Facebook

profinfo_Targi_ksiazki_druga_50_SPRING-5965_1920x60_k1.jpg [20.78 KB]

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Kodeks karny wykonawczy (KKW)

Kodeks karny wykonawczy. Komentarz
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Kodeks karny wykonawczy. Komentarz

Kazimierz Postulski
Wolters Kluwer Polska

W komentarzu szczegółowo omówiono poszczególne instytucje i zagadnienia wynikające z przepisów regulujących wykonanie orzeczeń karnych, zamieszczone w Kodeksie karnym wykonawczym, ale też w innych ustawach i przepisach wykonawczych.

263,19 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 263,19 zł
329,00 zł
Więcej
Kodeks karny wykonawczy. Komentarz
Promocja!

Kodeks karny wykonawczy. Komentarz

C.H. Beck

Stanowi wyczerpujące omówienie Kodeksu karnego wykonawczego, uwzględniające pogłębioną i rozszerzoną analizę przepisów oraz orzecznictwa. Komentarz stanowi kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień w poruszanej tematyce. Nowe wydanie prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury oraz obejmuje najnowsze orzecznictwo. Ponadto zostało uwzględnione aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych. Komentarz pozwala w sposób wyczerpujący zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.: nadzoru penitencjarnego; wykonania kary i jej indywidualizacji; odroczenia i przerwy wykonania kary pozbawienia wolności; praw i obowiązków kuratora sądowego; pozbawienia praw publicznych; środków zabezpieczających. Komentarz stanowi kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień w poruszanej tematyce, uwzględniono w nim m. in. znowelizowane przepisy ustawy z 10.9.2015 r. (obowiązujące od 24.10.2015 r.). Do najważniejszych zmian można zaliczyć: enumeratywne wskazanie skazanych, których kwalifikuje się do osadzenia w zakładzie karnym typu zamkniętego; scharakteryzowanie skazanych zaliczanych do kategorii tzw. ,,więźniów niebezpiecznych”, a także ujednolicenie regulacji z tego zakresu; uporządkowanie zakresu działania komisji penitencjarnej w odniesieniu do kwalifikowania skazanych mogących być uznanymi za potencjalnie niebezpiecznych. Dodatkowo, przedmiotem analizy niniejszego, 6. wydania, są najnowsze uregulowania, które weszły w życie 15 kwietnia 2016 r. (Dz. U. z 2016r. poz. 428), odnoszące się głównie do dozoru elektronicznego. Dzięki temu prezentowane dzieło będzie najbardziej aktualnym komentarzem do KKW na rynku wydawniczym. Projektowane zmiany koncentrują się głównie na: przywróceniu stosowania dozoru stacjonarnego jako formy wykonywania kary pozbawienia wolności; wprowadzeniu przepisów regulujących szczególny charakter postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego; możliwości odstąpienia od uchylenia zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności pomimo zaistnienia przesłanek uzasadniających taką decyzję;

79,20 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 99,00 zł
99,00 zł
Więcej
Kodeks karny wykonawczy. Przepisy
Promocja!

Kodeks karny wykonawczy. Przepisy

Wolters Kluwer Polska

Stan prawny na: 8.09.2015 r.

  • Publikacja zawiera tekst ustawy - Kodeks karny wykonawczy wraz z wykazami aktów zmieniających i wykonujących tę ustawę.
  • Artykuły kodeksu zostały opatrzone tytułami objaśniającymi ich sens zaakcentowano je kolorowym tłem . W książce zamieszczono także skorowidz przedmiotowy ułatwiający odnalezienie poszczególnych instytucji.
  • Publikacja ta jest skierowana do prawników praktyków, a także do osób przygotowujących się do wszelkiego rodzaju egzaminów prawniczych.
  • W celu ułatwienia Czytelnikowi zapoznania się z nowymi przepisami zmiany, które weszły w życie między 5 maja 2015 r. a 8 września 2015 r., oznaczono tekstem pogrubionym, natomiast wszystkie zmiany, które wejdą w życie po 8 września 2015 r., oznaczono tekstem pogrubionym i mniejszym stopniem pisma.

7,20 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 8,10 zł
9,00 zł
Więcej

Kodeks karny wykonawczy (k.k.w.) jest aktem normatywnym – wydanym w formie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku. Reguluje zasady oraz tryb, w jakim wykonywane są kary, środki karne, środki kompensacyjne, areszt tymczasowy, przepadki oraz środki zabezpieczające. Kodeks karny wykonawczy jest złożony z czterech części: ogólnej, szczególnej, wojskowej oraz końcowej. Stosowany jest do spraw karnych, spraw o wykroczenia, spraw skarbowych, kar porządkowych oraz środków przymusu, które skutkują pozbawieniem wolności.

Część ogólna Kodeksu karnego wykroczeń określa organy, które są uprawnione do wykonywania kar. Zawiera prawa i obowiązki przypisane skazanemu. Ustanawia i opisuje zasady podstawowe dla orzeczeń, które są wspólne wobec wszystkich typów rozstrzygnięć. W części szczególnej Kodeksu zawarto reguły szczegółowe reguły dotyczące wykonywania określonych rodzajów decyzji sądu.

Kodeks karny wykonawczy jest kodeksem proceduralnym – jednym z pięciu w polskim prawodawstwie.

 

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę