Facebook

profinfo_letnia_wyprzedaz

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Strefa Zniżek

Ustawa o rachunkowości

Zmiany w ustawie o rachunkowości. Pytania i odpowiedzi
Promocja!

Zmiany w ustawie o rachunkowości. Pytania i odpowiedzi

Wolters Kluwer Polska

Publikacja zawiera praktyczne przykłady, odpowiedzi na pytania oraz wzory dokumentów.

89,00 zł
89,00 zł
Więcej
Ustawa o rachunkowości The Accounting Act
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Ustawa o rachunkowości The Accounting Act

C.H. Beck

Drugie wydanie tłumaczenia ustawy o rachunkowości na język angielski stanowi próbę oddania w języku angielskim zagadnień polskiej rachunkowości w sposób jak najbardziej zbliżony do konwencji obowiązujących w tym zakresie w dokumentacji spółek europejskich, stosujących Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, jak również w dyrektywach i rozporządzeniach Unii Europejskiej oraz w ustawodawstwie brytyjskim. Drugie wydanie uwzględnia zmiany wchodzące w życie 29 kwietnia 2017 roku, w tym m. in. zmianę ze stycznia 2017 roku mającą na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego postanowienia dyrektywy Parlamentu i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2013/34/UE o ujawnianiu informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy.

160,65 zł
189,00 zł
Więcej

Ustawa o rachunkowości

Ustawa o rachunkowości to akt prawny z dnia 29 września 1994 roku normujący zasady systemu ewidencji gospodarczej i jego oceny. bilansowym. Zasady rachunkowości oraz tryb badania sprawozdań finansowych jest szczegółowo opisany w ustawie. Ustawa określa również zasady wykonywania działalności w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych. Potocznie nazywana jest polskim prawem bilansowym.

Kilka słów o rachunkowości

Rachunkowość to sformalizowany system zapisu zdarzeń gospodarczych w firmie umożliwiający uzyskanie informacji i ich przetwarzanie oraz podejmowanie odpowiednich decyzji. Istotą rachunkowości jest dostarczenie rzetelnego obrazu sytuacji majątkowej i finansowej danego podmiotu gospodarczego. Każde zdarzenie gospodarcze wyrażone w mierniku pieniężnym i wpływające na zmianę sytuacji podmiotu gospodarczego, jego zasoby i wyniki stanowi przedmiot rachunkowości.

Na rachunkowość składa się księgowość, kalkulacja oraz sprawozdawczość.

Jedną z najważniejszych nowelizacji Ustawy o rachunkowości była Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o rachunkowości. Miała ona na celu dostosowanie polskiego prawa bilansowego do rozwiązań obowiązujących w krajach Unii Europejskiej.

 

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę