Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Nauka języków

27 profesjonalnych publikacji w tej kategorii
Darmowa dostawa od 100zł
Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Phraseologie des Deutschen für polnische Deutschlernende

Phraseologie des Deutschen für polnische Deutschlernende

Elżbieta Dziurewicz, Joanna Woźniak
Wydawnictwo Naukowe PWN
Książka kompleksowo przedstawia najważniejsze zagadnienia niemieckiej frazeologii. Część teoretyczną uzupełniono ćwiczeniami rozwijającymi kompetencje językowe o: znajomość frazeologizmów często występujących w języku, poznanie ich znaczenia, umiejętność praktycznego zastosowania w niemieckich t....
 
44,10 zł
49,00 zł
Więcej
Dydaktyka języków obcych. Wprowadzenie

Dydaktyka języków obcych. Wprowadzenie

E.Przemysław Gębal
Wydawnictwo Naukowe PWN
Książka stanowi wprowadzenie do dyscypliny określanej mianem glottodydaktyki. Ma charakter podręcznika akademickiego, przygotowanego w formie wykładu uniwersyteckiego oraz w formacie aktywności dydaktyczno-pedagogicznych i studiów przypadku do zrealizowania na zajęciach o charakterze seminaryjno-kon....
 
53,10 zł
59,00 zł
Więcej
Zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe

Zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe

Barbara Muszyńska, Katarzyna Papaja
Wydawnictwo Naukowe PWN
CLIL (Content and Language Integrated Learning – zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe) to nowoczesne podejście do nauczania zarówno przedmiotów, jak i języków. Metoda ta definiowana jest jako dwuogniskowe podejście do nauczania języków, w której drugi język jest wykorzystywany do nauki ora....
 
44,10 zł
49,00 zł
Więcej
Teaching English as a Foreign Language

Teaching English as a Foreign Language

Maria Dakowska
Wydawnictwo Naukowe PWN
Podręcznik wykorzystuje najnowsze osiągnięcia językoznawstwa, psychologii uczenia się, dydaktyki i teorii komunikacji. Przedstawia problemy dydaktyki z punktu widzenia przyswajania języka. Kładzie nacisk na aktywną rolę ucznia w procesie dydaktycznym poprzez wybór odpowiedniej strategii uczenia się.....
 
44,10 zł
49,00 zł
Więcej
Introduction to morphological analysis

Introduction to morphological analysis

Bogdan Szymanek
Wydawnictwo Naukowe PWN
Oddajemy do rąk zainteresowanych językoznawstwem, szczególnie studentów filologii angielskiej, podręcznik z dziedziny morfologii języka angielskiego. Obejmuje on wszystkie typy i poziomy morfologii, bardzo dobrze wykorzystując dostępną literaturę fachową i odzwierciedlając współczesny stan badań nad....
 
44,10 zł
49,00 zł
Więcej
The articles in polish-english translation

The articles in polish-english translation

Christian Douglas-Kozłowska
Wydawnictwo Naukowe PWN
Książka omawia jeden z najtrudniejszych dla Polaków problemów w języku angielskim - użycie lub pominięcie przedimka. Podane zasady ilustrowane są przykładami z tekstów angielskich. Poznanie i przyswojenie reguł użycia przedimków ułatwiają przykłady w języku polskim i ich angielskie ekwiwalenty.Mat....
 
44,10 zł
49,00 zł
Więcej
Tłumaczenie pisemne na język polski Kompendium

Tłumaczenie pisemne na język polski Kompendium

Zofia Kozłowska, Anna Szczęsny
Wydawnictwo Naukowe PWN
Książka ma być pomocą przy wykonywaniu tak bardzo potrzebnego, trudnego, ale i pięknego zawodu tłumacza, czyli tego, kto ma za zadanie przybliżyć czytelnikowi tekst napisany pierwotnie w innym języku. Publikacja poświęcona jest przekładowi pisemnemu na język polski, który jest punktem odniesienia au....
 
44,10 zł
49,00 zł
Więcej
Teaching English to Young Learners

Teaching English to Young Learners

Magdalena Szpotowicz, Małgorzata Szulc-Kurpaska
Wydawnictwo Naukowe PWN
Podręcznik do dydaktyki nauczania języka angielskiego dzieci, napisany przez specjalistki w tej dziedzinie. Książka uwzględnia specyfikę polskiej szkoły: organizację systemu edukacji oraz standardy i minima programowe. Dzieli się na 2 części: Część 1 - READINGS czyli właściwy podręcznik, omawia....
 
53,10 zł
59,00 zł
Więcej
Fonetyka hiszpańska

Fonetyka hiszpańska

Wieczysław Nowikow
Wydawnictwo Naukowe PWN
Kompendium wiadomości z zakresu fonetyki hiszpańskiej.- prektyczne ujęcie tematu - omówienie najważniejszych zagadnień związanych z wymową - przejrzysty układ materiału - rysunki ułatwiające wymowę najtrudniejszych głosek
 
44,10 zł
49,00 zł
Więcej
Gramatyka hebrajszczyzny biblijnej w zarysie

Gramatyka hebrajszczyzny biblijnej w zarysie

Izabela Ephal-Jaruzelska, Tamar Zewi
Wydawnictwo Naukowe PWN
Książka przedstawia główne zagadnienia gramatyki języka Biblii hebrajskiej według tradycyjnego podziału na pismo i fonologię, morfologię oraz składnię. Autorki zastosowały w opisie hebrajską terminologię gramatyczną, czego dotąd nie praktykowano w polskich podręcznikach akademickich. Nowatorska jest....
 
35,10 zł
39,00 zł
Więcej
Gramatyka języka angielskiego z ćwiczeniami

Gramatyka języka angielskiego z ćwiczeniami

Sylvia Maciaszczyk, Agnieszka Szarkowska
Wydawnictwo Naukowe PWN
Podręcznik przeznaczony dla szerokiego kręgu odbiorców. Zakres materiału obejmuje wszystkie zagadnienia gramatyczne przewidziane w programach nauczania w szkołach, na kursach i lektoratach. Poszczególne zagadnienia gramatyczne zostały omówione szczegółowo i zilustrowane wieloma przykładami. Podręczn....
 
44,10 zł
49,00 zł
Więcej
Tablice czasowników niemieckich

Tablice czasowników niemieckich

Krzysztof Tkaczyk
Wydawnictwo Naukowe PWN
Publikacja zawiera: 222 przejrzyste tablice odmiany czasowników niemieckich, uwzględniające odmianę czasowników regularnych i nieregularnych, rozdzielnie i nierozdzielnie złożonych, które służą jako wzorce odmiany dla czasowników zebranych w indeksie; rekcję ponad 200 popularnych czasownikó....
 
44,10 zł
49,00 zł
Więcej
Tablice czasowników włoskich

Tablice czasowników włoskich

Marta Kaliska
Wydawnictwo Naukowe PWN
Zawierają 180 przejrzystych tablic odmiany czasowników włoskich, regularnych i nieregularnych, z uwzględnieniem wszystkich czasów i trybów języka włoskiego Przedstawiają rekcję ponad 200 popularnych czasowników włoskich, zebranych w kolejności alfabetycznej, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które....
 
53,10 zł
59,00 zł
Więcej
A Practical Grammar of English

A Practical Grammar of English

Elżbieta Mańczak-Wohlfeld, Anna Niżegorodcew, Ewa Willim
Wydawnictwo Naukowe PWN
Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla uczniów szkół średnich z rozszerzonym programem języka angielskiego, studentów kolegiów języka angielskiego oraz studentów I i II roku filologii angielskiej. Podręcznik ten obejmuje wszystkie istotne zjawiska gramatyczne języka angielskiego. Każdemu om....
 
53,10 zł
59,00 zł
Więcej
Successful polish-english translation

Successful polish-english translation

Aniela Korzeniowska, Piotr Kuhiwczak
Wydawnictwo Naukowe PWN
Niezastąpiony podręcznik dla wszystkich osób, pragnących rozwijać swe umiejętności translatoryczne.- przystępna i szeroka prezentacja problemów tłumaczeniowych - pomoc w tworzeniu i udoskonalaniu warsztatu pracy tłumacza - praktyczne porady, jak unikać typowych błędów i potknięć w tłumaczeniach po....
 
44,10 zł
49,00 zł
Więcej
Tablice czasowników rosyjskich

Tablice czasowników rosyjskich

Magdalena Kuratczyk
Wydawnictwo Naukowe PWN
Książka: zawiera 350 przejrzystych tablic czasowników rosyjskich, uwzględniających odmianę czasowników dokonanych i niedokonanych, przechodnich i nieprzechodnich, niezwrotnych i zwrotnych, które służą jako wzorce odmiany dla czasowników zebranych w indeksie;przedstawia rekcję przyimkową i bezprzyim....
 
53,10 zł
59,00 zł
Więcej
Słownictwo angielskie w ćwiczeniach

Słownictwo angielskie w ćwiczeniach

Piotr Przywara
Wydawnictwo Naukowe PWN
150 tematów pogrupowanych w 21 rozdziałach pozwala w formie prostych ćwiczeń poznać, rozszerzyć i utrwalić słownictwo języka angielskiego.Autor wybrał słownictwo niezbędne do swobodnego i precyzyjnego wysławiania się w języku angielskim, przy czym nacisk położony został na wybór najczęściej używan....
 
53,10 zł
59,00 zł
Więcej
Gramatyka języka hiszpańskiego z ćwiczeniami

Gramatyka języka hiszpańskiego z ćwiczeniami

Małgorzata Cybulska-Janczew, Jacek Perlin
Wydawnictwo Naukowe PWN
Podręcznik przeznaczony dla szerokiego grona uczących się języka hiszpańskiego. Poszczególne zagadnienia gramatyczne zostały omówione szczegółowo i zilustrowane wieloma przykładami. Materiał został podzielony na małe jednostki, ćwiczenia następują bezpośrednio po części teoretycznej i przykładach, c....
 
53,10 zł
59,00 zł
Więcej
Gramatyka języka niemieckiego z ćwiczeniami

Gramatyka języka niemieckiego z ćwiczeniami

Magdalena Daroch, Krzysztof Tkaczyk
Wydawnictwo Naukowe PWN
Gramatyka języka niemieckiego z ćwiczeniami zawiera: szczegółowe omówienie wszystkich zagadnień gramatycznych, opracowane konfrontatywnie i zilustrowane licznymi przykładami; 85 jednostek tematycznych; obejmujących ćwiczenia wdrażające, automatyzujące, utrwalające i testujące; klucz do....
 
44,10 zł
49,00 zł
Więcej
Tablice czasowników hiszpańskich

Tablice czasowników hiszpańskich

Izabela Fabjańska-Potapczuk
Wydawnictwo Naukowe PWN
Tablice czasowników hiszpańskichKsiążka składa się z 3 części: Część I zawiera 180 tablic odmian czasowników hiszpańskich, uwzględniających wszystkie czasy i tryby języka hiszpańskiego. Służą one jako wzorce odmiany dla czasowników zebranych w Indeksie. Część II - Rekcja czasowników - zaw....
 
53,10 zł
59,00 zł
Więcej
333 pułapki języka niemieckiego... i jak ich uniknąć

333 pułapki języka niemieckiego... i jak ich uniknąć

Daniel Berg
Wydawnictwo Naukowe PWN
Pierwszy w Polsce tak kompletny i obszerny zbiór polsko-niemieckich „fałszywych przyjaciół”.Książka, będąca owocem 15-letnich doświadczeń autora jako lektora języka niemieckiego, stanowi solidne opracowanie zagadnienia pułapek języka niemieckiego. Przejrzysta, hasłowa kompozycja tekstu ułatwia zna....
 
35,10 zł
39,00 zł
Więcej
English in Legal Context

English in Legal Context

Monika Takeuchi
Wydawnictwo Naukowe PWN
English in Legal Context ·bogaty zbiór różnorodnych tekstów i ćwiczeń do nauki języka angielskiego dla prawników,·znakomity materiał do prowadzenia kursów Legal English i samodzielnej pracy,·przejrzysty podział na rozdziały poświęcone wybranym zagadnieniom i działom prawa (m.in.: profesji pra....
 
53,10 zł
59,00 zł
Więcej
First Steps in Financial English

First Steps in Financial English

Roman Kozierkiewicz
Wydawnictwo Naukowe PWN
Świetny podręcznik do nauki angielskiego.
 
35,10 zł
39,00 zł
Więcej
Gramatyka języka rosyjskiego z ćwiczeniami

Gramatyka języka rosyjskiego z ćwiczeniami

Albina Gołubiewa, Magdalena Kuratczyk
Wydawnictwo Naukowe PWN
Szczegółowe omówienie wszystkich zagadnień gramatycznych, zilustrowane licznymi przykładami Ukazanie różnic i podobieństw między językiem polskim i rosyjskim 135 jednostek tematycznych, obejmujących ćwiczenia wdrażające, automatyzujące, utrwalające i testujące Gramatyka napisana została z myślą o ws....
 
53,10 zł
59,00 zł
Więcej
Christmas Teacher Resources

Christmas Teacher Resources

Leszek Berezowski
Wydawnictwo Naukowe PWN
Jak narodziła się tradycja kolędowania? Co znaczyły życzenia kolędników was hail? Czy dziś rozumiemy staroangielskie kolędy? Kto pierwszy całował się pod jemiołą? Jak rodzina królewska wylansowała modę na świąteczną choinkę? Czym różniły się pierwsze christmas crackers od tych dzisiejszych? W którym....
 
35,10 zł
39,00 zł
Więcej
Idiomy polsko-angielskie

Idiomy polsko-angielskie

Przemysław Kaszubski, Martin Parker, Danuta Wolfram-Romanowska
Wydawnictwo Naukowe PWN
Doskonały zbiór idiomów dla każdego Polaka uczącego się języka angielskiego, a także dla obcokrajowców uczących się języka polskiego, jak również dla lektorów, nauczycieli i tłumaczy zawodowych.
 
44,10 zł
49,00 zł
Więcej
Polszczyzna na co dzień

Polszczyzna na co dzień

zbiorowa Praca
Wydawnictwo Naukowe PWN
Polszczyzna na co dzień to poradnik dla osób, które chcą wiedzieć nie tylko, jak mówić i pisać poprawnie, ale jak w ogóle mówić czy pisać w określonych sytuacjach, aby osiągnąć cel wypowiedzi, np. skutecznie kogoś przekonać do czegoś. Książkę polecamy wszystkim, którzy występując publicznie w jakiej....
 
71,11 zł
79,00 zł
Więcej

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia