Facebook
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Sortuj:
Alternatywne finanse

Alternatywne finanse

Agnieszka Alińska
CeDeWu
Uwarunkowania technologiczne, gospodarcze i społeczne, jakie występują we współczesnej gospodarce, przyczyniają się do ograniczenia roli tradycyjnego systemu finansowego i determinują rozwój alternatywnych finansów. Analiza zmian zachodzących w systemie finansowym i jego otoczeniu wskazuje, że jeste....
67,50 zł
75,00 zł
Więcej
Współczesne finanse publiczne
Promocja!
Promocja!

Współczesne finanse publiczne

Agnieszka Alińska, Barbara Woźniak
Difin
W gospodarce rynkowej państwo wykazuje aktywność związaną z pełnieniem określonych funkcji publicznych, społecznych i gospodarczych. Zakres i intensywność tej aktywności określają zadania, jakie państwo przyjmuje do realizacji w danym okresie. Z kolei wykonywanie tych zadań wiąże się z koniecznością....
63,76 zł
75,00 zł
Więcej
Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę