Facebook
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Sargeant Adrian

ADRIAN SARGEANT - prof., prowadzi wykłady na temat marketingu w organizacjach non profit w Henley Management College w Wielkiej Brytanii. Jest autorem kilku książek z tej dziedziny. Do jego zainteresowań badawczych należy marketing w organizacjach charytatywnych i innych organizacjach typu non profit, studia porównawcze kosztów ponoszonych w ramach działalności dobroczynnej, zastosowanie koncepcji wartości życiowej w odniesieniu do darczyńców oraz pozyskiwanie funduszy przez Internet.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę