Facebook
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz
Promocja!

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz

Małgorzata Bartoszewska, Tomasz Brzezicki, Jerzy Lachowski, Agnieszka Laskowska-Hulisz, Mi...
Wolters Kluwer Polska

Komentarz zawiera przystępne i kompleksowe omówienie przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych ze szczególnym uwzględnieniem tych regulacji, które wywołują najwięcej problemów w zakresie wykładni. Autorami książki są zarówno pracownicy naukowi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, jak i prawnicy praktycy specjalizujący się w prezentowanej tematyce.

W opracowaniu przedstawiono m.in. praktyczne objaśnienie takich zagadnień jak:

 • zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym,
 • ustalanie składek i podstaw ich wymiaru,
 • rozliczanie i opłacanie składek,
 • kontrola wykonywania zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych,
 • odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko przepisom ustawy.
 • Uwzględniono najnowsze orzecznictwo sądów powszechnych, sądów administracyjnych oraz Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego, a także poglądy doktryny dotyczące komentowanej tematyki.

  Adresaci:
  Publikacja skierowana jest do sędziów, radców prawnych, adwokatów, aplikantów, a także do pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz pracowników działów HR w firmach.

159,20 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 179,10 zł
199,00 zł
Więcej
System ubezpieczeń społecznych. Zagadnienia podstawowe

System ubezpieczeń społecznych. Zagadnienia podstawowe

Zofia Kluszczyńska, Wiesław Koczur, Katarzyna Roszewska, Katarzyna Rubel, Tadeusz Ryszard...
Wolters Kluwer Polska

Zakres podręcznika obejmuje ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe.

89,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 89,00 zł
Więcej
System ubezpieczeń społecznych a budżet państwa. Studium prawnofinansowe
Promocja!

System ubezpieczeń społecznych a budżet państwa. Studium prawnofinansowe

Jacek Wantoch-Rekowski
Wolters Kluwer Polska

Publikacja zawiera szczegółową analizę prawną, częściowo również finansową, powiązań budżetu państwa z systemem finansowym ubezpieczeń społecznych.

Właściwa analiza poprzedzona jest swoistym wprowadzeniem, związanym z przybliżeniem pojęć i definicji zabezpieczenia społecznego i ubezpieczeń społecznych.

Autor omawia założenia reformy ubezpieczeń społecznych z 1999 r. oraz jej przyczyny, problematykę organizacyjno-finansową Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i jego funduszy, ze szczególnym uwzględnieniem Funduszu Rezerwy Demograficznej. Na uwagę zasługuje również przedstawienie relacji pomiędzy Otwartymi Funduszami Emerytalnymi (OFE) a budżetem państwa, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Funduszem Ubezpieczeń Społecznych.

Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, firm ubezpieczeniowych, radców prawnych, urzędników oraz pracowników naukowych zajmujących się problematyką finansów ubezpieczeń społecznych.

"Celem pracy jest zbadanie finansowo prawnych powiązań systemu ubezpieczeń społecznych z budżetem państwa. Problemem jest ustalenie struktury finansowej systemu ubezpieczeń społecznych oraz tego, czy ten system może być samodzielny finansowo i czy musi być wspomagany przez budżet państwa. Autor przekonująco wskazuje, że finansowo prawne powiązania systemu ubezpieczeń społecznych z budżetem państwa są skomplikowane i wielopłaszczyznowe. Powstało opracowanie interesujące i wartościowe. Można bez ryzyka stwierdzić, iż książka będzie trwałym elementem dorobku polskiej nauki prawa finansowego i zajmie w nim należne miejsce".

Prof. dr hab. Bogumił Brzeziński


95,19 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 107,10 zł
119,00 zł
Więcej
Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne w Polsce
Promocja!

Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne w Polsce

Paweł Jamróz, Dorota Ostrowska
CeDeWu

Autorami opracowania są Członkowie Zwyczajni i Honorowi Koła Naukowego „Economy&Society" działającego przy Wydziale Nauk Ekonomicznych w Ostrowi Mazowieckiej Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Rynek ubezpieczeń to jeden z segmentów rynku finansowego. Jest on ściśle związany z pozostałymi ogniwami systemu finansowego. Opracowanie to dotyczy ubezpieczeń gospodarczych i społecznych. Te pierwsze to głównie instrumenty fakultatywne, drugie - obligatoryjne. Czytelnik z książki tej dowie się o: - instytucjach oferujących ubezpieczenia gospodarcze, o ich rodzajach, kondycji, udziale w rynku itp.,- produktach ubezpieczeniowych oferowanych przez zakłady ubezpieczeń,- kanałach dystrybucji ubezpieczeń,- zarządzaniu ryzykiem ubezpieczeniowym,- nadzorze nad rynkiem ubezpieczeniowym,- pozostałych instytucjach obecnych na rynku ubezpieczeniowym,- ZUS i KRUS - instytucjach rynku ubezpieczeń społecznych,- sytuacji demograficznej Polski.„W ostatnich latach rynek ubezpieczeniowy zaliczał się do jednych z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów usług finansowych w Polsce. Ubezpieczenie dzięki mechanizmowi stabilizującemu sytuację finansową ubezpieczonych jest jedną z najczęściej stosowanych metod zarządzania ryzykiem zarówno przez osoby fizyczne, jak i przedsiębiorstwa." Prof. UEK dr hab. Stanisław Wanat Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Statystyki

60,71 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 69,00 zł
69,00 zł
Więcej

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych to ustawa regulująca kwestie prawne dotyczące ubezpieczeń, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego osobom, które z powodu zajścia określonych przez prawo zdarzeń losowych nie mogą utrzymać się z własnej pracy. System ubezpieczeń społecznych stanowi podstawowy instrument polityki socjalnej państwa.

Rodzaje ubezpieczeń społecznych:

 • Ubezpieczenia emerytalne
 • Ubezpieczenia rentowe
 • Ubezpieczenia chorobowe
 • Ubezpieczenia wypadkowe

Ustawa określa:

 • zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym;
 • zasady ustalania składek,
 • zasady, tryb i terminy:
  • zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych,
  • prowadzenia ewidencji ubezpieczonych i płatników składek,
  • rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne,
  • opłacania składek na ubezpieczenia społeczne;
 • zasady działania Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
 • organizację oraz zasady działania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • zasady działania Funduszu Rezerwy Demograficznej,

Państwo jest gwarantem wypłacalności świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

 

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę