Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Art. 155 kk

Kodeks karny skarbowy. Komentarz
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Kodeks karny skarbowy. Komentarz

Piotr Kardas, Grzegorz Łabuda, Tomasz Razowski
Wolters Kluwer Polska

Autorzy komentarza starają się udzielić odpowiedzi na bieżące problemy praktyki stosowania prawa, w szczególności w tych kwestiach, które wywołują spory i rozbieżności w orzecznictwie i doktrynie.

215,20 zł
269,00 zł
Więcej
Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz
Darmowa dostawa - 0 zł!

Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz

Jacek Giezek, Dagmara Gruszecka, Natalia Kłączyńska, Grzegorz Łabuda, Anna Muszyńska, Toma...
Wolters Kluwer Polska

Prezentowany komentarz stanowi kontynuację komentarza do części ogólnej kodeksu karnego (wyd. 2, Warszawa 2012). Zawiera obszerną analizę przestępstw stypizowanych w przepisach części szczególnej kodeksu z uwzględnieniem bogatego dorobku doktryny i judykatury w tym zakresie.

W publikacji szczegółowo omówiono dokonywane w ostatnich latach zmiany kodeksu, a zwłaszcza dotyczące przestępstw przeciwko:

 • środowisku oraz bezpieczeństwu w komunikacji;
 • wolności, w tym także wolności seksualnej i obyczajności;
 • działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, a także przeciwko wymiarowi sprawiedliwości;
 • obrotowi gospodarczemu, w tym nowego przestępstwa narażającego na szkodę nadużycia zaufania.
 • Przedstawiając poszczególne regulacje, autorzy zajmują stanowisko odnośnie do kwestii budzących wątpliwości w praktyce wymiaru sprawiedliwości. Poddają również analizie nie zawsze jednolite orzecznictwo, które wpływa na interpretację obowiązujących regulacji, np. w zakresie przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu.

  Adresaci:
  Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla praktyków wymiaru sprawiedliwości - sędziów, prokuratorów, adwokatów, jak również innych uczestników szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości. Komentarz będzie również przydatny aplikantom zgłębiającym podstawy prawa karnego, a także teoretykom prawa.

179,10 zł
Więcej
Kodeks karny skarbowy. Kontrola skarbowa. Przepisy

Kodeks karny skarbowy. Kontrola skarbowa. Przepisy

Wolters Kluwer Polska

Stan prawny na: 14.09.2016 r.

 • Publikacja zawiera tekst ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz ustawy o kontroli skarbowej.
 • Artykuły ustaw zostały opatrzone tytułami objaśniającymi ich sens - zaakcentowano je kolorowym tłem.
 • W książce znajdują się skorowidze rzeczowe pomocne w odnalezieniu poszczególnych zagadnień.
 • Zbiór przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów wydziałów prawa i administracji, a także dla aplikantów oraz praktyków prawa.

12,72 zł
Więcej
Kodeks karny skarbowy. Komentarz
Darmowa dostawa - 0 zł!

Kodeks karny skarbowy. Komentarz

Andrzej Piaseczny, Anna Wielgolewska
Wolters Kluwer Polska

Komentarz zawiera kompleksowe opracowanie problematyki materialnej oraz procesowej prawa karnego skarbowego z punktu widzenia praktyków. Autorzy przedstawili w nim swoje przemyślenia wypływające z praktyki stosowania przepisów Kodeksu karnego skarbowego i wynikających z tego potrzeb dostosowywania ich do szybko zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej. Opracowanie pozwoli na lepszą interpretację i stosowanie tych norm, często niespójnych i w wielu wypadkach nieostrych.

Adresaci:

Adresatami komentarza są przede wszystkim sędziowie, adwokaci, doradcy podatkowi oraz pracownicy aparatu skarbowego.

107,10 zł
Więcej
Zbiór cywilny PLUS 2021 + Zbiór karny PLUS 2021 - pakiet dwóch zbiorów
Nowość
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Zbiór cywilny PLUS 2021 + Zbiór karny PLUS 2021 - pakiet dwóch zbiorów

Wolters Kluwer Polska

Stan prawny na sierpień 2021 r.

133,50 zł
178,00 zł
Więcej
Kodeks karny. Wybór orzecznictwa

Kodeks karny. Wybór orzecznictwa

Tomasz Sroka
Wolters Kluwer Polska

Prezentowany komentarz zawiera zbiór najważniejszych orzeczeń z zakresu prawa karnego, mających istotny wpływ na właściwy sposób interpretacji poszczególnych przepisów zawartych w kodeksie karnym.

W publikacji zostały przytoczone nie tylko orzeczenia sądów apelacyjnych i Sądu Najwyższego, lecz także Trybunału Konstytucyjnego oraz Trybunału Sprawiedliwości UE, które są kluczowe dla praktyki stosowania prawa karnego.

Poza tezami wybranych orzeczeń w opracowaniu znalazły się również odwołania do najważniejszych fragmentów ich uzasadnień. Pozwala to na zapoznanie się z argumentacją, która doprowadziła sąd do postawienia określonej tezy, a ponadto ukazuje poglądy zaprezentowane przez sądy jedynie w uzasadnieniach orzeczeń, które nie zostały następnie uwzględnione w samych tezach. Tam gdzie brak jest jednolitej linii orzeczniczej orzeczenia zostały wzbogacone dodatkowym komentarzem autora.

Adresaci:
Komentarz przeznaczony jest dla prawników praktyków - sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych - książka stanowi bowiem praktyczne narzędzie w codziennej pracy, zarówno na sali sądowej, jak i w kancelarii. Publikacja będzie również pomocna aplikantom zawodów prawniczych przygotowującym się do kolokwiów i egzaminów końcowych.

129,00 zł
Więcej
Kodeks karny wykonawczy. Przepisy

Kodeks karny wykonawczy. Przepisy

Wolters Kluwer Polska

Stan prawny na: 8.09.2015 r.

 • Publikacja zawiera tekst ustawy - Kodeks karny wykonawczy wraz z wykazami aktów zmieniających i wykonujących tę ustawę.
 • Artykuły kodeksu zostały opatrzone tytułami objaśniającymi ich sens zaakcentowano je kolorowym tłem . W książce zamieszczono także skorowidz przedmiotowy ułatwiający odnalezienie poszczególnych instytucji.
 • Publikacja ta jest skierowana do prawników praktyków, a także do osób przygotowujących się do wszelkiego rodzaju egzaminów prawniczych.
 • W celu ułatwienia Czytelnikowi zapoznania się z nowymi przepisami zmiany, które weszły w życie między 5 maja 2015 r. a 8 września 2015 r., oznaczono tekstem pogrubionym, natomiast wszystkie zmiany, które wejdą w życie po 8 września 2015 r., oznaczono tekstem pogrubionym i mniejszym stopniem pisma.

8,10 zł
Więcej
Kodeks karny. Komentarz
Darmowa dostawa - 0 zł!

Kodeks karny. Komentarz

Andrzej Marek
Wolters Kluwer Polska

Stan prawny na 1.03.2010 r. Niniejsze, piąte wydanie komentarza zostało rozszerzone oraz uaktualnione przez wykorzystanie najnowszego orzecznictwa i literatury przedmiotu. Uwzględniono w nim i skomentowano wszystkie dotychczasowe nowelizacje kodeksu karnego. Ich wielka liczba (ponad 30), rozległość, a także częste zmiany tych samych przepisów lub instytucji, stwarzają problemy w ustalaniu stanu prawnego i dokonywaniu aktualnej wykładni. Stąd duży nacisk położony jest w komentarzu na objaśnienia zmian legislacyjnych. Komentarz ten adresowany jest przede wszystkim do praktyków stosujących prawo karne lub korzystających z jego przepisów w codziennej pracy. Może być również przydatny teoretykom prawa, aplikantom sądowym, prokuratorskim i adwokackim, wreszcie studentom pragnącym pogłębić swą wiedzę w dziedzinie prawa karnego.

178,20 zł
Więcej
Polskie prawo karne. Część ogólna
Promocja!

Polskie prawo karne. Część ogólna

Juliusz Makarewicz
Wolters Kluwer Polska

Reprint jednego z nasłynniejszych dzieł przedwojennej myśli prawniczej - podręcznika do części ogólnej prawa karnego, autorstwa prof. Juliusza Makarewicza - jednego z najznakomitszych polskich przedwojennych karnistów.

55,20 zł
69,00 zł
Więcej

Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (art. 155 kk)

Nieumyślne spowodowanie śmierci to czyn karalny opisany w art. 155 Kodeksu Karnego. Jest to przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, dlatego bardzo ważne jest określenie, kiedy mamy styczność z nieumyślnym spowodowaniem śmierci, a kiedy z innym przewinieniem.
Po pierwsze, aby mówić o czynie zabronionym z art. 155 KK, musi dojść do śmierci człowieka, przy czym uznaje się śmierć mózgową a nie ciała (stan śpiączki). Ten artykuł prawny nie ma również zastosowania podczas nieumyślnego wywołania poronienia.

Po drugie, przestępstwo zostaje popełnione nieumyślnie, gdy sprawca w następstwie braku zachowania ostrożności powoduje śmierć osoby, którą mógł wcześniej przewidzieć.  Dopuszcza się, więc przestępstwa, jeśli złamał zasady ostrożności, które w określonej sytuacji winien przestrzegać, i gdy spodziewał się lub mógł się spodziewać możliwości popełnienia się przestępstwa.

Ponadto, między postępowaniem sprawcy a jego wynikiem, jakim jest śmierć człowieka, powinien zaistnieć ciąg przyczynowy. Sama czynność nie musi być jedynym bodźcem doprowadzającym do śmierci, ale musi być tą konieczną – to znaczy bez działania sprawcy nie byłoby mowy o utracie życia. 

Nieumyślne spowodowanie śmierci jest często różnie interpretowane, dlatego też prawnicy i specjaliści w tej tematyce sięgają po książki o art. 155 KK, komentarze do kodeksu karnego i różne opracowania. Oferta takich publikacji dostępna jest w prawniczej księgarni internetowej Profinfo.pl.