Facebook

strefa_znizek_marzec_1920x60_a (002).jpg [26.59 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Ustawa o VAT

VAT 2018
Darmowa dostawa - 0 zł!

VAT 2018

Tomasz Krywan
Infor Biznes

Publikacja zawiera ujednolicony tekst ustawy o podatku od towarów i usług oraz komentarz do nich. Komentarz omawia zmiany w przepisach ustawy, które obowiązujące od początku 2018 r. a także kolejne. Powoduje to, że publikacja staje się przydatna każdej osobie zajmującej się stosowaniem przepisów tej ustawy, a w szczególności podatnikom VAT. pełna ewidencja VAT w formie elektronicznej obowiązkowe e-deklaracje VAT dla wszystkich podatników mechanizm podzielonej płatności ograniczenie stosowania obniżonej stawki 8% zwolnienia z ewidencji sprzedaży za pomocą kas rejestrujących maksymalna wartość sprzedaży dla małego podatnika limity zwolnień przy imporcie towarów najważniejsze orzeczenia w sprawach VAT ujednolicony tekst ustawy o podatku od towarów i usług W opracowaniu m.in. odpowiedzi na pytania: kto musi prowadzić pełna ewidencje VAT w formie elektronicznej na czym polega mechanizm podzielonej płatności kiedy naczelnik US może odmówić rejestracji podmiotu jako podatnika VAT do jakich produktów nie będzie można zastosować obniżonej stawki 8% jakie informacje będą przesyłane do Centralnego Repozytorium Kas czy są nowe zwolnienia z ewidencji sprzedaży za pomocą kas rejestrujących jakie czynności podlegają bezwzględnemu obowiązkowi ewidencjonowania kogo obejmuje definicja „mały podatnik” jakie są limity zwolnień przy imporcie towarów w 2018 roku kogo i w jakiej wysokości dotyczą limity wyrażone w złotówkach

116,10 zł
Więcej
VAT 2018 komentarz
Darmowa dostawa - 0 zł!

VAT 2018 komentarz

Tomasz Krywan
Infor

VAT 2018. Komentarz zawiera praktyczne omówienie każdego przepisu ustawy o podatku od towarów i usług. Uwzględnia zmiany, które weszły w życie w styczniu 2018 r., oraz zmiany, które wejdą w trakcie roku, m.in. od 1 lipca 2018 r.Przewidywany termin ukazania się publikacji to marzec 2018 r.Nasza publikacja to nie tylko klasyczny komentarz do konkretnych przepisów, lecz także ponad 300 praktycznych przykładów pokazujących, jak rozliczać VAT. Autor przedstawia również aktualne stanowisko organów podatkowych, omawia orzecznictwo sądów krajowych i Trybunału Sprawiedliwości UE. To jedyny na rynku komentarz, który omawia przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, koncentrując się na ich praktycznym aspekcie.W publikacji znajdziemy odpowiedzi na nurtujące wszystkich podatników VAT pytania dotyczące między innymi: •rozliczania nieodpłatnych świadczeń,•refakturowania dodatkowych kosztów,•rozliczania wydatków samochodowych,•ustalania terminów powstania obowiązków podatkowych,•rozliczania dostaw objętych odwrotnym obciążeniem,•dokumentacji VAT i jej korekty,•zasad prowadzenia ewidencji VAT,•ustalania terminów odliczania VAT naliczonego.W komentarzu zostały uwzględnione oraz szczegółowo omówione nowe przepisy, które obowiązują w 2018 r.Publikacja wyczerpująco przedstawia również nowe regulacje prawne dotyczące : •wprowadzenia split payment, czyli systemu podzielonej płatności,•zmiany zasad zwrotu VAT,•nałożenia obowiązku prowadzenia ewidencji i wysyłania deklaracji w formie elektronicznej,•wprowadzenia powszechnego obowiązku wysyłania JPK_VAT.Lista zmian wprowadzanych w VAT jest bardzo duża. Dlatego też niezbędnym źródłem wiedzy dla każdego podatnika jest VAT 2018. Komentarz. Dodatkowo przy zakupie praktycznego komentarza Klienci otrzymują:1. Bezpłatny dostęp do serwisu INFORLEX Prawo. 2. Raport Specjalny - VAT 2018. Plusy i minusy zmian

359,10 zł
Więcej
VAT w gminach

VAT w gminach

Tomasz Bełdyga, Justyna Biok, Agnieszka Przeorek, Katarzyna Stawowa, Rafał Szafraniec, Prz...
Wolters Kluwer Polska

Jak wygląda rozliczenie gminy z jej jednostkami budżetowymi oraz rozliczenia pomiędzy jednostkami? Jak odliczyć VAT naliczony od wydatków gminnych jednostek budżetowych?

80,09 zł
Więcej
Vat 2017 komentarz do zmian Ujednolicony tekst ustawy
Darmowa dostawa - 0 zł!

Vat 2017 komentarz do zmian Ujednolicony tekst ustawy

Stefan Dasiewicz, Beata Hudziak, Magdalena Mucha
ODDK

Doświadczeni doradcy podatkowi komentują ostatnie, duże zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług, obowiązujące od 1 stycznia 2017 r., 1 lipca 2017 r. oraz 1 stycznia 2018 r. W publikacji omówiono m.in.: możliwość odmowy rejestracji jako podatnika VAT, przesłanki wykreślenia podatnika z urzędu z rejestru VAT bez zawiadomienia lub z zawiadomieniem, solidarną odpowiedzialność pełnomocnika rejestrującego podatnika, wyrejestrowanie podmiotu z ewidencji podatników VAT UE, ustalanie dodatkowego zobowiązania podatkowego, termin zwrotu podatku VAT oraz jego wydłużenie, nowy, wyższy limit zwolnienia podmiotowego, prawo do odliczenia podatku naliczonego, nowy obowiązek – składanie deklaracji w formie elektronicznej, zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia – poszerzenie katalogu o usługi budowlane zlecane podwykonawcom oraz objęcie tym mechanizmem nowych towarów (procesory), kwestie związane ze składaniem informacji podsumowujących.Książka zawiera ujednolicony tekst ustawy o podatku od towarów i usług z wyróżnieniem zmian. Zmiany przepisów wynikają z ustawy z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2024), a także ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 846).

160,65 zł
Więcej

Ustawa o VAT

Ustawa o VAT reguluje podatek VAT, który nazywany jest również podatkiem od wartości dodanej. Podatek VAT wliczony jest w cenę zakupu produktu lub usługi, jest podatkiem obrotowym.

Wartość podatku VAT w Polsce od 2011 roku wynosi 23% natomiast stawki obniżone to 8% i 5%. Podatek powyższy wchodzi w skład budżetu państwa i jest najwydajniejszy.

Zgodnie z ustawą podatnikami podatku od towarów i usług są:

  • osoby prawne,
  • jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej,
  • osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą,
  • osoby fizyczne będące usługobiorcami usług świadczonych.

Organy administracji publicznej zwolnione są z podatku VAT.

Podatek VAT obejmuje następujące czynności:

  • Odpłatna dostawa towarów
  • Odpłatne świadczenie usług
  • Eksport i import towarów w obszarze kraju
  • Wewnątrzwspólnotową dostawę towarów

Zalety i wady podatku VAT

Zaletą podatku VAT jest rozłożenie go na różne etapy produkcji co wpływa na ograniczenie możliwości oszustw podatkowych. Podatek VAT charakteryzuje się również prostą formą oraz neutralnością w stosunku do zachowań konsumentów i producentów.

Wadą podatku VAT jest negatywny skutek stosowania zwolnień podatkowych, które skutkują kumulacją obciążeń podatkowych. Przedsiębiorca ponosi wówczas w całości ciężar opodatkowania, gdy jest podatnikiem zwolnionym z podatku VAT.