Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Strefa Zniżek

Podręczniki Akademickie Difin

179 profesjonalnych publikacji w tej kategorii
Darmowa dostawa od 100zł
Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Gospodarka rynkowa

Gospodarka rynkowa

Dariusz Malinowski
Difin
Opracowanie ma na celu przedstawienie podstawowych kategorii ekonomicznych, jakimi są popyt i podaż. Kategorie te stanowią źródło informacji o skłonnościach (kształtowanych m.in. preferencjami i własnymi możliwościami ekonomicznymi) nabywców (popyt) oraz sprzedawców (podaż), którzy są uczestnikami p....
 
36,00 zł
40,00 zł
Więcej
Inżynieria bezpieczeństwa systemów logistycznych

Inżynieria bezpieczeństwa systemów logistycznych

Andrzej Szymonik
Difin
Publikacja stanowi innowacyjne ujęcie podstawowych problemów w kontekście współczesnych systemów logistyki. Jest wyrazem holistyczno-systemowego ujęcia problemowych obszarów wiedzy bezpieczeństwa logistyk. Opracowanie może być bardzo przydatnym źródłem informacji i wiedzy dla studentów takich kierun....
 
61,18 zł
67,99 zł
Więcej
Outsourcing w zarządzaniu zasobami przedsiębiorstwa

Outsourcing w zarządzaniu zasobami przedsiębiorstwa

Difin (redakcja), Katarzyna Nowicka
Difin
Outsourcing jest narzędziem stosowanym od dziesięcioleci, ale wciąż zmienia swój zakres i rolę. Zmiany zachodzące w otoczeniu gospodarczym przedsiębiorstw mogą być zarówno zagrożeniem, jak i szansą dla menedżerów posługujących się outsourcingiem. W publikacji przedstawiono outsourcing jako narzędzie....
 
40,50 zł
45,00 zł
Więcej
Podstawy zarządzania procesami

Podstawy zarządzania procesami

Difin (redakcja), naukowa Bugdol Marek redakcja, Katarzyna Szczepańska
Difin
Publikacja porusza interesujące i aktualne problemy związane z nowoczesnym zarządzaniem przedsiębiorstwem z wykorzystaniem podejścia procesowego. Przeobrażenia zachodzące na światowych rynkach, zmiany technologiczne i cywilizacyjne, postępująca globalizacja, intensyfikacja procesów konkurencyjnych,....
 
54,00 zł
60,00 zł
Więcej
Przedsiębiorczosć korporacyjna

Przedsiębiorczosć korporacyjna

Izabela Czaja (redakcja), Ewa Kozień (redakcja)
Difin
Książkę wyróżnia całościowe spojrzenie na zagadnienie kształtowania zachowań i postaw przedsiębiorczych w korporacjach, które określane jest jako intraprzedsiębiorczość. W procesie zarządzania korporacjami istotne jest wykorzystanie podejścia przedsiębiorczego, które w praktyce determinuje ich rozwó....
 
61,19 zł
68,00 zł
Więcej
Analiza finansowa przedsiębiorstwa

Analiza finansowa przedsiębiorstwa

Grzegorz Gołębiowski, Adrian Grycuk, Piotr Wiśniewski
Difin
Kolejne wydanie książki uwzględnia zmianę ustawy o rachunkowości, która weszła w życie 23 września 2015 roku. Nowelizacja, w wyniku której zmieniony został układ bilansu oraz rachunku zysków i strat, może wpłynąć na wartości wyliczonych wskaźników. Konsekwencje tej nowelizacji mogą być odnotowywane....
 
54,00 zł
60,00 zł
Więcej
Instrumenty polityki społecznej

Instrumenty polityki społecznej

Zbysław Dobrowolski (redakcja), Grzegorz Ignatowski (redakcja), Łukasz Sułkowski (redakcja...
Difin
W ramach polityki społecznej realizuje się nie tylko zadania rządowe, lecz także przedsięwzięcia służące konwergencji makrostruktur, regionów czy poszczególnych jednostek. Przedsięwzięcia te, finansowane w wyniku transferu środków pieniężnych, mogą sprzyjać kreowaniu kapitału społecznego lub przeciw....
 
58,50 zł
65,00 zł
Więcej
Polityka wynagrodzeń w Polsce

Polityka wynagrodzeń w Polsce

Mariusz Nyk
Difin
Płace stanowią jedną z kategorii społeczno-ekonomicznych, które są przedmiotem wielu dyskusji wśród polityków, ekonomistów, ekspertów. Autor w swojej pracy przedstawia teoretyczny i praktyczny wymiar kształtowania się ich poziomu w Polsce. Ukazuje także przyczyny i skutki relatywnie niskiego poziomu....
 
52,21 zł
58,00 zł
Więcej
Reklama wczoraj i dziś

Reklama wczoraj i dziś

Anetta Barska, Mariola Michałowska, Janusz Śnihur
Difin
Podręcznik ten łączy teorię z praktyką, stając się swoistym przewodnikiem po świecie reklamy, w którym zaczynają dominować nowoczesne formy komunikacji z klientem. Lektura pozwala Czytelnikowi zapoznać się z kluczowymi narzędziami promocyjnymi, sposobem opracowania planu mediów, a także dostarcza od....
 
36,00 zł
40,00 zł
Więcej
Pomoc psychologiczna

Pomoc psychologiczna

Agnieszka Fiutak
Difin
Prezentowane opracowanie zawiera omówienie kluczowych zagadnień prawnych, przydatnych w edukacji i praktyce psychologa, psychoterapeuty, psychiatry oraz seksuologa. Publikacja Pomoc psychologiczna. Prawo i etyka w zawodzie psychoterapeuty zawiera omówienie najnowszych regulacji prawnych obowiązujący....
 
43,20 zł
48,00 zł
Więcej
Psychologia przyjaźni

Psychologia przyjaźni

Justyna Iskra, Anna Olejniczak
Difin
Lektura książki wiąże się z poszukiwaniem odpowiedzi na pytania dotyczące tego, czym jest przyjaźń według kobiet i mężczyzn, jakie są związane z nią korzyści oraz czy możliwa jest przyjaźń między kobieta i mężczyzną. Pogłębiona analiza psychologiczna doświadczenia przyjaźni pozwoliła poznać jego spe....
 
40,50 zł
45,00 zł
Więcej
Bankowość detaliczna

Bankowość detaliczna

Jan Koleśnik (redakcja)
Difin
Publikacja poświęcona została bankowości detalicznej, uwzględniająca najnowsze zmiany w tym obszarze, dotyczące m.in. przeciwdziałania lichwie, regulacji kredytu konsumenckiego, czy też odwróconego kredytu hipotecznego. Szczególne miejsce zajmują w niej nowoczesne produkty bankowe, takie jak instrum....
 
41,40 zł
46,00 zł
Więcej
Modele biznesowe w działalności MMSP

Modele biznesowe w działalności MMSP

Teresa Szot-Gabryś
Difin
W książce poruszona została problematyka tworzenia i rozwoju modeli biznesowych w podmiotach z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Autorka, posługując się licznymi studiami przypadków z własnej praktyki doradczej, analizuje czynniki i uwarunkowania tworzenia przez przedsiębiorców mode....
 
40,50 zł
45,00 zł
Więcej
Zarządzanie ludźmi w organizacjach zorientowanych na projekty

Zarządzanie ludźmi w organizacjach zorientowanych na projekty

Katarzyna Piwowar-Sulej
Difin
Publikacja jest pierwszym kompleksowym opracowaniem opartym na pogłębionych studiach literaturowych oraz badaniach empirycznych dotyczącym instrumentalnego i podmiotowego aspektu realizacji procesu zarządzania ludźmi w organizacjach zorientowanych na projekty.W toku prowadzonych rozważań zostały p....
 
53,10 zł
59,00 zł
Więcej
Problemy jednostki i rodziny w obszarze stosowania prawa

Problemy jednostki i rodziny w obszarze stosowania prawa

Danuta Rode (redakcja)
Difin
Przedstawiona problematyka odnosi się do interesujących poznawczo oraz ważnych społecznie zagadnień teoretycznych i praktycznych występujących na styku psychologii i prawa, zarówno w odniesieniu do jednostki, jak i rodziny. Z zagadnieniami tymi spotykają się na co dzień psychologowie i prawnicy w ró....
 
52,21 zł
58,00 zł
Więcej
Modele satysfakcji klienta

Modele satysfakcji klienta

Grzegorz Biesok, Jolanta Wyród-Wróbel
Difin
W publikacji autorzy przybliżyli metodologię konstruowania, weryfikowania i oceny modeli satysfakcji na podstawie konkretnych przykładów literatury światowej, a także własnych doświadczeń. Modele takie umożliwiają empiryczną weryfikację zakładanych przez badaczy teorii dotyczących zarówno powstawani....
 
40,50 zł
45,00 zł
Więcej
Książka artystyczna w arteterapii

Książka artystyczna w arteterapii

Wiesław Karolak
Difin
Książka stanowi próbę podzielenia się z czytelnikiem wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie sztuki, edukacji twórczej i artystycznej i arteterapii.Jest to oferta dla nauczycieli, metodyków, arteterapeutów, ale również dla studentów wielu specjalności pedagogicznych, edukacji artystycznej i artete....
 
36,00 zł
40,00 zł
Więcej
Przedsiębiorstwo hotelowe

Przedsiębiorstwo hotelowe

Daniel Puciato
Difin
Podręcznik zawiera współczesną wiedzę na temat przedsiębiorstwa hotelowego w aspekcie jego ekonomiki, finansów i rachunkowości oraz organizacji, zarządzania i marketingu. W książce omówiono m.in. tendencje występujące w strukturze instytucjonalnej rynku hotelowego, struktury i kulturę organizacyjną....
 
54,00 zł
60,00 zł
Więcej
Europejskie systemy polityczne

Europejskie systemy polityczne

Jacek Knopek
Difin
Założeniem publikacji jest wskazanie na europejskie systemy polityczne w kontekście ich uwarunkowań historycznych oraz współczesnych, czym książka ta wyróżnia się od innych pozycji dostępnych na rynku. W związku z tym, iż o europejskich systemach politycznych mówić możemy szczególnie w odniesieniu d....
 
44,10 zł
49,00 zł
Więcej
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych najbliżej człowieka

Bezpieczeństwo społeczności lokalnych najbliżej człowieka

Edmund Szweda
Difin
Publikacja stanowi syntezę wieloletnich badań z zakresu nauk społecznych i nauk humanistycznych, których istotę wyraża fraza: bezpieczeństwo najbliżej człowieka, związana z bezpieczeństwem społeczności lokalnych.W publikacji przedstawiono wybrane przykłady z polskiej historii bezpieczeństwa, współ....
 
40,50 zł
45,00 zł
Więcej
Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie

Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie

Difin
Publikacja zawiera wiedzę z zakresu strategii innowacji w przedsiębiorstwie oraz wyniki badań empirycznych czynników zarządczych innowacyjności. Zwraca uwagę na szczególną rolę w zarządzaniu innowacjami kierownictwa oraz rolę i cechy menedżera innowacji w przedsiębiorstwie. Wskazuje podstawową wiedz....
 
49,50 zł
55,00 zł
Więcej
Oczekiwania inflacyjne w polityce pieniężnej

Oczekiwania inflacyjne w polityce pieniężnej

Magdalena Szyszko
Difin
W książce połączono najważniejsze dla współczesnych bankierów centralnych wątki: oczekiwania inflacyjne i prognozy inflacji będące jednym z podstawowych narzędzi kształtowania oczekiwań. Publikacja prezentuje najnowsze osiągnięcia teorii monetarnej. Część empiryczna to natomiast analiza sposobów odd....
 
36,00 zł
40,00 zł
Więcej
Podstawy rachunkowości Wykład

Podstawy rachunkowości Wykład

Difin
Ósme wydanie Podstaw rachunkowości obejmuje treść zaktualizowaną. Zmiany zostały spowodowane nowelizacją ustawy o rachunkowości w 2015 r. Nowelizacja krajowego prawa bilansowego pozostaje w ścisłym związku ze zmianami dyrektyw unijnych, które miały miejsce w 2013 r., oraz z akceptowanymi przez Unię....
 
50,40 zł
56,00 zł
Więcej
Podstawy rachunkowości Zbiór zadań z rozwiązaniami

Podstawy rachunkowości Zbiór zadań z rozwiązaniami

Difin
Tom 2 Podstaw rachunkowości zawiera zadania z rozwiązaniami pozostające w ścisłej relacji z tematyką tomu 1 Podstawy rachunkowości. Wykład. Zdobywanie wiedzy z rachunkowości wymaga nie tylko przyswajania treści o charakterze ogólnym, zwłaszcza dotyczącej nadrzędnych zasad rachunkowości, w tym sprawo....
 
31,05 zł
34,50 zł
Więcej
Współczesne problemy zarządzania i marketingu

Współczesne problemy zarządzania i marketingu

Krzysztof Łobos, Aniela Styś
Difin
Zarządzanie i marketing to obszary wiedzy cechujące się niezwykłą witalnością i dynamiką rozwojową. Mnogość powstających w ich ramach konceptów, zastosowań, dobrych praktyk jest ogromna. Praca ma za zadanie pokazać owe ważniejsze obszary współczesnego zarządzania i marketingu i ich perspektywy rozwo....
 
45,00 zł
50,00 zł
Więcej
Podstawy marketingu Podręcznik

Podstawy marketingu Podręcznik

Aldona Nowacka, Robert Nowacki
Difin
Nowoczesny podręcznik zawierający fundamentalną wiedzę marketingową zgodną z obowiązującym programem nauczania i rozszerzoną o treści nawiązujące do najnowszych osiągnięć z tej dziedziny.
 
25,20 zł
28,00 zł
Więcej
Psychologia finansowa
Promocja!
20 %
Promocja!

Psychologia finansowa

Grażyna Wąsowicz-Kiryło
Difin
Czy kobiety potrzebują więcej pieniędzy niż mężczyźni? Dlaczego decyzje ?nansowe nie są perfekcyjnie racjonalne i czy ludzie są tego świadomi? Do czego służą pieniądze i dlaczego stanowią podłoże kon?iktów? To tylko nieliczne z pytań, na które Czytelnik znajdzie odpowiedź w tej publikacji. Książka z....
 
PROMOCJA-20 %
36,00 zł
45,00 zł
Więcej
Reklama Podręcznik

Reklama Podręcznik

Robert Nowacki
Difin
Celem podręcznika jest zaprezentowanie usystematyzowanej wiedzy z zakresu reklamy, prowadzącej ucznia niemalże "za rękę" przez wszystkie etapy całego procesu planowania i zarządzania działalnością reklamową. Zaprezentowane treści wsparte zostały licznymi ilustracjami z praktyki gospodarczej w Polsce....
 
31,50 zł
35,00 zł
Więcej
Prawo ochrony zdrowia

Prawo ochrony zdrowia

Bogusław Sygit, Damian Wąsik
Difin
Książka stanowi nowoczesny podręcznik prawa ochrony zdrowia, który poprzez umiejętne połączenie teorii z praktyką pozwala na przyswojenie zasad stosowania przepisów regulujących prowadzenie działalności leczniczej, finansowanie świadczeń zdrowotnych czy też realizację praw pacjenta. Zawarte zestawy....
 
45,00 zł
50,00 zł
Więcej

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia