Facebook
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Paczuski Ryszard

Prof. zw. dr hab. Ryszard Paczuski - jest długoletnim członkiem Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, interesując się także problematyką naukowych podstaw organizacji pracy i kierownictwa. Od uzyskania stopnia naukowego doktora nauk prawnych (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, czerwiec 1966 r.) W latach 1974-1997 pracował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, zajmując kolejno stanowiska docenta, profesora nadzwyczajnego, profesora zwyczajnego i kierownika Katedry Prawa Ochrony Środowiska.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę