Facebook
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Lipiński Aleksander

ALEKSANDER LIPIŃSKI - dr hab., profesor zwyczajny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (kierownik Katedry Prawa Górniczego i Ochrony Środowiska) oraz Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w ByTomiu. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (1968), doktor nauk prawnych (U. Śl. 1974), doktor habilitowany nauk prawnych (U. Śl. 1986). Autor i współautor ponad dwustu opracowań z zakresu problematyki prawnej górnictwa, ochrony środowiska i prawa cywilnego oraz licznych ekspertyz z tego zakresu. Współpracownik Ministerstwa Środowiska, radca prawny.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę