Facebook
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Sortuj:
Socjoterapia w resocjalizacji penitencjarnej

Socjoterapia w resocjalizacji penitencjarnej

Katarzyna Korona
UMCS
Poszukiwanie skutecznych metod pracy resocjalizacyjnej jest od zawsze prowadzone i pożądane zarówno z teoretycznego, ale przede wszystkim aplikacyjnego punktu widzenia. Przedłożona do recenzji książka stanowi próbę egzemplifikacji teoretycznej, badawczej i aplikacyjnej jeszcze stosunkowo słabo ekspl....
32,13 zł
35,70 zł
Więcej
Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę