Facebook
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Taylor Francesca

F. TAYLOR - szefowa Taylor Associates, firmy specjalizującej się w szkoleniach m.in. z zakresu instrumentów pochodnych i rynków kapitałowych. Osobiście prowadzi szkolenia w największych brytyjskich spółkach, w brytyjskich i amerykańskich bankach oraz w domach instrumentów pochodnych w Wielkiej Brytanii i Europie kontynentalnej.
- Wykładowca na kursach dyplomowych dla dealerów (Forex Association Diploma Course)
- Członek Stowarzyszenia Dyrektorów Finansowych Przedsiębiorstw (Association of Cor-porate Treasurers)
- Współzałożycielka prestiżowej Financial Engineering Group
- Wygłaszała referaty na wielu konferencjach w Wielkiej Brytanii, Hongkongu, Singapurze, Malezji i Australii
- 3 lata pracowała w BICC plc.- jednej z największych firm brytyjskich. Do jej obowiązków należała współpraca z bankami oraz zawieranie transakcji na rynku walutowym i pieniężnym, a także doradztwo w zakresie kursów walutowych.
- 5 lat pracowała w Midland Bank- banku przodującym w rozwoju instrumentów pochodnych. Zajmowała się informowaniem klientów banku o wszystkich dostęp-nych produktach oraz szkoleniami w zakresie ich wykorzystania.
- Była doradcą specjalizującym się w zarządzaniu ryzykiem walutowym i ryzykiem stóp procentowych.
- Pracowała jako broker na międzybankowym rynku swapów ze Sterling Brokers.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę