Facebook

profinfo_darmowa_dostawa_SPRING-5599_1920x60.jpg [39.85 KB]

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Ustawa o rachunkowości

Zmiany w ustawie o rachunkowości. Pytania i odpowiedzi
Promocja!

Zmiany w ustawie o rachunkowości. Pytania i odpowiedzi

Wolters Kluwer Polska

Publikacja zawiera praktyczne przykłady, odpowiedzi na pytania oraz wzory dokumentów.

89,00 zł
Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 89,00 zł
89,00 zł
Więcej

Ustawa o rachunkowości

Ustawa o rachunkowości to akt prawny z dnia 29 września 1994 roku normujący zasady systemu ewidencji gospodarczej i jego oceny. bilansowym. Zasady rachunkowości oraz tryb badania sprawozdań finansowych jest szczegółowo opisany w ustawie. Ustawa określa również zasady wykonywania działalności w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych. Potocznie nazywana jest polskim prawem bilansowym.

Kilka słów o rachunkowości

Rachunkowość to sformalizowany system zapisu zdarzeń gospodarczych w firmie umożliwiający uzyskanie informacji i ich przetwarzanie oraz podejmowanie odpowiednich decyzji. Istotą rachunkowości jest dostarczenie rzetelnego obrazu sytuacji majątkowej i finansowej danego podmiotu gospodarczego. Każde zdarzenie gospodarcze wyrażone w mierniku pieniężnym i wpływające na zmianę sytuacji podmiotu gospodarczego, jego zasoby i wyniki stanowi przedmiot rachunkowości.

Na rachunkowość składa się księgowość, kalkulacja oraz sprawozdawczość.

Jedną z najważniejszych nowelizacji Ustawy o rachunkowości była Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o rachunkowości. Miała ona na celu dostosowanie polskiego prawa bilansowego do rozwiązań obowiązujących w krajach Unii Europejskiej.

 

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę