Facebook
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Wyrembak Jarosław

Jarosław Wyrembak - doktor nauk prawnych, adiunkt Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów i glos, opublikowanych w prestiżowych czasopismach prawniczych. Był referentem na wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Za pracę w środowisku akademickim nagradzano go m.in. nagrodami Rektora Uniwersytetu Warszawskiego oraz Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę