Facebook
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Sowa Marcin

Marcin Sowa - konsultant ds. pomocy publicznej. Zaangażowany w tematykę pomocy od okresu przedakcesyjnego (od1998 roku), brał udział w projektach badawczych dotyczących pomocy oraz w pracach legislacyjnych dotyczących ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców. Posiada bogate doświadczenie doradcze wyniesione z realizacji projektów dla Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, władz samorządowych oraz przedsiębiorstw. Doradztwo obejmowało zagadnienia z zakresu identyfikacji pomocy, restrukturyzacji przedsiębiorstw, stosowania testu prywatnego inwestora, tworzenia programów pomocowych, finansowania infrastruktury. Brał udział w pracach legislacyjnych dotyczących pomocy oraz w tworzeniuogólnopolskich i lokalnych programów pomocowych. Doświadczony szkoleniowiec.Prowadzi szkolenia dla pracowników administracji publicznej oraz beneficjentów pomocy publicznej.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę