Facebook
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Mołdach Robert

dr inż. Robert Mołdach - przewodniczący rady nadzorczej szpitala Med Polonia, ekspert ds. zdrowia Konfederacji Pracodawców Polskich, członek MGMA Amerykańskiego Stowarzyszenia Menedżerów Służby Zdrowia. Robert Mołdach ma ponad 25 lat doświadczenia w rozwoju przedsięwzięć, zarządzaniu i konsultingu. Jego głównym obszarem zainteresowan ia jest podnoszenie jakości i efektywności poprzez wprowadzanie zasad ładu korporacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień odpowiedzialności, struktur organizacyjnych i systemów przetwarzania informacji w strategicznych sektorach gospodarki - opieki zdrowotnej, bankowym i finansowym.Robert Mołdach posiada tytuł magistra inżyniera PolitechnikiWarszawskiej, doktora nauk technicznych Polskiej Akademii Nauk oraz nominację American College of Medical Practice Executives. Prywatnie mąż i ojciec, pilot samolotowy.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę