Facebook

Ostatnie dni wyprzedaży do -90%

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (NFZ)

Ustawa o świadczeniach finansowanych z NFZ czyli ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dn. 27 sierpnia 2004 r. określa warunki oraz zakres świadczeń zdrowotnych, które udzielane są w ramach środków publicznych. Wyszczególnia podmioty, które z tych świadczeń mogą korzystać. Przedstawia zadania, które władze publiczne podejmują, by zapewnić równy dostęp do świadczeń.

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych określa zasady powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego – obowiązkowego i dobrowolnego. Tworzy również ramy instytucjonalno-proceduralne do stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady. Ustawa definiuje i przestawia zakres obowiązków oraz sposób organizacji Narodowego Funduszu Zdrowia. Zawiera również zasady, które umożliwiają nadzór nad finansowaniem i realizacją świadczeń zdrowotnych. 

  

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę