Facebook
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Kaleda Lucas

dr Saulius Lukas Kaleda - jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Wileńskiego. Z stypendium Fundacji Konrada Adenauera studiował w Centrum Studiów Integracji Europejskiej [ZEI] na Uniwersytecie w Bonn, gdzie z wyróżnieniem uzyskał tytuł Master of European Studies. Jako stypendysta Rządu PR odbył studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W październiku 2002 r. uzyskał tam stopień doktora prawa. Obecnie wykłada w Instytucie Stosunków Międzynarodowych i Nauk Politycznych Uniwersytetu Wileńskiego oraz pracuje w Departamencie Prawa Europejskiego przy Rządzie Republiki Litewskiej.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę