Facebook
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Kononiuk Anna

Dr Anna Kononiuk, nauczyciel akademicki, pracownik Katedry Informatyki Gospodarczej i Logistyki Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej. W 2011 roku otrzymała tytuł doktora nauk ekonomicznych w zakresie specjalności organizacja i zarządzanie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Przedmiotem jej zainteresowań są badania foresightowe, a w szczególności metoda scenariuszowa, triangulacja, dzikie karty, diagnozowanie dojrzałości foresightowej przedsiębiorstw. Brała udział w licznych krajowych i zagranicznych inicjatywach foresightowych jako uczestnik warsztatów badawczych, członek zespołów badawczych, koordynator zadań badawczych bądź ekspert w zakresie metody scenariuszowej. W latach 2011-2012 pełniła funkcję koordynatora naukowego Panelu Budowy Scenariuszy i Marszrut Technologicznych w projekcie "NT FOR Podlaskie 2020". Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii. Jedna z pomysłodawów Grupy Wsparcia, skupiającej młodych pracowników nauki przy Narodowym Programie Foresight "Polska 2020".

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę