Facebook
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Hołub-Śniadach Olga

Olga Hołub-Śniadach, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Autorka publikacji z zakresu prawa Unii Europejskiej. Jej główne kierunki badan to konstytucyjne prawo Unii Europejskiej i teorie integracji.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę