzy przedstawiają pomoc społeczną jako złożony, ale jednocześnie spójny system, wyodrębniając i omawiając najważniejsze jego elementy: cele, zasady i wartości, organy i zakres ich działania, jednostki organizacyjne, system świadczeń, system opieki nad rodziną i dzieckiem oraz zadania i uprawnienia pracowników socjalnych.

Głównymi walorami opracowania są:

  • kompleksowość - omówiono najważniejsze zagadnienia z zakresu problematyki pomocy społecznej;
  • oryginalność ujęcia - jest to jedyne na rynku opracowanie ukazujące działanie pomocy społecznej jako wieloelementowego, ale jednocześnie spójnego systemu z uwzględnieniem nowych instytucji tworzonych na mocy przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  • wnikliwa analiza rozwiązań prawnych dotyczących pomocy społecznej w Polsce;
  • przejrzysta struktura;
  • prosty, zrozumiały język;
  • bogata bibliografia, w tym liczne pozycje literatury zagranicznej.
  • Adresaci:
    Książka skierowana jest do szerokiego kręgu odbiorców zainteresowanych problematyką pomocy społecznej, w szczególności studentów prawa i administracji, absolwentów uzupełniających swoją wiedzę w ramach szkoleń i studiów podyplomowych. Będzie pomocna także praktykom, w tym pracownikom urzędów samorządowych, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, jak również podmiotom niepublicznym wykonującym zadania z zakresu pomocy społecznej.

55,20 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 62,10 zł
69,00 zł
Więcej
Program Rodzina 500 plus. Zasady przyznawania i wypłaty świadczeń pieniężnych na dzieci
Promocja!

Program Rodzina 500 plus. Zasady przyznawania i wypłaty świadczeń pieniężnych na dzieci

Adam Błaszko, Krystyna Gąsiorek, Żanetta Gawarkiewicz, Magdalena Januszewska, Anna Kawecka...
Wolters Kluwer Polska

Publikacja zawiera praktyczne komentarze, wzory niezbędnych decyzji, a także odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania.

62,10 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 69,00 zł
69,00 zł
Więcej
Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę