Facebook
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Drummond Helga

HELGA DRUMMOND jest wykładowcą na uniwersytecie w Liverpoolu, specjalistką w dziedzinie biznesu i zarządzania, biorącą czynny udział w rozwiJaniu i dyskusjach na temat nowoczesnych koncepcji gospodarczych. Jej prace są szeroko znane jako pragmatyczne i osadzone w realiach współczesnego świata biznesu. Dużą popularnośc osiągnęły jej wcześniejsze książki, m.in. Managing Difficult Staff, Effective Decision Making oraz Power: Creating it, Using it.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę