Facebook
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Kulikowska-Mrożek Monika

Monika Kulikowska-Mrożek - doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania. Adiunkt w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach. Trener (INFOR Training) i konsultant w zakresie projektowania i wdrażania systemów zarządzania zasobami ludzkimi. Ekspert w zakresie polityki personalnej: controllingowego planowania zasobów osobowych przedsiębiorstwa, proefektywnościowego systemu motywacyjnego, metod wartościowania pracy, systemu ocen pracowniczych, oceny efektywności szkoleń w wymiarze ilościowym i jakościowym. Uczestniczka polskich oraz międzynarodowych konferencji, m.in. British Academy of Management, European Academy of Management, Irish Academy of Management, etc. Autorka licznych publikacji z zakresu zarządzania i przedsiębiorczości, skupionych wokół problemów praktycznych. Prowadzi szkolenia w zakresie zarządzania kapitałem intelektualnym, controllingu personalnego, planowania i kontroli kosztów pracy.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę