Facebook

LegalDesk

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Strefa Zniżek

Polecane nowości

Badanie due diligence w transakcjach fuzji i przejęć
Promocja!
20 %

Badanie due diligence w transakcjach fuzji i przejęć

Grzegorz Keler
Wolters Kluwer Polska

W książce zdefiniowano pojęcia funkcjonujące dotychczas jedynie w praktyce oraz przedstawiono problemy, z którymi spotykają się prawnicy, ekonomiści i menedżerowie przeprowadzający badania due diligence lub zlecający ich przeprowadzenie.

116,10 zł
129,00 zł
Więcej
Zakaz nadużycia praw procesowych
Promocja!
20 %

Zakaz nadużycia praw procesowych

Grzegorz Kamieński
Wolters Kluwer Polska

W książce omówiono instytucję nadużycia prawa procesowego, która została wprowadzona do Kodeksu postępowania cywilnego nowelizacją z 4.07.2019 r. Poddano analizie cele wprowadzenia tej regulacji, jej pojęcie oraz sankcje.

89,10 zł
99,00 zł
Więcej
Media w erze cyfrowej. Wyzwania i zagrożenia
Promocja!
20 %

Media w erze cyfrowej. Wyzwania i zagrożenia

Otylia Bieniek, Katarzyna Chałubińska - Jentkiewicz, Maciej Ciesielski, Piotr Dela, Mirosł...
Wolters Kluwer Polska

Publikacja prezentuje najistotniejsze zagadnienia prawne związane z prasą, radiem, telewizją i Internetem, a także zagrożenia i wyzwania związane z ich funkcjonowaniem w społeczeństwie informacyjnym.

116,10 zł
129,00 zł
Więcej
System rachunkowości finansowej. Zasady pomiaru, ewidencji i prezentacji
Promocja!
20 %

System rachunkowości finansowej. Zasady pomiaru, ewidencji i prezentacji

Przemysław Czajor, Anna Jurewicz, Agnieszka Katarzyna Wencel, Marcin Michalak, Ewa Walińsk...
Wolters Kluwer Polska

Książka opisuje i objaśnia system rachunkowości finansowej przedsiębiorstwa w sposób całościowy i zintegrowany.

89,10 zł
99,00 zł
Więcej
Umowa o zbycie spadku w polskim prawie spadkowym
Promocja!
50 %

Umowa o zbycie spadku w polskim prawie spadkowym

Jakub Biernat
Wolters Kluwer Polska

Pierwsze w literaturze polskiej opracowanie mono­graficzne dotyczące problematyki umowy o zbycie spadku na gruncie uregulowań polskiego materialnego prawa cywilnego.

79,50 zł
159,00 zł
Więcej
Quo vadit processus criminalis?
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
20 %

Quo vadit processus criminalis?

Amadeusz Małolepszy, Radosław Olszewski
Wolters Kluwer Polska

Książka powstała w wyniku IX Zjazdu Katedr Postępowania Karnego zorganizowanego w dniach 16–18 września 2019 r. przez Katedrę Postępowania Karnego i Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

179,10 zł
199,00 zł
Więcej
Nabycie akcji zdematerializowanych od nieuprawnionego
Promocja!
20 %

Nabycie akcji zdematerializowanych od nieuprawnionego

Michał Godlewski
Wolters Kluwer Polska

Publikacja omawia sporny w literaturze prawniczej problem, czy możliwe jest nabycie w dobrej wierze akcji zdematerializowanych od nieuprawnionego.

116,10 zł
129,00 zł
Więcej
Nowelizacja postępowania cywilnego. Wpływ zmian na praktykę sądową
Promocja!
40 %

Nowelizacja postępowania cywilnego. Wpływ zmian na praktykę sądową

Marcin Białecki, Sławomira Kotas-Turoboyska, Filip Manikowski, Elżbieta Szczepanowska
Wolters Kluwer Polska

Autorzy przedstawiają swoje wnioski na temat aktualnego kształtu procedury cywilnej, wpływu omawianych zmian na praktykę sądową oraz szans i zagrożeń, jakie ze sobą niosą.

89,40 zł
149,00 zł
Więcej
Lekarz w procesie karnym jako gwarant tajemnicy lekarskiej
Promocja!
40 %

Lekarz w procesie karnym jako gwarant tajemnicy lekarskiej

Marcin Burdzik
Wolters Kluwer Polska

Problematyka tajemnicy lekarskiej i jej wpływ na prawa i obowiązki procesowe lekarza w trakcie procesu karnego.

59,40 zł
99,00 zł
Więcej
Postępowania dyscyplinarne w sprawach funkcjonariuszy formacji policyjnych. Modele i zasady
Promocja!
25 %

Postępowania dyscyplinarne w sprawach funkcjonariuszy formacji policyjnych. Modele i zasady

Beata Baran
Wolters Kluwer Polska

Pierwsza na polskim rynku kompleksowa publikacja dotycząca analizy postępowań dyscyplinarnych w służbach policyjnych.

104,24 zł
139,00 zł
Więcej

Prawo cywilne

Stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie służebności przesyłu i służebności gruntowej o treści odpowiadającej służebności przesyłu
Promocja!
20 %

Stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie służebności przesyłu i służebności gruntowej o treści odpowiadającej służebności przesyłu

Leszek Jantowski
Wolters Kluwer Polska

Jedyna obecnie pozycja kompleksowo omawiająca zagadnienie zasiedzenia służebności przesyłowych.

129,00 zł
129,00 zł
Więcej
Szkoda ewentualna i utrata szansy. Granice obowiązku odszkodowawczego
Promocja!
20 %

Szkoda ewentualna i utrata szansy. Granice obowiązku odszkodowawczego

Alicja Sieczych-Drzewiecka
Wolters Kluwer Polska

Omówienie problematyki obowiązku odszkodowawczego ze szczególnym uwzględnieniem utraty szansy i szkody ewentualnej.

109,00 zł
109,00 zł
Więcej
Egzekucja w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej
Promocja!
20 %

Egzekucja w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej

Joanna Bodio
Wolters Kluwer Polska

Celem książki jest analiza zagadnień prawnych związanych z egzekucją w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej na tle obowiązującego stanu prawnego, z uwzględnieniem rysu historycznego.

99,00 zł
99,00 zł
Więcej
Zakres kognicji sądu w postępowaniu wieczystoksięgowym
Promocja!
20 %

Zakres kognicji sądu w postępowaniu wieczystoksięgowym

Emil Kowalik
Wolters Kluwer Polska

W publikacji scharakteryzowano pojęcie kognicji sądu wieczystoksięgowego na tle podstawowych instytucji ksiąg wieczystych oraz postępowania wieczystoksięgowego.

111,20 zł
139,00 zł
Więcej
Odwołanie darowizny
Promocja!
20 %

Odwołanie darowizny

Szymon Solarski
Wolters Kluwer Polska

Jedyne na rynku wydawniczym kompleksowe opracowanie dotyczące odwołania darowizny.

103,20 zł
129,00 zł
Więcej
Konstytucyjne uwarunkowania pracy komornika sądowego
Promocja!
60 %

Konstytucyjne uwarunkowania pracy komornika sądowego

Katarzyna Bomba
Wolters Kluwer Polska

Kompleksowa ocena uwarunkowań pracy komornika sądowego w świetle Konstytucji oraz ustawy z 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych, która weszła w życie 1 stycznia 2019 r.

51,60 zł
129,00 zł
Więcej
Użytkowanie wieczyste nieruchomości publicznych
Promocja!
20 %

Użytkowanie wieczyste nieruchomości publicznych

Filip Pietrzyk
Wolters Kluwer Polska

Autor przedstawia całościowy zarys konstrukcji użytkowania wieczystego, począwszy od jego genezy, poprzez zmiany kształtu normatywnego, aż po formę obecną i perspektywy na przyszłość.

103,20 zł
129,00 zł
Więcej

Prawo karne

Struktura zmodyfikowanych typów przestępstw. Analiza teoretyczna
Promocja!
20 %

Struktura zmodyfikowanych typów przestępstw. Analiza teoretyczna

Joanna Brzezińska
Wolters Kluwer Polska

W książce zaprezentowano rozważania dotyczące m.in.:
• płaszczyzn modyfikowania typu podstawowego przestępstwa,
• konstrukcji poszczególnych typów zmodyfikowanych: uprzywilejowanych oraz kwalifikowanych,
• właściwości analizowanych struktur normatywnych, a zwłaszcza dynamiki, relacyjności, samodzielności oraz proporcjonalności i dysproporcji występujących między nimi.

116,10 zł
129,00 zł
Więcej
Instytucja przepadku w polskim prawie karnym
Promocja!
20 %

Instytucja przepadku w polskim prawie karnym

Violetta Konarska-Wrzosek, Jerzy Lachowski
Wolters Kluwer Polska

W publikacji przedstawiono przesłanki stosowania wszystkich postaci przepadku uregulowanych w Kodeksie karnym, a także zasady wykonywania orzeczenia sądu zawierającego rozstrzygniecie dotyczące tych środków.

79,20 zł
99,00 zł
Więcej
Czynności operacyjno-rozpoznawcze a prawa i wolności jednostki
Promocja!
20 %

Czynności operacyjno-rozpoznawcze a prawa i wolności jednostki

Tomasz M. Miłkowski
Wolters Kluwer Polska

Publikacja wyczerpująco przedstawia, kiedy i w jakim zakresie mogą być prowadzone takie czynności jak: kontrola operacyjna, zakup kontrolowany czy przesyłka niejawnie nadzorowana.

129,00 zł
129,00 zł
Więcej
Sprawność postępowania karnego a jego koszty
Promocja!
20 %

Sprawność postępowania karnego a jego koszty

Agnieszka Orfin
Wolters Kluwer Polska

W publikacji przedstawiono zależność między sprawnością postępowania karnego a jego kosztami.

79,20 zł
99,00 zł
Więcej
Klauzule czynnego żalu w polskim prawie karnym
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
20 %

Klauzule czynnego żalu w polskim prawie karnym

Łukasz Kielak
Wolters Kluwer Polska

Pierwsza na rynku publikacja przybliżająca kompleksowo instytucję czynnego żalu na gruncie polskiego Kodeksu karnego.

143,20 zł
179,00 zł
Więcej
Prewencja indywidualna w procesie karnym
Promocja!
20 %

Prewencja indywidualna w procesie karnym

Arkadiusz Lach
Wolters Kluwer Polska

Kompleksowa publikacja prezentująca wykorzystanie procesu karnego i instytucji karnoprocesowych do zapobiegania popełnianiu przestępstw.

103,20 zł
129,00 zł
Więcej

Prawo gospodarcze

Finansujący jako strona umowy leasingu
Promocja!
20 %

Finansujący jako strona umowy leasingu

Joanna Wiak
Wolters Kluwer Polska

Pierwsze kompleksowe opracowanie o charakterze cywilistycznym statusu prawnego finansującego jako strony umowy leasingu w Kodeksie cywilnym.

103,20 zł
129,00 zł
Więcej
Należyta staranność zawodowa członka zarządu spółki kapitałowej
Promocja!
20 %

Należyta staranność zawodowa członka zarządu spółki kapitałowej

Robert Stefanicki
Wolters Kluwer Polska

Książka szczegółowo omawia standardy zawodowej staranności członków zarządu spółki kapitałowej jako kluczowe instrumenty ładu korporacyjnego.

103,20 zł
129,00 zł
Więcej

Prawo administracyjne

Ochrona danych osobowych w prawie publicznym
Promocja!
50 %

Ochrona danych osobowych w prawie publicznym

Maria Jędrzejczak
Wolters Kluwer Polska

Książka uwzględnia zmiany przepisów wprowadzone w związku z pandemią COVID-19, które wpłynęły również na regulacje z zakresu ochrony danych osobowych.

49,50 zł
99,00 zł
Więcej
Sprzeciw w prawie administracyjnym
Promocja!
25 %

Sprzeciw w prawie administracyjnym

Jacek Piecha
Wolters Kluwer Polska

W publikacji omówiono coraz częściej występującą w przepisach prawa administracyjnego i niejednolitą kategorię sprzeciwu.

96,75 zł
129,00 zł
Więcej
Nakładanie administracyjnych kar pieniężnych w rozporządzeniu o ochronie danych osobowych. Aspekty praktyczne
Promocja!
25 %

Nakładanie administracyjnych kar pieniężnych w rozporządzeniu o ochronie danych osobowych. Aspekty praktyczne

Magdalena Abu Gholeh, Dominika Kuźnicka-Błaszkowska
Wolters Kluwer Polska

Kompleksowe omówienie administracyjnych kar pieniężnych przewidzianych przez przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO, nakładanych na administratorów danych oraz podmioty je przetwarzające.

74,26 zł
99,00 zł
Więcej
Instytucja milczącego załatwienia sprawy przez administrację publiczną
Promocja!
25 %

Instytucja milczącego załatwienia sprawy przez administrację publiczną

Joanna Wegner
Wolters Kluwer Polska

W publikacji opisano coraz bardziej popularną konstrukcję prawną jaką jest instytucja milczącego załatwienia sprawy.

96,75 zł
129,00 zł
Więcej
Podmiotowość samorządu terytorialnego - ustrojowe pytania i dylematy
Promocja!
25 %

Podmiotowość samorządu terytorialnego - ustrojowe pytania i dylematy

Katarzyna Małysa-Sulińska, Mirosław Stec
Wolters Kluwer Polska

W publikacji omówiono zagadnienia prezentowane podczas XIII Seminarium Naukowego Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, które odbyło się dniach 10–11 października 2019 r. w Krakowie.

74,26 zł
99,00 zł
Więcej
Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji administracyjnej
Promocja!
25 %

Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji administracyjnej

Andrzej Matan
Wolters Kluwer Polska

Książka dotyczy instytucji stwierdzenia wygaśnięcia decyzji administracyjnej ze względu na: wymóg wynikający z przepisów prawa, interes społeczny lub interes strony, niedopełnienie warunku przez stronę.

74,26 zł
99,00 zł
Więcej
Związki komunalne i metropolitalne w Polsce
Promocja!
25 %

Związki komunalne i metropolitalne w Polsce

Małgorzata Izabela Ofiarska, Zbigniew Ofiarski
Wolters Kluwer Polska

Systematyczna i wyczerpująca analiza oraz ocena polskiego ustawodawstwa dotyczącego związków komunalnych tworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, a także związku metropolitalnego z siedzibą w Katowicach.

96,75 zł
129,00 zł
Więcej

Konstytucja i ustrój

Język prawny w tworzeniu i transpozycji prawa Unii Europejskiej. Procesy hybrydyzacji
Promocja!
20 %

Język prawny w tworzeniu i transpozycji prawa Unii Europejskiej. Procesy hybrydyzacji

Agnieszka Doczekalska
Wolters Kluwer Polska

Pierwsza na polskim rynku publikacja dotycząca języka prawnego Unii Europejskiej, procesu jego kształtowania oraz jego wpływu na języki prawa krajowego państw członkowskich.

139,00 zł
139,00 zł
Więcej
Tożsamość konstytucyjna w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej
Promocja!

Tożsamość konstytucyjna w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej

Andrzej Wróbel, Michał Ziółkowski
Wolters Kluwer Polska

W publikacji zaprezentowano różne sposoby rozumienia tożsamości konstytucyjnej przez sądy konstytucyjne w Unii Europejskiej. Wskazano istotne elementy charakteryzujące koncepcje ochrony tej tożsamości w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej

89,10 zł
99,00 zł
Więcej
Udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości
Promocja!
20 %

Udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości

Ryszard Piotrowski
Wolters Kluwer Polska

Analiza instytucji sędziego pokoju, przedstawiona zarówno z punktu widzenia wybranych przykładów praktyki, jak i jako projekt mający służyć rozwiązaniu niektórych problemów wymiaru sprawiedliwości w Polsce.

89,10 zł
99,00 zł
Więcej
Skarga konstytucyjna na orzeczenie sądu. Model możliwy do zastosowania w Polsce
Promocja!
20 %

Skarga konstytucyjna na orzeczenie sądu. Model możliwy do zastosowania w Polsce

Marta Kłopocka-Jasińska
Wolters Kluwer Polska

Pierwsza publikacja na rynku wydawniczym poruszająca w sposób kompleksowy kwestię potrzeby poszerzenia zakresu przedmiotowego skargi konstytucyjnej o orzeczenia sądów.

79,20 zł
99,00 zł
Więcej
Udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości
Promocja!
20 %

Udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości

Ryszard Piotrowski
Wolters Kluwer Polska

Analiza instytucji sędziego pokoju, przedstawiona zarówno z punktu widzenia wybranych przykładów praktyki, jak i jako projekt mający służyć rozwiązaniu niektórych problemów wymiaru sprawiedliwości w Polsce.

89,10 zł
99,00 zł
Więcej

Prawo pracy

Prawo pracownika do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych
Promocja!
20 %

Prawo pracownika do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych

Anita Kwecko-Podświadek
Wolters Kluwer Polska

Jedyne na rynku opracowanie, które kompleksowo omawia kwestie dotyczące wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

79,20 zł
99,00 zł
Więcej
Sądowa kontrola rozwiązania stosunku pracy
Promocja!
20 %

Sądowa kontrola rozwiązania stosunku pracy

Grzegorz Szynal
Wolters Kluwer Polska

Autor przedstawił m.in. umiejscowienie sądowej kontroli rozwiązania stosunku pracy w ramach środków ochrony trwałości stosunku pracy oraz pozostałe środki ochrony trwałości stosunku pracy.

83,30 zł
119,00 zł
Więcej
Intertemporalna kategoryzacja przepisów Kodeksu pracy
Promocja!
20 %

Intertemporalna kategoryzacja przepisów Kodeksu pracy

Daniel Książek
Wolters Kluwer Polska

W publikacji zawarto zarówno analizę ogólnoteoretyczną, przybliżającą aspekt prawa intertemporalnego w ujęciu ogólnym, jak i teoretycznoprawną, która dąży do przedstawienia i wzajemnego skonfrontowania istniejących teorii zagadnień intertemporalnych z zakresu prawa pracy oraz innych gałęzi prawa.

135,20 zł
169,00 zł
Więcej

Prawo autorskie

Ochrona wzorów użytkowych
Promocja!
20 %

Ochrona wzorów użytkowych

Marcin Balicki
Wolters Kluwer Polska

W książce przenalizowano instytucję wzoru użytkowego uregulowaną w ustawie Prawo włas­ności przemysłowej – w brzmieniu uwzględniającym zmiany wprowadzone ustawą z 16.09.2019 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej.

103,20 zł
129,00 zł
Więcej
Tłumaczenie w prawie autorskim
Promocja!
20 %

Tłumaczenie w prawie autorskim

Jakub Doliński
Wolters Kluwer Polska

W publikacji zaprezentowano autorską koncepcję nowego podgatunku dzieła inspirowanego, tzw. utworu autonomicznego.

103,20 zł
129,00 zł
Więcej
Naukowe i krytyczne wydania tekstów jako przedmiot prawa autorskiego i praw pokrewnych
Promocja!
20 %

Naukowe i krytyczne wydania tekstów jako przedmiot prawa autorskiego i praw pokrewnych

Bohdan Widła
Wolters Kluwer Polska

Pierwsze w Polsce całościowe opracowanie dotyczące zasad ochrony wydań naukowych i krytycznych oraz pierwszych wydań.

103,20 zł
129,00 zł
Więcej
Łączenie, podział i przekształcanie spółek handlowych
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
20 %

Łączenie, podział i przekształcanie spółek handlowych

Andrzej Kidyba, Antoni Witosz, Aleksander Witosz
Wolters Kluwer Polska

Kompleksowe omówienie prawnych środków transformacji podmiotów gospodarczych.

159,20 zł
199,00 zł
Więcej
Służebności gruntowe, drogowe, osobiste i przesyłu
Promocja!
20 %

Służebności gruntowe, drogowe, osobiste i przesyłu

Zdzisław Gołba
Wolters Kluwer Polska

W książce omówiono wszystkie służebności uregulowane w Kodeksie cywilnym.

95,19 zł
119,00 zł
Więcej
Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków
Promocja!
60 %

Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków

Błażej Bugajski
Wolters Kluwer Polska

Pierwsze kompleksowe opracowanie problematyki rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków w prawie polskim.

63,60 zł
159,00 zł
Więcej
Pełnomocnictwo. Komentarz
Promocja!
70 %

Pełnomocnictwo. Komentarz

Małgorzata Balwicka-Szczyrba, Marcin Glicz, Anna Sylwestrzak
Wolters Kluwer Polska

Pierwszy na rynku wydawniczym kompleksowy komentarz do instytucji pełnomocnictwa.

41,70 zł
139,00 zł
Więcej
Wędrowanie po wyspach pamięci
Promocja!
80 %

Wędrowanie po wyspach pamięci

Stanisław Waltoś
Wolters Kluwer Polska

Wspomnienia Profesora Stanisława Waltosia.

48,30 zł
69,00 zł
Więcej
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Komentarz
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
20 %

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Komentarz

Joanna Grynfelder, Wojciech Ługowski, Tomasz Mierzwiński, Radosław Obczyński, Andrzej Otto...
Wolters Kluwer Polska

Pierwszy całościowy komentarz do przepisów ustawy z 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, uwzględniający nowe doświadczenia praktyczne z ponadrocznego okresu obowiązywania tego aktu.

159,20 zł
199,00 zł
Więcej
Bankowe terminowe umowy walutowe
Promocja!
20 %

Bankowe terminowe umowy walutowe

Mariusz Korpalski
Wolters Kluwer Polska

Pierwsza publikacja dotycząca ryzyka walutowego ujętego od strony cywilnoprawnej. 

104,30 zł
149,00 zł
Więcej
Kodeks spółek handlowych. Komentarz
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
40 %

Kodeks spółek handlowych. Komentarz

Małgorzata Dumkiewicz
Wolters Kluwer Polska

Zwięzłe omówienie przepisów kodeksu spółek handlowych.

239,20 zł
299,00 zł
Więcej
Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę