Facebook
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Adair John

JOHN ADAIR -jest powszechnie znanym na świecie specjalistą w dziedzinie leadership studies i rozwiJania potencjału liderów. John jest autorem 50 książek, wydanych jak dotąd w 25 językach. Wśród jego ostatnio opublikowanych książek są takie tytuły, jak: Leadership and Motivation ("Przewodzenie i motywacja"), Develop your Leadership Skills ("Rozwijaj swoje umiejętności przywódcze"), Leadership and Innovation ("Przewodzenie i innowacje") oraz Decision Making & Problem Solving Strategies ("Strategie podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów"). John jest nie tylko autorem wielu publikacji, lecz również wykładowcą i doradcą licznych firm, jednostek administracji rządowej, uczelni, zakładów ochrony zdrowia oraz organizacji pozarządowych. Z Johnem Adairem można skontaktować się za pomocą jego strony internetowej: www.johnadair.co.uk

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę