Facebook
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Kachniarz Marian

KACHNIARZ MARIAN - dr nauk ekonomicznych, pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W latach 1999-2006 pełnił funkcję starosty kamiennogórskiego. Za działalność naukową oraz wprowadze-nie nowatorskich rozwiązań w zakresie zarządzania w samorządzie terytorialnym został wyróżniony w 2003 r. Samorządowym Oskarem.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę