Facebook
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz
Darmowa dostawa - 0 zł!

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz

Arkadiusz Michalak, Marcin Mioduszewski, Janusz Raglewski, Justyna Rasiewicz, Małgorzata S...
Wolters Kluwer Polska

W publikacji w sposób przejrzysty i wyczerpujący omówiono zagadnienia zapobiegania i zwalczania nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej, w szczególności produkcji przemysłowej i rolnej, budownictwie, handlu i usługach.

191,21 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 191,21 zł
Więcej
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz

Janusz Szwaja
C.H. Beck

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz w sposób wyczerpujący wyjaśnia zagadnienia związane z zapobieganiem i zwalczaniem nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej, w szczególności produkcji przemysłowej i rolnej, budownictwie, handlu i usługach, zarówno w interesie publicznym, jak i przedsiębiorców oraz klientów. Publikacja zawiera szczegółową i wnikliwą analizę wszystkich artykułów ustawy, z wykorzystaniem bogatego dorobku judykatury, innych krajowych aktów prawnych związanych z tym zagadnieniem oraz z uwzględnieniem rozwiązań prawa unijnego w tym zakresie.

Czwarte, uaktualnione i znacznie poszerzone wydanie, publikowane w serii Duże Komentarze Becka, uwzględnia wszystkie zmiany legislacyjne, jakie nastąpiły w komentowanej ustawie oraz ustawach z nią tematycznie powiązanych.

Dodano także najnowsze orzecznictwo, bardzo istotne z punktu widzenia praktyki oraz zaprezentowano najnowsze poglądy doktryny oraz najnowsze, istotne z praktycznego punktu widzenia orzecznictwo. W zaktualizowanym komentarzu dokonano także istotnych zmian w sposobie prezentowania treści przez Autorów, wprowadzono także bardzo szczegółowe spisy wewnętrzne, dzięki czemu komentarz jest bardziej czytelny, a korzystanie z niego stało się łatwiejsze.

Prezentowana publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla praktyków - prawników zajmujących się problematyką zwalczania nieuczciwej konkurencji: radców prawnych, sędziów, prokuratorów, rzeczników patentowych oraz aplikantów i ambitnych studentów. Została przygotowana także z myślą o przedsiębiorcach oraz o agencjach reklamowych, którym ma ułatwić przestrzeganie obowiązujących w Polsce standardów w tym zakresie. Odpowiednia i szczegółowa wykładnia przepisów komentowanej ustawy, poparta orzecznictwem sądowym, pozwala bowiem na odpowiednie przygotowanie się do unikania czynów nieuczciwej konkurencji, jak i na skuteczne dobranie argumentów do obrony racji klientów.

Autorzy ograniczyli wywody czysto teoretyczne, historyczne i porównawcze, skupiając się na praktycznym stosowaniu przepisów ustawy, w związku z innymi dziedzinami prawa polskiego oraz z uwzględnieniem prawa Unii Europejskiej, które wywiera stały i znaczny wpływ na kształt polskich regulacji w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Warto podkreślić, że niniejszy komentarz będzie cenną pozycją nie tylko dla praktyków prawa konkurencji, ale również dla wszystkich zainteresowanych tym tematem, także w wymiarze teoretycznym, np. jako pomoc dydaktyczna dla aplikantów i pracowników naukowych.

279,20 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 349,00 zł
349,00 zł
Więcej

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji reguluje kwestie związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej.

Czynem nieuczciwej konkurencji, Zgodnie z ustawą, czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, które zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ma na celu ochronę interesów przedsiębiorców.

Przykłady czynów nieuczciwej konkurencji

Za czyn nieuczciwej konkurencji  może być uznane naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa czy nieuczciwa reklama, podrabianie towarów i wprowadzanie w błąd klientów co do ich pochodzenia. Utrudnianie dostępu do rynku, przekupstwo, pomawianie czy nieuczciwe zachwalanie to kolejne przykłady czynów nieuczciwej konkurencji.

Nadrzędnym celem ustawy jest  ochrona przedsiębiorców i ich praw własnościowych, ale także zabezpieczenie interesu publicznego oraz klientów.

Istotą wolnego rynku jest zapewnienia równowagi pomiędzy ochroną praw własności przemysłowej a wolnością konkurencji i swobodą handlu.

 

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę