Facebook
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Jurczewska Marzena

MARZENA JURCZEWSKA - Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalistka prawa pracy. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z zatrudnianiem (również pracowników niepełnosprawnych), rynkiem pracy i bezrobociem oraz świadczeniami przedemerytalnymi. Publikuje m.in. w "Gazecie Prawnej". Autorka haseł do "Praktycznej Encyklopedii Prawa" Wydawnictwa "INFOR".

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę