Facebook
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Kruczalak Kazimierz

Prof. zw. dr hab. Kazimierz Kruczalak [1934-2002] był kierownikiem Katedry Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego UG oraz kierownikiem Katedry Prawa Prywatnego Międzynarodowego KUL. Uczestniczył także w pracach Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. Autor około 200 publikacji z zakresu prawa cywilnego, a zwłaszcza handlowego i międzynarodowego prawa prywatnego.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę