Facebook

profinfo_Targi_ksiazki_druga_50_SPRING-5965_1920x60_k1.jpg [20.78 KB]

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Ustawa o ochronie przyrody

Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz
Promocja!

Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz

Daria Danecka, Wojciech Radecki
Difin

Obecne piąte wydanie ukazuje się po dwóch latach od poprzedniego. Ustawa o ochronie przyrody była w tym czasie wielokrotnie nowelizowana. Zmiany te dotknęły przede wszystkim rozdziału 4 „Ochrona terenów zieleni i zadrzewień”, który był zmieniany kolejno ustawami z 16 grudnia 2016 r., 11 maja 2017 r. oraz 22 czerwca 2017 r. Nowelizacje dotyczyły również kilku przepisów o parkach narodowych i rezerwatach przyrody, a także niezwykle ważnych przepisów art. 118-118b znowelizowanych nowym Prawem wodnym z 20 lipca 2017 r. Komentarz uwzględnia także najnowszą zmianę dokonaną ustawą z dnia 24 listopada 2017 r., o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o ochronie przyrody.

Komentarz uwzględnia stan prawny na dzień 1 stycznia 2018 r.

122,18 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 149,00 zł
149,00 zł
Więcej
Ustawa o ochronie przyrody
Promocja!

Ustawa o ochronie przyrody

Wojciech Radecki
Difin

Obecne czwarte wydanie ukazuje się po czterech latach od poprzedniego. W czasie dzielącym te wydania ustawa o ochronie przyrody była kilkanaście razy nowelizowana. Szczególnie znaczące były dwie nowelizacje przeprowadzone: - ustawą z 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, która dostosowała liczne przepisy, w tym zawarte w ustawie o ochronie przyrody, do wymagań Europejskiej Konwencji Krajobrazowej,- ustawą z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła daleko idące zmiany w rozdziale 4 ustawy o ochronie przyrody, regulującym ochronę terenów zieleni i zadrzewień, czyli ten fragment ustawy o ochronie przyrody, który ma szczególne istotne znaczenie praktyczne.Komentarz uwzględnia także najnowszą zmianę dokonaną ustawą z 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody.

110,70 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 135,00 zł
135,00 zł
Więcej
Prawna ochrona przyrody w Polsce a Natura 2000 leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
Promocja!

Prawna ochrona przyrody w Polsce a Natura 2000 leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

Wojciech Radecki
Wolters Kluwer Polska

Autor uwzględnił w swoich rozważaniach akty prawa międzynarodowego i unijnego, a także niektóre rozwiązania prawa czeskiego i słowackiego.

63,20 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 71,11 zł
79,00 zł
Więcej
Pozakodeksowe przestępstwa przeciwko zasobom przyrody i środowisku. Komentarz
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Pozakodeksowe przestępstwa przeciwko zasobom przyrody i środowisku. Komentarz

Magdalena Budyn-Kulik, Patrycja Kozłowska-Kalisz, Marek Kulik, Aneta Michalska-Warias, Mar...
Wolters Kluwer Polska

Publikacja jest kompleksowym opracowaniem problematyki pozakodeksowych przestępstw skierowanych przeciwko zasobom przyrodniczym. 

239,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 239,00 zł
239,00 zł
Więcej
Ochrona przyrody w systemach prawnych ochrony środowiska Polski, Czech i Słowacji
Promocja!

Ochrona przyrody w systemach prawnych ochrony środowiska Polski, Czech i Słowacji

Adam Habuda, Wojciech Radecki
Difin

W książce ukazane zostały różnice między ochroną środowiska a ochroną przyrody oraz wzajemne umiejscowienie tych dziedzin regulacji prawnej. Potocznie te pojęcia są utożsamiane. Jednak prawo ochrony przyrody wykracza tylko poza czystą ochronę, jak sugerowałaby nazwa. Za podstawę badań autorzy przyjmują trzy systemy prawne, z jednej strony odrębne, a z drugiej połączone oddziaływaniem prawa UE i międzynarodowego.

39,35 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 48,00 zł
48,00 zł
Więcej
Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę