Facebook

Wakacyjna wyprzedaż | Ponad 300 książek w niższych cenach →

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Ustawa o ochronie danych osobowych

RODO. Zmiany w zakresie ochrony danych osobowych. Porównanie przepisów. Praktyczne uwagi

RODO. Zmiany w zakresie ochrony danych osobowych. Porównanie przepisów. Praktyczne uwagi

Dominik Lubasz
Wolters Kluwer Polska

Porównanie dotychczasowych regulacji z zakresu ochrony danych osobowych ze zmianami wprowadzonymi przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

99,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 99,00 zł
Więcej
Ochrona danych osobowych na podstawie RODO
Promocja!

Ochrona danych osobowych na podstawie RODO

Andrzej Krasuski
Wolters Kluwer Polska

Publikacja zawiera omówienie praktycznych zagadnień prawnych związanych z ochroną danych osobowych po wejściu w życie z dniem 25.05.2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

 

71,20 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 89,00 zł
89,00 zł
Więcej
RODO. Ochrona danych osobowych w stosunkach pracy

RODO. Ochrona danych osobowych w stosunkach pracy

Edyta Jagiełło-Jaroszewska, Daria Jarmużek, Paulina Zawadzka-Filipczyk
Wolters Kluwer Polska

Kompendium wiedzy na temat ochrony danych osobowych w stosunkach pracy.

129,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 129,00 zł
Więcej
Reforma ochrony danych osobowych. Współpraca administracyjna w świetle ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
Darmowa dostawa - 0 zł!

Reforma ochrony danych osobowych. Współpraca administracyjna w świetle ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

Maciej Kawecki
Wolters Kluwer Polska

Publikacja w znacznej części to praktyczny komentarz do części przepisów ogólnego rozporządzenia w zakresie, w jakim reguluje ono mechanizmy współpracy w sprawach ochrony danych osobowych.

199,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 199,00 zł
Więcej
Wdrożenie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Aspekty proceduralne

Wdrożenie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Aspekty proceduralne

Edyta Bielak-Jomaa, Urszula Góral
Wolters Kluwer Polska

W publikacji zostały przedstawione najważniejsze zagadnienia dotyczące szeroko rozumianych aspektów proceduralnych związanych z wdrożeniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.

99,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 99,00 zł
Więcej
Obowiązki pracodawcy związane z ochroną danych osobowych pracownika

Obowiązki pracodawcy związane z ochroną danych osobowych pracownika

Jarosław Masłowski, Katarzyna Pietruszyńska, Małgorzata Skibińska , Michał Sztąberek, Paul...
Wolters Kluwer Polska

W książce omówiono problematykę gromadzenia i przetwarzania danych osobowych pracowników, która niejednokrotnie stanowi wyzwanie dla działów kadr i płac.
Czytelnicy znajdą tu wyjaśnienia dotyczące m.in.:
• uprawnień i obowiązków pracodawcy związanych z gromadzeniem, przetwarzaniem oraz weryfikowaniem danych osobowych kandydatów do pracy,
• odpowiedzialności pracodawcy w przypadku ujawnienia danych osobowych kandydata do pracy,
• obowiązków pracodawcy jako administratora danych osobowych,
• ogólnych zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych pracowników,
• skuteczności zgody pracownika na przetwarzanie danych osobowych,
• możliwości rozpowszechniania wizerunku pracownika.
Autorzy – uznani specjaliści w dziedzinie prawa pracy – omawiają konkretne stany faktyczne i wskazują prawidłowe sposoby rozwiązywania problemowych sytuacji.
Publikacja zawiera także wybrane wzory dokumentów niezbędnych w procesie zarówno gromadzenia, jak i przetwarzania danych osobowych.

69,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 69,00 zł
Więcej
Polska i europejska reforma ochrony danych osobowych

Polska i europejska reforma ochrony danych osobowych

Edyta Bielak-Jomaa, Dominik Lubasz
Wolters Kluwer Polska

W publikacji zostały omówione niezwykle istotne z praktycznego punktu widzenia zagadnienia dotyczące obowiązków prawnych każdego administratora danych osobowych.

119,20 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 149,00 zł
Więcej
Tajemnice zawodowe i ochrona danych osobowych w instytucjach finansowych

Tajemnice zawodowe i ochrona danych osobowych w instytucjach finansowych

Mariusz Krzysztofek
Wolters Kluwer Polska

Monografia przedstawia kompleksowo praktyczne aspekty ochrony danych osobowych we wszystkich instytucjach finansowych.

79,20 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 99,00 zł
Więcej
Prawo do ochrony danych osobowych. Standardy europejskie

Prawo do ochrony danych osobowych. Standardy europejskie

Mariusz Jagielski
Wolters Kluwer Polska

Książka poświęcona jest problematyce ochrony danych osobowych. Jej zakres tematyczny wyznaczają dwa założenia. Po pierwsze, omawiane zagadnienia zaprezentowane są z perspektywy doktryny praw człowieka: celem pracy jest ukazanie sytuacji jednostki w związku z przetwarzaniem jej danych osobowych. Po drugie, zadaniem, jakie postawił sobie Autor, jest prezentacja europejskiego dorobku w zakresie ochrony danych osobowych: w pracy przeanalizowane zostały akty prawne i dokumenty wydane w ramach systemu prawnego Unii Europejskiej, Rady Europy oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, a także orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, jak również oparta na nich doktryna.Autor podejmuje problematykę określenia pojęcia i granic ochrony danych osobowych, przedstawia zasady przewodnie tej ochrony oraz mechanizmy kontrolne i nadzorcze wypracowane w tym zakresie. Szczególną uwagę poświęca uprawnieniom podmiotowym, jakie zapewnia się osobom, których dane dotyczą. W książce Czytelnik odnajdzie także omówienie celów ochrony danych osobowych, jak również analizę zagadnienia przekazywania danych osobowych za granicę oraz ustalenia prawa właściwego i jurysdykcji.

56,70 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 44,10 zł
Więcej
Ochrona danych osobowych w Unii Europejskiej

Ochrona danych osobowych w Unii Europejskiej

Mariusz Krzysztofek
Wolters Kluwer Polska

Monografia przedstawia kompleksowo europejskie prawo ochrony danych osobowych, w tym:

 • zasady dotyczące przetwarzania danych,
 • obowiązki i odpowiedzialność administratorów danych i podmiotów je przetwarzających oraz
 • uprawnienia osób, których dane dotyczą.
 • Atutem opracowania jest nowatorskie porównanie obecnego i przyszłego stanu prawnego, ułatwiające spełnianie aktualnych obowiązków i dostosowanie się do nadchodzących, takich jak zapewnienie "prawa do bycia zapomnianym" czy ograniczenia profilowania.

  W publikacji omówiono ponadto zasady transferów danych osobowych dokonywanych przez firmy europejskie poza Unię Europejską, zwłaszcza do Stanów Zjednoczonych. Zaprezentowany został m.in. transfer danych na podstawie klauzul umownych lub wiążących reguł korporacyjnych (BCR) oraz w ramach transatlantyckiego programu "Safe Harbor".

  Adresaci:
  Książka będzie przydatna osobom odpowiedzialnym w firmach za zarządzanie danymi i transfer danych - menedżerom, pracownikom departamentów prawnych i compliance, działów personalnych, informatycznych i innych.

89,10 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 99,00 zł
Więcej

Ustawa o ochronie danych osobowych

Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 25 maja 2018 roku jest ustawą, która reguluje kwestie prawne związane z ochroną danych osobowych, w szczególności zapewniająca stosowanie przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Zakres ustawy:

 • zasady przetwarzania danych osobowych osób fizycznych;
 • organy ochrony danych osobowych;
 • kompetencje Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych;
 • zasady zabezpieczania danych osobowych;
 • zasady rejestracji zbiorów danych osobowych;

Wszyscy przedsiębiorcy są obligowani do bezpośredniego stosowanie przepisów w związku z przetwarzaniem danych osobowych na terytorium Unii Europejskiej. Przepisy dotyczące RODO ujednoliciły zasady ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej.

Organizacje, które przetwarzają dane osobowe pochodzące z innych firm, w trakcie świadczenia usług na ich rzecz, ponoszą bezpośrednią odpowiedzialność za złamanie zapisów RODO. Mogą zostać nałożone wysokie kary finansowe. Dla umów o przetwarzanie danych osobowych zostały wprowadzone bardzie restrykcyjne wymagania.

 

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę