Facebook
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Sortuj:
Język w służbie myśli

Język w służbie myśli

Renata Grzegorczykowa, Marek Łaziński, Marta Chojnacka-Kuraś
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Publikacja dotyczy problemów ogólnych językoznawstwa, udziału języka w życiu psychicznym i umysłowym człowieka, a także dziejów słów będących znakami abstrakcyjnego myślenia. Prace zebrane w niniejszym tomie podporządkowane są wspólnej myśli przewodniej: język stanowi podstawowe narzędzie myślenia i....
35,10 zł
39,00 zł
Więcej
Wprowadzenie do semantyki językoznawczej

Wprowadzenie do semantyki językoznawczej

Renata Grzegorczykowa
Wydawnictwo Naukowe PWN
Podstawowy podręcznik do semantyki wykorzystywany na studiach filologicznych. Autorka omawia zagadnienia teoretyczno-metodologiczne i szczegółowe problemy semantycznego opisu wyrazów i wypowiedzi. Część pierwsza przedstawia podstawy teoretyczne i metodologiczne oraz główne współczesne teorie semanty....
35,10 zł
39,00 zł
Więcej
Wykłady z polskiej składni

Wykłady z polskiej składni

Renata Grzegorczykowa
Wydawnictwo Naukowe PWN
Podstawowy, zwięzły uniwersytecki podręcznik polskiej składni prezentuje: uporządkowany, syntetyczny opis składni polskiej; jasne objaśnienie podstawowych pojęć; przystępny opis różnych koncepcji składniowych; analiza mechanizmów językowych stosowanych przy tworzeniu zdań pojedynczych, złożonych i w....
45,91 zł
54,00 zł
Więcej
Wstęp do językoznawstwa

Wstęp do językoznawstwa

Renata Grzegorczykowa
Wydawnictwo Naukowe PWN
To podstawowy podręcznik dla studentów kierunków filologicznych. - omawia elementarne zagadnienia językoznawcze - przystępnie tłumaczy najważniejsze pojęcia - wprowadza podstawową terminologię - prezentuje główne problemy meto - przekazuje wiedzę niezbędną do dalszego kształcenia językoznawczego
44,10 zł
49,00 zł
Więcej
Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę