Facebook
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Groszyk Henryk

prof. dr hab. Henryk Groszyk - od 1965 r. opiekun Studenckiego Koła Naukowego Prawników UMCS, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w latach 1985-1993, wieloletni Kierownik Katedry (Zakładu) Teorii Państwa i Prawa na Wydziale Prawa i Administracji UMCS, w latach 1977-1981 - Dyrektor Instytutu Historii i Teorii Państwa i Prawa UMCS, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UMCS w latach 1982-1984

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę