Facebook
Kategorie
Kategorie
Strefa Aplikanta
Rabat -50%
Koronawirus a prawo Koronawirus a prawo

Leszek Karski

Leszek Karski - doktor nauk prawnych; kierownik Zakładu Prawa Ochrony Środowiska Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; prodziekan ds. kierunku ochrona środowiska na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW; autor ponad dziewięćdziesięciu artykułów głównie z zakresu prawa energetycznego, prawa klimatycznego i prawa ochrony środowiska oraz ekspertyz przygotowywanych dla komisji parlamentarnych, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Gospodarki, przedsiębiorstw energetycznych.

Sortuj:
Sposób wyświetlania:
System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

Leszek Karski
Wolters Kluwer Polska
Komentarz poświęcony jest podstawowemu instrumentowi ochrony klimatu, którym jest obecnie handel uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Szczegółowo omawia przepisy ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w odniesieniu do prawa polskiego, unijnego, a także międzyn....
108,77 zł
128,00 zł
Więcej