Facebook
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Kubaszewski Grzegorz

Grzegorz Kubaszewski, inżynier, absolwent Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Zatrudniony w resorcie budownictwa od 2004 r. w Departamencie Gospodarki Nieruchomościami. Prowadzi wykłady z gospodarki nieruchomościami dla pracowników administracji publicznej oraz na studiach podyplomowych z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, zarządzania nieruchomościami oraz wyceny nieruchomości.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę