Facebook
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Sortuj:
Instrumenty zarządzania finansami publicznymi w Unii Europejskiej

Instrumenty zarządzania finansami publicznymi w Unii Europejskiej

Marta Postuła, Anna Kawarska
PWE
Monografia składa się z czterech rozdziałów, w których w układzie teoretycznym i praktycznym zaprezentowano instrumenty zarządzania finansami publicznymi. W rozdziale pierwszym przedstawiono reguły fiskalne, w drugim – niezależne instytucje fiskalne, w trzecim – planowanie średniookresowe, a w czwar....
53,91 zł
59,90 zł
Więcej
Polityka społeczno-gospodarcza w UE

Polityka społeczno-gospodarcza w UE

Marta Postuła
Wydawnictwo Naukowe PWN
Publikacja wpisuje się w toczącą się w środowisku praktyków i teoretyków dyskusję na temat słabości działania instytucji ponadnarodowych, jak i krajowych, które uwidocznił kryzys finansowy. Czy wyciągnęliśmy właściwe wnioski i jesteśmy lepiej przygotowani na nadejście ewentualnych kolejnych kryzysów....
62,10 zł
69,00 zł
Więcej
Finanse publiczne w architekturze globalnej gospodarki

Finanse publiczne w architekturze globalnej gospodarki

Marta Postuła
Difin
Współczesna gospodarka do swojego rozwoju w wielu aspektach wykorzystuje sektor finansów publicznych. Doświadczenia Polski w różnych okresach transformacji jasno w skazują na redystrybucyjną funkcję finansów publicznych. W tym celu wykorzystywane były różne rozwiązania instytucjonalne oraz instrumen....
58,50 zł
65,00 zł
Więcej
Projekty inwestycyjne

Projekty inwestycyjne

naukowa Cieślik Rafał redakcja, Marta Postuła
Difin
Projekty rozwojowe w skali makroekonomicznej są motorem postępu cywilizacyjnego poszczególnych państw. Ich racjonalna realizacja prowadzi do rozwoju gospodarki jako całości, a także jest elementem zwiększenia spójności społecznej i terytorialnej krajów bądź związków państw. Działalność rozwojowa jes....
58,50 zł
65,00 zł
Więcej
Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę