Facebook
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Szewczyk Ryszard

Ryszard SZEWCZYK - prof., pracownik naukowy Akademii Ekonomicznej w Krakowie, w której pełni funkcję kierownika Katedry Bankowości. Prowadzi wykłady i seminaria dla studentów studiów dziennych, zaocznych oraz uzupełniających studiów magisterskich na kierunku Finanse i Bankowość. Jest także jednym z założycieli Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni, w której pełni funkcję rektora. W latach 1990-1992 pracował w Banku Handlowym w Warszawie SA na stanowisku dyrektora krakowskiego oddziału tego banku. Przez wiele lat wykładał bankowość oraz zarządzanie aktywami i pasywami banków na studiach podyplomowych w Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania AE w Krakowie. Współpracował także z Międzynarodową Szkołą Bankowości i Finansów w Katowicach oraz z Dolnośląską Szkołą Bankową w Lubinie, prowadząc kilkudniowe seminaria dla kadry menedżerskiej banków komercyjnych.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę