Facebook
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Marek Malecha

Marek Malecha – adwokat od 2007 r.; od 2011 r. posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku prawo oraz szkoły prawa amerykańskiego na University of Florida – Fredric G. Levin College of Law. Tytuł magistra uzyskał w 2003 r. Aplikację adwokacką odbył przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Bierze czynny udział w merytorycznych pracach nad tworzeniem systemu informatycznego obsługującego kancelarie syndyków i postępowania upadłościowe Syndyk.iT. Praktykuje głównie w obszarze prawa handlowego, gospodarczego i nieruchomości. Doświadczenie zdobyte w jednej z większych polskich kancelarii wykorzystał w prywatnej praktyce, a następnie w ramach kancelarii Wspólnicy. Malecha Krzemiński Noga Kancelaria Prawnicza sp. j. Prowadzi sprawy z zakresu sporów korporacyjnych, fuzji i przejęć oraz zarządzania nieruchomościami komercyjnymi. Pełniąc funkcję syndyka w postępowaniach upadłościowych zdobył doświadczenie związane z prowadzeniem działalności w różnych branżach i poznał uwarunkowania towarzyszące przedsiębiorcom polskim i międzynarodowym.

Sortuj:
Sposób wyświetlania
Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę