Facebook

Strefa_znizek_banner_1920x60.jpg [20.85 KB]

Kategorie
Kategorie
Strefa Aplikanta
Rabat -50%
Koronawirus a prawo Koronawirus a prawo

Ustawa o rachunkowości

Wzorcowy Plan Kont z komentarzem do ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Wzorcowy Plan Kont z komentarzem do ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Gertruda Świderska, Krystyna Świderska Gertruda
Wolters Kluwer Polska

Publikacja przeznaczona jest dla księgowych w firmach, właścicieli biur rachunkowych, biegłych rewidentów i dyrektorów finansowych.

135,20 zł
169,00 zł
Więcej
Zmiany w ustawie o rachunkowości. Pytania i odpowiedzi
Promocja!

Zmiany w ustawie o rachunkowości. Pytania i odpowiedzi

Wolters Kluwer Polska

Publikacja zawiera praktyczne przykłady, odpowiedzi na pytania oraz wzory dokumentów.

71,20 zł
89,00 zł
Więcej
Ustawa o rachunkowości z komentarzem do zmian
Darmowa dostawa - 0 zł!

Ustawa o rachunkowości z komentarzem do zmian

Infor

Publikacja przygotowana przez uznanych ekspertów: dr hab. Irenę Olchowicz, dr Agnieszkę Tłaczała, dr Wandę Wojas, Ewę Sobińską, Katarzynę Kędziorę, Justynę Beatę Zakrzewską, Praktyczny przewodnik po znowelizowanej ustawie o rachunkowości. Zawiera szczegółowy komentarz do zmian. W sposób przystępny przedstawia skutki zastosowania nowych przepisów. Publikacja uwzględnia wszystkie zmiany, które weszły w życie w 2015 roku w ustawie o rachunkowości i po raz pierwszy mają zastosowanie do sprawozdań finansowych sporządzonych za 2016 r. Szczegółowy wykaz uproszczeń oraz przykłady liczbowe stanowią pomoc w zapewnieniu porównywalności sprawozdań finansowych sporządzonych za 2015 i 2016 r. Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla osób zajmujących się w swojej działalności zawodowej stosowaniem przepisów prawa bilansowego: członków rad nadzorczych, dyrektorów, głównych księgowych, biegłych rewidentów, analityków finansowych, a także dla radców prawnych, sędziów i prokuratorów oraz dla studentów wydziałów ekonomicznych i zarządzania.

116,10 zł
Więcej
Ustawa o rachunkowości 2017 Tekst ujednolicony z komentarzem eksperta do zmian

Ustawa o rachunkowości 2017 Tekst ujednolicony z komentarzem eksperta do zmian

Katarzyna Trzpioła
Wiedza i Praktyka

Publikacja zawiera tekst ustawy o rachunkowości z zaznaczonymi zmianami obowiązujacymi do stycznia 2017 roku oraz praktyczny komentarz do zmian w przepisach.

62,10 zł
Więcej
Ustawa o rachunkowości The Accounting Act
Darmowa dostawa - 0 zł!

Ustawa o rachunkowości The Accounting Act

C.H. Beck

Drugie wydanie tłumaczenia ustawy o rachunkowości na język angielski stanowi próbę oddania w języku angielskim zagadnień polskiej rachunkowości w sposób jak najbardziej zbliżony do konwencji obowiązujących w tym zakresie w dokumentacji spółek europejskich, stosujących Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, jak również w dyrektywach i rozporządzeniach Unii Europejskiej oraz w ustawodawstwie brytyjskim. Drugie wydanie uwzględnia zmiany wchodzące w życie 29 kwietnia 2017 roku, w tym m. in. zmianę ze stycznia 2017 roku mającą na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego postanowienia dyrektywy Parlamentu i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2013/34/UE o ujawnianiu informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy.

170,10 zł
Więcej
Ustawa o rachunkowości

Ustawa o rachunkowości

Anna Prus
Od.Nowa

Broszura Ustawa o rachunkowości zawiera najnowszy tekst jednolity ustawy wraz ze zmianami, załączniki do ustawy oraz akty wykonawcze. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format i przejrzysty układ graficzny. Łatwą orientację w materiale umożliwia obszerny skorowidz. Ostatnie zmiany opatrzone są przypisami. Stan prawny: 01 stycznia 2018 r.

13,41 zł
Więcej
Ustawa o rachunkowości

Ustawa o rachunkowości

Od.Nowa

Broszura Ustawa o rachunkowości zawiera najnowszy tekst jednolity ustawy wraz ze zmianami, załączniki do ustawy oraz akty wykonawcze. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format i przejrzysty układ graficzny. Łatwą orientację w materiale umożliwia obszerny skorowidz. Ostatnie zmiany opatrzone są przypisami.Stan prawny: 28 sierpnia 2017 r.

13,42 zł
Więcej

Ustawa o rachunkowości

Ustawa o rachunkowości to akt prawny z dnia 29 września 1994 roku normujący zasady systemu ewidencji gospodarczej i jego oceny. bilansowym. Zasady rachunkowości oraz tryb badania sprawozdań finansowych jest szczegółowo opisany w ustawie. Ustawa określa również zasady wykonywania działalności w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych. Potocznie nazywana jest polskim prawem bilansowym.

Kilka słów o rachunkowości

Rachunkowość to sformalizowany system zapisu zdarzeń gospodarczych w firmie umożliwiający uzyskanie informacji i ich przetwarzanie oraz podejmowanie odpowiednich decyzji. Istotą rachunkowości jest dostarczenie rzetelnego obrazu sytuacji majątkowej i finansowej danego podmiotu gospodarczego. Każde zdarzenie gospodarcze wyrażone w mierniku pieniężnym i wpływające na zmianę sytuacji podmiotu gospodarczego, jego zasoby i wyniki stanowi przedmiot rachunkowości.

Na rachunkowość składa się księgowość, kalkulacja oraz sprawozdawczość.

Jedną z najważniejszych nowelizacji Ustawy o rachunkowości była Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o rachunkowości. Miała ona na celu dostosowanie polskiego prawa bilansowego do rozwiązań obowiązujących w krajach Unii Europejskiej.